Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย กทม. จำนวน 170 อัตรา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 18 กลุ่ม 170 อัตรา
กรมสรรพากร รับสมัคร พนักงานราชการ
กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ข้อควรรู้ก่อนสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู เรื่อง ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
การเปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย หากพิจารณาจากมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนด คือ “มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน จึงขอถือโอกาสนี้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวก
เปิดสอบท้องถิ่น ประจำปี 2562 8,579 อัตรา 63 ตำแหน่ง
เปิดสอบท้องถิ่น ประจำปี 2562 8,579 อัตรา 63 ตำแหน่ง
สื่อการสอน : ภาพระบายสี AGAMOGRAPH คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด ของเล่น
สื่อการสอน : ภาพระบายสี AGAMOGRAPH คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด ของเล่น
สื่อการสอน : บัตรคำอาชีพต่าง ๆ
รวมบัตรคำอาชีพต่าง ๆ พร้อมด้วยตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง
สงสัยจังพลังงาน EP. 5 พลังงานเรื่องใกล้ตัว
สงสัยจังพลังงาน EP 5. พลังงานเรื่องใกล้ตัว เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องของความปลอดภัยจากการใช้พลังงาน ว่าเราจะสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้พลังงานต่าง ๆ เช่น การหลีกเลี่ยง การใช้มือถือขณะเติมน้ำมัน การใช
สงสัยจังพลังงาน EP. 4 ไบโอดีเซล
สงสัยจังพลังงาน EP. 4 ไบโอดีเซล เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการผลิต และใช้ประโยชน์ของไบโอดีเซล รวมถึง พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย พระองค์ท่านได้ริเริ่มทำการศึกษาวิจัยเชื้อเพลิง
คุรุสภากำหนดยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชาชีพออนไลน์ เริ่ม 1 พฤศจิกายนนี้
คุรุสภากำหนดให้ยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยใช้ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2562 ดังนั้น ช่องทางการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในขณะนี้ มี 3 ช่องทาง คือ 1. ยื่นออนไลน์ทาง
ครม. อนุมัติวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพฯ และนนทบุรี ระหว่างวันที่ 4-5 พ.ย. 62
ครม. อนุมัติวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพฯ และนนทบุรี ระหว่างวันที่ 4-5 พ.ย. 62 เนื่องในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 มีมติอนุมัติให้วันจันทร์ที่ 4 และวัน
ปฏิทินรับสมัครนักเรียน สังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ ประจำปี 2563
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีหนังสือแจ้งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ เรื่อง แจ้งปฏิทินการดำเนินงานรับนักเรียนและปฏิทินการรับสมัครนักเรียนสังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2563 โดย สพฐ.ได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับน
ขอเชิญเข้าชมงานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่และการประชุมวิชาการนานาชาติ WORLD DIDAC
WORLE CLASS EDUCATIONAL RESOURCES INTERNATIONAL EXPO AND CONFERENCE นิทรรศการสื่อการสอนใหม่และการประชุมวิชาการ
อะไรคือลักษณะของครูที่ไม่ดี
ครูเป็นอาชีพหนึ่งที่หลาย ๆ คนจับตามอง เพราะด้วยภาระงานสำคัญคือการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ทำให้ครูจึงเป็นบุคคลที่ต้องมีคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสนอให้กับนักเรียน ครูจึงต้องเป็นครูที่มีความพร้อม มีทัก
สิ่งที่เราค้นพบใหม่เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้และสมองของมนุษย์
ปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้เราสามารถศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกาทำงานของสมองของคนเราได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม สิ่งนี้ทำให้เรามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการทำงานของสมองมากขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องประโยชน์อย่างมาก ถ้าเราสา
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ สะเต็มศึกษา (STEM)
การจัดการศึกษาแบบสะเต็มศึกษา (STEM) เป็นแนวคิดการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่อง 4 ศาสตร์
การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ(Project Approach)
แนวการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก สำหรับรูปแบบการศึกษาในยุคปัจจุบัน คือแนวการจัดการเรียนรู้ที่เน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้และเกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งหนึ่งในแนวการเรียนรู้ในลักษณะนี้ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดแน
สิ่งที่เราค้นพบใหม่เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้และสมองของมนุษย์
ปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้เราสามารถศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกาทำงานของสมองของคนเราได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม สิ่งนี้ทำให้เรามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการทำงานของสมองมากขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องประโยชน์อย่างมาก ถ้าเราสา
สอนนักเรียนให้รู้จักวางแผนทางการเงิน
การรู้จักบริหารและวางแผนทางการเงินนับเป็นอุปนิสัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำของคนเราในโลกยุคปัจจุบันที่ตัวเลขทางเศรษฐกิจเป็นตัวชี้วัดในทุกๆเรื่อง เพราะเนื่องจากเราต้องกินต้องใช้ จึงจำเป็นต้องมีเงินมากพอที่จะซื้อหาแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆตามความต้องกา
เทคนิคการสอนแบบการแสดงบทบาทสมมติ (Role playing)
การแสดงบทบาทสมมติ (Role playing) เป็นเทคนิตการสอนรูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทบาท สภาพความเป็นจริงจากสิ่งที่เกิดขึ้น ผ่านการแสดงออกต่างๆ ซึ่งเทคนิคการสอนรูปแบบนี้ นับว่าเป็นการสอนที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติร่วมกันระหว่างผู้
การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ(Project Approach)
แนวการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก สำหรับรูปแบบการศึกษาในยุคปัจจุบัน คือแนวการจัดการเรียนรู้ที่เน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้และเกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งหนึ่งในแนวการเรียนรู้ในลักษณะนี้ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดแน
โรงเรียนปัญญาประทีป
โรงเรียนปัญญาประทีป
โรงเรียนมีชัยพัฒนา -แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
โรงเรียนมีชัยพัฒนา แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และศูนย์กลางของการพัฒนา
โรงเรียนสัตยาไส คุณธรรมนำความรู้
โรงเรียนสัตยาไส จ.ลพบุรี โรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม และความพอเพียง ก่อตั้งโดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้บริหารสูงสุด โดยมีเป้าหมายในการสร้างคนดีเหนือสิ่งอื่นใด ซึ่งมีความโดดเด่นด้านการบูรณาการคุณธรรมไปในการเรียนการสอนในทุกรายวิชา พร้อมปลูกฝังความพอเพียง
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสัตยาไส
โรงเรียนต้นแบบ (Best Practice) จากกิจกรรม Roadshow หลักการบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Centric Action Learning) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) บทบาทของผู้บริหารและครูในการพัฒนาและเ
ขั้นตอนการเผยแพร่ผลงานวิชาการบนเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา
ขั้นตอนการเผยแพร่ผลงานวิชาการบนเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา
รวมข้อสอบออนไลน์ : O-NET ป. 6 ม. 3 ม. 6 ทุกวิชา
รวมข้อสอบออนไลน์ : O-NET ป. 6 ม. 3 ม. 6 ทุกวิชา
รวมสูตร คณิตศาสตร์
รวมสูตร คณิตศาสตร์
รวมแผนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษา แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่ แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2คลิกที่นี่ แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูลอยู่ในระหว่างปรับปรุง แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4คลิก

Webboard : Teacher

กระทู้ล่าสุด
Follow us