ติวเตรียมสอบ 9 วิชาสามัญ

SHARE

ทบทวนเนื้อหาบทเรียน พร้อมฝึกทำข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ก่อนลงสู่สนามสอบจริง เพื่อนำคะแนนที่ได้ใช้ในการยื่นเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาระบบรับตรงหรือสถาบันที่ต้องการใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละคณะและสถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันนั้นๆ ติดตาม "9 วิชาสามัญ" ได้ที่ www.trueplookpanya.com/9vichaวิชาภาษาไทย

วิชาสังคมศึกษา

วิชาภาษาอังกฤษ

วิชาคณิตศาสตร์ 1

วิชาคณิตศาสตร์ 2