หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
ข้อสอบภาษาไทย ดูเพิ่มเติม >
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
HEPA100037 วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ( ภาคความรู้ ) ปีการศึกษา 2551 15 ป.1 19.7K เริ่มทำข้อสอบ
HEPA300039 วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 (ภาคความรู้) ปีการศึกษา 2551 12 ป.3 17.6K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB500044 วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ( ภาคความรู้ ) ปีการศึกษา 2551 30 ป.5 27.7K เริ่มทำข้อสอบ
SCMB400045 วิทยาศาสตร์ ม.4 20 ม.4 114.9K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB600046 วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 (ภาคความรู้) ปีการศึกษา 2551 29 ป.6 32.1K เริ่มทำข้อสอบ
THPA100047 วิชาภาษาไทยป.1 ชุดที่2 20 ป.1 71.3K เริ่มทำข้อสอบ
THPA100048 วิชาภาษาไทยป.1 ชุดที่3 20 ป.1 22.3K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA200049 ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 30 ป.2 111K เริ่มทำข้อสอบ
THPA100050 วิชาภาษาไทยป.1 ชุดที่4 10 ป.1 22.5K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA300051 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 10 ป.3 81.6K เริ่มทำข้อสอบ
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ดูเพิ่มเติม >
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
HEPA100037 วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ( ภาคความรู้ ) ปีการศึกษา 2551 15 ป.1 19.7K เริ่มทำข้อสอบ
HEPA300039 วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 (ภาคความรู้) ปีการศึกษา 2551 12 ป.3 17.6K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB500044 วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ( ภาคความรู้ ) ปีการศึกษา 2551 30 ป.5 27.7K เริ่มทำข้อสอบ
SCMB400045 วิทยาศาสตร์ ม.4 20 ม.4 114.9K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB600046 วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 (ภาคความรู้) ปีการศึกษา 2551 29 ป.6 32.1K เริ่มทำข้อสอบ
THPA100047 วิชาภาษาไทยป.1 ชุดที่2 20 ป.1 71.3K เริ่มทำข้อสอบ
THPA100048 วิชาภาษาไทยป.1 ชุดที่3 20 ป.1 22.3K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA200049 ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 30 ป.2 111K เริ่มทำข้อสอบ
THPA100050 วิชาภาษาไทยป.1 ชุดที่4 10 ป.1 22.5K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA300051 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 10 ป.3 81.6K เริ่มทำข้อสอบ
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ดูเพิ่มเติม >
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
HEPA100037 วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ( ภาคความรู้ ) ปีการศึกษา 2551 15 ป.1 19.7K เริ่มทำข้อสอบ
HEPA300039 วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 (ภาคความรู้) ปีการศึกษา 2551 12 ป.3 17.6K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB500044 วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ( ภาคความรู้ ) ปีการศึกษา 2551 30 ป.5 27.7K เริ่มทำข้อสอบ
SCMB400045 วิทยาศาสตร์ ม.4 20 ม.4 114.9K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB600046 วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 (ภาคความรู้) ปีการศึกษา 2551 29 ป.6 32.1K เริ่มทำข้อสอบ
THPA100047 วิชาภาษาไทยป.1 ชุดที่2 20 ป.1 71.3K เริ่มทำข้อสอบ
THPA100048 วิชาภาษาไทยป.1 ชุดที่3 20 ป.1 22.3K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA200049 ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 30 ป.2 111K เริ่มทำข้อสอบ
THPA100050 วิชาภาษาไทยป.1 ชุดที่4 10 ป.1 22.5K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA300051 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 10 ป.3 81.6K เริ่มทำข้อสอบ
ข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดูเพิ่มเติม >
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
HEPA100037 วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ( ภาคความรู้ ) ปีการศึกษา 2551 15 ป.1 19.7K เริ่มทำข้อสอบ
HEPA300039 วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 (ภาคความรู้) ปีการศึกษา 2551 12 ป.3 17.6K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB500044 วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ( ภาคความรู้ ) ปีการศึกษา 2551 30 ป.5 27.7K เริ่มทำข้อสอบ
SCMB400045 วิทยาศาสตร์ ม.4 20 ม.4 114.9K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB600046 วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 (ภาคความรู้) ปีการศึกษา 2551 29 ป.6 32.1K เริ่มทำข้อสอบ
THPA100047 วิชาภาษาไทยป.1 ชุดที่2 20 ป.1 71.3K เริ่มทำข้อสอบ
THPA100048 วิชาภาษาไทยป.1 ชุดที่3 20 ป.1 22.3K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA200049 ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 30 ป.2 111K เริ่มทำข้อสอบ
THPA100050 วิชาภาษาไทยป.1 ชุดที่4 10 ป.1 22.5K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA300051 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 10 ป.3 81.6K เริ่มทำข้อสอบ
