Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Editor's Picks
เครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรู เปิดมิติใหม่แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนา -- สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ
เครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรู เปิดมิติใหม่แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติสารคดีเรียลลิตี้ธรรมะ ภาคภาษาอังกฤษครั้งแรกของโลกพร้อมเผยโฉม 12 เด็กชายต่างเชื้อชาติและวัฒนธรรม กรุงเทพฯ 14 มิถุนายน 2561 มิติใหม่แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาส
เครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรู เปิดมิติใหม่แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนา -- สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ
เครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรู เปิดมิติใหม่แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติสารคดีเรียลลิตี้ธรรมะ ภาคภาษาอังกฤษครั้งแรกของโลกพร้อมเผยโฉม 12 เด็กชายต่างเชื้อชาติและวัฒนธรรม กรุงเทพฯ 14 มิถุนายน 2561 มิติใหม่แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาส
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ
พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการฝ่ายบริหาร, รก.ผอ.ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร, ผจล.วัดประยุรวงศาวาส, ประธาน คปพ. เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณบัตร - วุฒิบัตร และให้โอวาทแก่นักศึกษา - นักเรียน - คณะผู้บริหาร - คณาจารย์ -ผู้ปกครอง - ผู้มีเกียรติ ในพิธีมอบประกาศ
ขอเชิญร่วมสนับสนุนข้าวอินทรีย์จากชาวนาโดยตรง พร้อมร่วมสนับสนุนการบริจาคหนังสือให้โรงเรียน ตชด
ขอเชิญร่วมสนับสนุนข้าวอินทรีย์จากชาวนาโดยตรงกับข้าว กินอิ่มนอนอุ่น
เจ้าชายแฮรี่นำคณะนายทหารปฏิบัติสมาธิภาวนา เจริญสติ ตามแนวพุทธศาสนา
เจ้าชายแฮรีนำคณะนายทหารปฏิบัติภาวนาสมาธิ ส่งผลปัจจุบันมีนายทหารในอังกฤษไม่น้อยกว่า 4,000 นายเป็นพุทธมามกะ วันที่ 18 ก.พ. 61 เฟซบุ๊ก āṇasaṃvara Centre for Buddhist Studies-ศูนย์พุทธศาสนศึกษาญาณสังวร ได้โพสต์ข้อความว่า เจ้าชายแฮรีนำคณะนายทหารปฏิบัติสมาธ
วันอัฏฐมีบูชา วันสำคัญที่ไม่ธรรมดา
วันอัฏฐมีบูชา คือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 8 วัน) ถือเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือนวิสาขะ (เดือน 6 ของไทย) นอกจากนั้น วันนี้เป็นวันคล้ายวันที่พระนางสิริมหามายา องค์
ธรรมะสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในวันวิสาขบูชา
พระคติธรรม(บางส่วน) เนื่องในวันวิสาขบูชา ปี 2561 ---- สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสั่งสอนให้เราทั้งหลาย รู้เท่าทันจิตใจของตนเองอยู่ตลอดเวลา ความรู้เท่าทันดังกล่าวนี้ คือการรู้แจ้งสภาพธรรมทั้งหลาย ไม่ว่ารูปธรรม หรือนามธรรม ว่าไม่ใช่ตัวตน ว่าไม่ใช่เรา
วิสาขบูชา…อัศจรรย์ 3 แห่งพระพุทธศาสนา
วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 คือ วันที่มีสามสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้น ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของพระพุทธศาสนา ได้แก่ การประสูติของเจ้าสิทธัตถะราชกุมาร การบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธองค์ และการเสด็จดับขันธปรินิพพาน เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบรมศาสดา ที่ทรงประธานธรรมะให
พระสัมโมทนียกถา โดย “สมเด็จสังฆราช” : ชาวพุทธยึดสัมมาทิฏฐิพัฒนาสังคม
สมเด็จสังฆราชทรงเน้นย้ำชาวพุทธยึดสัมมาทิฏฐิพัฒนาสังคม วันนี้( 25 พ.ค.) ที่หอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พล.อ.บัณฑิต มลายอริศูนย์ เป็นผู้
Why should we love others before ourselves? by Phra Ajahn Kevali
Why should we love others before ourselves? by Phra Ajahn Kevali
Novice Training on Mental Awareness by Phra Ajahn Yannadhammo
