Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ข้อควรรู้ก่อนสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู เรื่อง ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
การเปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย หากพิจารณาจากมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนด คือ “มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน จึงขอถือโอกาสนี้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวก
เปิดสอบท้องถิ่น ประจำปี 2562 8,579 อัตรา 63 ตำแหน่ง
เปิดสอบท้องถิ่น ประจำปี 2562 8,579 อัตรา 63 ตำแหน่ง
รวมลิงค์ ประกาศผลสอบแข่งขัน ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ประจำปี 2561 ทุกจังหวัด
ประกาศผลสอบแข่งขัน ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ประจำปี 2561 ทุกจังหวัด ลำดับ จังหวัด ประกาศรายชื่อ 1 กรุงเทพมหานคร ประกาศผลสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) 2 กระบี่ ประกาศผลสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งคร
รวมรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาค ค สอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ทุกจังหวัด
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาค ค สอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ทุกจังหวัด
สื่อการสอน : ภาพระบายสี AGAMOGRAPH คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด ของเล่น
สื่อการสอน : ภาพระบายสี AGAMOGRAPH คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด ของเล่น
สื่อการสอน : บัตรคำอาชีพต่าง ๆ
รวมบัตรคำอาชีพต่าง ๆ พร้อมด้วยตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง
สงสัยจังพลังงาน EP. 5 พลังงานเรื่องใกล้ตัว
สงสัยจังพลังงาน EP 5. พลังงานเรื่องใกล้ตัว เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องของความปลอดภัยจากการใช้พลังงาน ว่าเราจะสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้พลังงานต่าง ๆ เช่น การหลีกเลี่ยง การใช้มือถือขณะเติมน้ำมัน การใช
สงสัยจังพลังงาน EP. 4 ไบโอดีเซล
สงสัยจังพลังงาน EP. 4 ไบโอดีเซล เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการผลิต และใช้ประโยชน์ของไบโอดีเซล รวมถึง พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย พระองค์ท่านได้ริเริ่มทำการศึกษาวิจัยเชื้อเพลิง
คุรุสภา จัดโครงการจรรยาบรรณสู่ครูดี...เพื่อเด็กดี
คุรุสภาขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม “ครูดีจึงบอกต่อ”
เช็คประกาศผล NT ป. 3 ปีการศึกษา 2561
สพฐ. ประกาศผลแล้ว NT ป. 3 โรงเรียนทั่วประเทศ ดูประกาศผล คลิกที่นี่
มติ ครม.ด้านการศึกษา 19 มี.ค.62
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19มีนาคม2562ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ2เรื่อง คือ เห็นชอบมาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ.2562-2565)โดยกำหนดให้ ก.ค.ศ. สามารถจัดสรรอัตราว่างจากเกษียณคืนในสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 120 คนขึ้นไปได้และแต่งตั้งคณะ
คุรุสภารับรองหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2561 จำนวน 58 แห่ง 59 หลักสูตร
เว็บไซต์คุรุสภา ประกาศรายชื่อหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา ประจำปี 2561จำนวน 58 แห่ง 59 หลักสูตร (เพิ่มเติม ณ วันที่ 4 มี.ค.62) เงื่อนไขการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑. การรับนักศึกษา ต้อ
การจัดการภาวะความเครียดที่เกิดขึ้นกับเด็ก
ภาวะความเครียดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน ไม่เว้นแม้แต่เด็ก เป็นอาการตอบสนองต่อเหตุการณ์หรือปัจจัยอันก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจในด้านลบ สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตล้วนมีความเครียดเป็นส่วนหนึ่งในแรงขับเคลื่อนในการดำเนินชีวิต หรือทำสิ่งต่างๆ
วิเคราะห์นโยบายการศึกษาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่
เราก็ได้เห็นโฉมหน้าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งครั้งแรกตามแนวทางรัฐธรรมนูญ หลังจากที่ประเทศไทยตกอยู่ท่ามกลางการรัฐประหารมาเป็นระยะเวลานาน และแม้ว่าหน้าตาของคณ
ว่าด้วยเรื่องของอาหารกลางวันโรงเรียน