ข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา ดูเพิ่มเติม >
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
HEPA100037 วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ( ภาคความรู้ ) ปีการศึกษา 2551 15 ป.1 19.7K เริ่มทำข้อสอบ
HEPA300039 วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 (ภาคความรู้) ปีการศึกษา 2551 12 ป.3 17.6K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB500044 วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ( ภาคความรู้ ) ปีการศึกษา 2551 30 ป.5 27.7K เริ่มทำข้อสอบ
SCMB400045 วิทยาศาสตร์ ม.4 20 ม.4 114.9K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB600046 วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 (ภาคความรู้) ปีการศึกษา 2551 29 ป.6 32.1K เริ่มทำข้อสอบ
THPA100047 วิชาภาษาไทยป.1 ชุดที่2 20 ป.1 71.3K เริ่มทำข้อสอบ
THPA100048 วิชาภาษาไทยป.1 ชุดที่3 20 ป.1 22.3K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA200049 ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 30 ป.2 111K เริ่มทำข้อสอบ
THPA100050 วิชาภาษาไทยป.1 ชุดที่4 10 ป.1 22.5K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA300051 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 10 ป.3 81.6K เริ่มทำข้อสอบ
ข้อสอบศิลปะ ดูเพิ่มเติม >
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
HEPA100037 วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ( ภาคความรู้ ) ปีการศึกษา 2551 15 ป.1 19.7K เริ่มทำข้อสอบ
HEPA300039 วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 (ภาคความรู้) ปีการศึกษา 2551 12 ป.3 17.6K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB500044 วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ( ภาคความรู้ ) ปีการศึกษา 2551 30 ป.5 27.7K เริ่มทำข้อสอบ
SCMB400045 วิทยาศาสตร์ ม.4 20 ม.4 114.9K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB600046 วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 (ภาคความรู้) ปีการศึกษา 2551 29 ป.6 32.1K เริ่มทำข้อสอบ
THPA100047 วิชาภาษาไทยป.1 ชุดที่2 20 ป.1 71.3K เริ่มทำข้อสอบ
THPA100048 วิชาภาษาไทยป.1 ชุดที่3 20 ป.1 22.3K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA200049 ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 30 ป.2 111K เริ่มทำข้อสอบ
THPA100050 วิชาภาษาไทยป.1 ชุดที่4 10 ป.1 22.5K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA300051 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 10 ป.3 81.6K เริ่มทำข้อสอบ
ข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี ดูเพิ่มเติม >
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
HEPA100037 วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ( ภาคความรู้ ) ปีการศึกษา 2551 15 ป.1 19.7K เริ่มทำข้อสอบ
HEPA300039 วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 (ภาคความรู้) ปีการศึกษา 2551 12 ป.3 17.6K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB500044 วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ( ภาคความรู้ ) ปีการศึกษา 2551 30 ป.5 27.7K เริ่มทำข้อสอบ
SCMB400045 วิทยาศาสตร์ ม.4 20 ม.4 114.9K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB600046 วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 (ภาคความรู้) ปีการศึกษา 2551 29 ป.6 32.1K เริ่มทำข้อสอบ
THPA100047 วิชาภาษาไทยป.1 ชุดที่2 20 ป.1 71.3K เริ่มทำข้อสอบ
THPA100048 วิชาภาษาไทยป.1 ชุดที่3 20 ป.1 22.3K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA200049 ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 30 ป.2 111K เริ่มทำข้อสอบ
THPA100050 วิชาภาษาไทยป.1 ชุดที่4 10 ป.1 22.5K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA300051 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 10 ป.3 81.6K เริ่มทำข้อสอบ
ข้อสอบภาษาต่างประเทศ ดูเพิ่มเติม >
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
HEPA100037 วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ( ภาคความรู้ ) ปีการศึกษา 2551 15 ป.1 19.7K เริ่มทำข้อสอบ
HEPA300039 วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 (ภาคความรู้) ปีการศึกษา 2551 12 ป.3 17.6K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB500044 วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ( ภาคความรู้ ) ปีการศึกษา 2551 30 ป.5 27.7K เริ่มทำข้อสอบ
SCMB400045 วิทยาศาสตร์ ม.4 20 ม.4 114.9K เริ่มทำข้อสอบ
HEPB600046 วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 (ภาคความรู้) ปีการศึกษา 2551 29 ป.6 32.1K เริ่มทำข้อสอบ
THPA100047 วิชาภาษาไทยป.1 ชุดที่2 20 ป.1 71.3K เริ่มทำข้อสอบ
THPA100048 วิชาภาษาไทยป.1 ชุดที่3 20 ป.1 22.3K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA200049 ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 30 ป.2 111K เริ่มทำข้อสอบ
THPA100050 วิชาภาษาไทยป.1 ชุดที่4 10 ป.1 22.5K เริ่มทำข้อสอบ
SCPA300051 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 10 ป.3 81.6K เริ่มทำข้อสอบ