หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 896 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THPA313144 แนวข้อสอบ เรื่อง คำคล้องจอง 8 ป.3 45.9K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA313068 ข้อสอบ การชั่ง ตวง วัด 5 ป.3 60.9K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA113067 ข้อสอบ การบวก ลบ คูณ หาร 6 ป.1 46.8K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA213054 คำศัพท์ ง่ายมากๆๆ 5 ป.2 44K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA013044 ภาษาจีน 5 ประถมต้น 12.3K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA113030 ข้อสอบง่ายๆ 5 ป.1 43.6K เริ่มทำข้อสอบ
PA112766 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 5 ป.3 27.5K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA112764 อังกฤษง่าย 5 ป.1 29.7K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA112701 พุทธประวัติ 5 ป.1 20.8K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA212625 ข้อมูลและประโยชน์ของข้อมูล 5 ป.2 22K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA312610 คำศัพท์ 5 ป.3 37.4K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA112601 การบวกและการลบ 25 ป.1 14.5K เริ่มทำข้อสอบ
THPA012586 ข้อใดผิด 20 ประถมต้น 12.4K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA312573 คณิตศาสตร์ การบวก ลบ คูณ หาร ป.3 10 ป.3 63K เริ่มทำข้อสอบ
THPA212497 ภาษาไทย ป.2 ชุดที่ 2 5 ป.2 119.6K เริ่มทำข้อสอบ
THPA212496 ภาษาไทย ป.2 ชุดที่ 1 5 ป.2 86.7K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA212492 Vocabulary ป.2 20 ป.2 37.2K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA112490 english easy 5 ป.1 32.3K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA112471 ศิลปะ 5 ป.1 52K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA112451 ข้อสอบง่ายๆ ค่ะ 5 ป.1 42.1K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA212405 ฝึกศัพท์กัน 5 ป.2 31.6K เริ่มทำข้อสอบ
THPA112396 ภาษาไทย 5 ป.1 135K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA112314 คำศัพท์ง่ายมากสู้ๆนะ 5 ป.1 46.4K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA112239 อังกฤษ ง่ายๆสู้ๆนะคะ 5 ป.1 37.6K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA112215 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต 5 ป.1 40.2K เริ่มทำข้อสอบ