Novice Training on Mental Awareness by Phra Ajahn Yannadhammo. The abbot of Wat Pa Rattanawan. Trueplookpanya
Suggestion on how to meditate by Phra Ajahn Kevali
Suggestion on how to meditate. by Phra Ajahn Kevali The abbot of Wat Pah Nanachat. trueplookpanya
How does meditation practice develop the mind ? by Phra Ajahn Amaro
How does meditation practice develop the mind ? by Phra Ajahn Amaro
รับฟังคำให้พร จากไฟล์เสียงของสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 กัน
รับฟังคำให้พร จากไฟล์เสียงของสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
ความหมาย และเบื้องหลัง ความศักดิ์สิทธิ์ของ บทสวดถวายพระพร (พาหุงมหากา) บทสวดเพื่อชนะมาร
ความหมาย และเบื้องหลัง ความศักดิ์สิทธิ์ของ บทสวดถวายพระพร (พาหุงมหากา) บทสวดเพื่อชนะมาร รู้จักบทสวดถวายพระพร (พาหุงมหากา) พระพุทธชัยมงคลคาถาหรือมักเรียกว่าพระคาถาพาหุงตามวรรคแรกของพระคาถา หรือในภาษาบาลีเรียกพาหุงมหาการุณิโกหรือพาหุงมหากาเรียกอีกอย่า
บทสวดพระคาถาบารมี 9 ชั้้น ของครูบาศรีวิชัย เปี่ยมด้วยเมตตา ช่วยให้พ้นภัย แม้ถูกปองร้าย
ที่มาของบทสวดพระคาถา 9 ชั้น ในระหว่างที่ ครูบาศรีวิชัยเจ้าออกเดินธุดงค์ในแถบภาคเหนือ ได้เดินทางผ่านโต้งนา (ทุ่งนา) แห่งหนึ่งก็ได้ไปปะ (ไปพบ) เถียงนา (ที่พักกลางนา) หลังหนึ่งที่ถูกไฟไหม้ แต่ไฟไหม้ไม่หมดเหลือส่วนหนึ่งตรงใจคา (ชายคา) ด้วยเหตุที่ไฟไหม้ไม่หมด
ดาวน์โหลดหนังสือสวดมนต์ข้ามปี 2561
ขอเชิญดาวน์โหลดฟรี บทสวดมนต์ข้ามปี ต้อนรับปีใหม่ ปี พ.ศ. 2561
ความหมายของ พระคาถาที่เป็นหัวใจ ของหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
พระคาถาที่เป็นหัวใจของสายวิชาหลวงปู่หงษ์ ขอพรก็ได้ เจริญกรรมฐานก็ดี เพราะแต่ละบทมีความหมายอันลึกซื้งแฝงอยู่! นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ ปะจะขะ นะเมติหรือ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ นะเมติ ปะจะขะ นี้เป็นพระคาถาที่เราคงคุ้นเคยกันดี เพราะมักจะ
ตามรอยแม่หญิงการะเกดไปไหว้พระ ที่วัดไชยวัฒนาราม และ วัดพุทไธศวรรย์กัน
จากกระแสความแรงของละครเรื่องบุพเพสันนิวาส เรามาตามรอยแม่หญิงการะเกด นางเอกของเรื่องไปไหว้พระทำบุญที่วัดไชยวัฒนาราม และ วัดพุทไธศวรรย์กันค่ะ
อีกทางเลือกในการไหว้พระ ทำบุญกับ รวมศาลเจ้า และวัดจีน
อีกทางเลือกในการไหว้พระ ทำบุญกับ รวมศาลเจ้า และวัดจีน วัดมังกรกมลาวาส(วัดเล่งเน่ยยี่ 1) ขอพร : แก้ปีชง เริ่มต้นกันที่วัดจีนยอดนิยม อย่างวัดมังกรกมลวาส หรือที่เรารู้จักกันว่า วัดเล่งเน่ยยี่ นั่นเอง ที่นี่เป็น 1 ใน 3 วัดมังกร ตามความเชื่อของชาวจีนที่ว
รวมสถานที่สวดมนต์ข้ามปี ต้อนรับ ปี 2561 ทั่วประเทศ เรียงตามจังหวัด
รวมสถานที่สวดมนต์ข้ามปี ทั่วประเทศ สำหรับสวดมนต์ข้ามปี ต้อนรับปีใหม่ 2561 โดยถือเป็นการรับสิ่งสิริมงคลเข้ามาสู่ตนเองและครอบครัว
แนะนำสถานปฏิบัติธรรม ตามรอยหลวงปู่ชา ที่ ศูนย์เผยแผ่มรดกธรรม พระโพธิญาณเถร
ตามรอยหลวงปู่ชา ที่ ศูนย์เผยแผ่มรดกธรรม พระโพธิญาณเถร ใครจะคาดคิดว่าในกรุงเทพมหานครเมืองที่ทุกอย่างเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายยังมีสถานปฏิบัติธรรมที่แสนสงบซ่อนตัวอยู่ อย่างศูนย์เผยแผ่มรดกธรรม พระโพธิญาณเถร แห่งนี้ ศูนย์เผยแผ่มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร(ชาส
ถึงใกล้พระอรหันต์ แต่ก็ไม่ได้เป็นอรหันต์ หากยังไม่ลงมือปฎิบัติ
ถึงใกล้พระอรหันต์ แต่ก็ไม่ได้เป็นอรหันต์ หากยังไม่ลงมือปฎิบัติ
Quote | 151 Views
รวมการ์ดคำสอนหลวงตามหาบัว
รวมการ์ดคำสอนหลวงตามหาบัว
Quote | 732 Views
คติธรรมวันมาฆบูชา โดย สมเด็จพระสังฆราช
สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา . เนื่องในวันมาฆบูชา 1 มีนาคม 2561 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม ความว่า . ดิถีมาฆบูชาเป็นโอกาสให้ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ 4 ประการ ซึ่งบังเ
Quote | 3K Views
ต้องทำเอง โดย หลวงปู่ลี กุสลธโร
ต้องทำเอง โดย หลวงปู่ลี กุสลธโร
Quote | 266 Views

Webboard : ธรรมะ

กระทู้ล่าสุด
Follow us