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในประเทศไทย เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 โดยกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นได้ทดลองจัดอาหารกลางวันแก่นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ซึ่งต่อมาพบว่าโรงเรียนในสังกัดหลายแหล่งขาดแคลนงบประมาณทำให้ไม่สามารถจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนได้อย่างท
การแก้ไขปัญหาผู้เรียนที่มีความก้าวร้าว
ความก้าวร้าว (Aggression) คือพฤติกรรม” ที่มี “เจตนา” ในการทำร้ายหรือทำลายผู้อื่นด้วยวิธีการต่างๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บทางร่างกายหรือทางจิตใจ เป็นพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อทั้งตัวเองและคนรอบข้าง ซึ่งมักจะมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขอ
การส่งเสริมทักษะทางภาษาสำหรับเด็กด้วยการสอนภาษาแบบองค์รวม (Whole Language)
สำหรับเด็กปฐมวัยนั้น เรื่องของภาษานับว่าเป็นหนึ่งในทักษะพื้นฐานที่เด็กจะต้องเรียนรู้ เพื่อใช้ในการสื่อสารและดำเนินชีวิตประจำวัน ดังนั้นการสอนภาษาสำหรับเด็กอนุบาลจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและมีความท้าทายอย่างมาก เพราะในระดับปฐมวัยนั้นเป็นวัยเริ่มต้นแห่งการเรียน
วิธีการประเมินผลอย่างสร้างสรรค์ในห้องเรียน
การประเมินผลถือเป็นหัวใจอย่างหนึ่งในการจัดการเรียนรู้ เพราะเป็นสิ่งที่วัดผู้เรียนว่ามีความเข้าใจและความสามารถเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้นี้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งการวัดและประเมินผลนั้นมีมากมายหลากหลายวิธี ซึ่งการเลือกใช้วิธีการได้อย่างเหมาะสมนั้นจำเป็นต้องพิจารณา
การแก้ไขปัญหาผู้เรียนที่มีความก้าวร้าว
ความก้าวร้าว (Aggression) คือพฤติกรรม” ที่มี “เจตนา” ในการทำร้ายหรือทำลายผู้อื่นด้วยวิธีการต่างๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บทางร่างกายหรือทางจิตใจ เป็นพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อทั้งตัวเองและคนรอบข้าง ซึ่งมักจะมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขอ
6 กลวิธีสำหรับครูปฐมวัยแห่งศตวรรษที่ 21
ในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 นอกเหนือจากการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนสามารถปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้แล้ว ครูยังต้องส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
โรงเรียนปัญญาประทีป
โรงเรียนปัญญาประทีป
โรงเรียนมีชัยพัฒนา -แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
โรงเรียนมีชัยพัฒนา แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และศูนย์กลางของการพัฒนา
โรงเรียนสัตยาไส คุณธรรมนำความรู้
โรงเรียนสัตยาไส จ.ลพบุรี โรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม และความพอเพียง ก่อตั้งโดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้บริหารสูงสุด โดยมีเป้าหมายในการสร้างคนดีเหนือสิ่งอื่นใด ซึ่งมีความโดดเด่นด้านการบูรณาการคุณธรรมไปในการเรียนการสอนในทุกรายวิชา พร้อมปลูกฝังความพอเพียง
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสัตยาไส
โรงเรียนต้นแบบ (Best Practice) จากกิจกรรม Roadshow หลักการบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Centric Action Learning) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) บทบาทของผู้บริหารและครูในการพัฒนาและเ
รวมข้อสอบออนไลน์ : O-NET ป. 6 ม. 3 ม. 6 ทุกวิชา
รวมข้อสอบออนไลน์ : O-NET ป. 6 ม. 3 ม. 6 ทุกวิชา
รวมสูตร คณิตศาสตร์
รวมสูตร คณิตศาสตร์
รวมแผนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษา แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่ แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2คลิกที่นี่ แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูลอยู่ในระหว่างปรับปรุง แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4คลิก
รวมแผนการสอน วิชาคณิตศาสตร์
รวมแผนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่ แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 คลิกที่นี่ แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คลิกที่นี่ แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึก

Webboard : Teacher

กระทู้ล่าสุด
Follow us