Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ธรรมะ

ข่าวธรรมะ

Editor's Picks
ตารางรวม กฐินประจำปี 2563 ของวัดป่าสายพระกัมมัฏฐาน
กฐินประจำปี 2563 วัดป่าสายพระกัมมัฏฐาน ข้อมูล จากเพจคุณเฉลิมชัย จารุพัฒนเดชณ วันที่30 กันยายน 2563/ 11:54 น. รวมทั้งสิ้น 346 วัด วันศุกร์ที่_2ตุลาคม2563(วันออกพรรษาวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) 1. วัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร /ทอดผ้ามหาบังสุกุ
Contents of the week
ข่าวธรรมะ
ผลการค้นหา 107 บทความ Last | Most View
ตารางรวม กฐินประจำปี 2563 ของวัดป่าสายพระกัมมัฏฐาน
กฐินประจำปี 2563 วัดป่าสายพระกัมมัฏฐาน ข้อมูล จากเพจคุณเฉลิมชัย จารุพัฒนเดชณ วันที่30 กันยายน 2563/ 11:54 น. รวมทั้งสิ้น 346 วัด วันศุกร์ที่_2ตุลาคม2563(วันออกพรรษาวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) 1. วัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร /ทอดผ้ามหาบังสุกุ
ขอเชิญร่วมสร้างอุโบสถปราสาทพระบรมธาตุเจดีย์มหาวิหาร ณ วัดมเหยงคณ์
ขอเชิญร่วมสร้างอุโบสถปราสาทพระบรมธาตุเจดีย์มหาวิหารณ วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา ตามกำลังศรัทธา
ขอเชิญรับฟังข้อมูลของหลักสูตรสันติศึกษา มจร ผ่านโปรแกรม Zoom พร้อมกัน ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 19.00 น. ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
ขอเชิญร่วมรับฟังข้อมูลของหลักสูตรสันติศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผ่านโปรแกรม Zoom พร้อมกัน ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 19.00 น. ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom