Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ขอเชิญร่วมสร้างอุโบสถปราสาทพระบรมธาตุเจดีย์มหาวิหาร ณ วัดมเหยงคณ์
ขอเชิญร่วมสร้างอุโบสถปราสาทพระบรมธาตุเจดีย์มหาวิหารณ วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา ตามกำลังศรัทธา
ขอเชิญรับฟังข้อมูลของหลักสูตรสันติศึกษา มจร ผ่านโปรแกรม Zoom พร้อมกัน ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 19.00 น. ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
ขอเชิญร่วมรับฟังข้อมูลของหลักสูตรสันติศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผ่านโปรแกรม Zoom พร้อมกัน ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 19.00 น. ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
คณะทำงานโครงการอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” จากประเทศศรีลังกา เข้ากราบถวายทุนมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์
ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ โปรดเมตตาให้ ท่านทูตอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ศาสตราจารย์จรัญ ภักดีธนากุลและ ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการและเลขานุการ โคร
หลักสูตรสันติศึกษา ที่ผ่านการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้สอดกับโลกใบใหม่ เปิดรับสมัครวันนี้
หลักสูตรสันติศึกษา ที่ผ่านการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้สอดกับโลกใบใหม่ เปิดรับสมัครวันนี้
ดาวน์โหลด ฟรี หนังสืออนุสรณ์งานประชุมเพลิงสรีระสังขาร หลวงปู่ลี กุสลธโร
ขอเชิญดาวน์โหลด ฟรี หนังสืออนุสรณ์งานประชุมเพลิงสรีระสังขาร หลวงปู่ลี กุสลธโร
ความเชื่อน่ารู้ ในวันศารทวิษุวัต วันที่ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนยาวเท่ากัน
วัน ศารทวิษุวัต ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก และตกทางทิศตะวันตกพอดี ทำให้ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนยาวเท่ากัน วัน ศารทวิษุวัต ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก และตกทางทิศตะวันตกพอดี ทำให้ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนยาวเท่ากัน ถือเป็นวันเปลี่ยนฤดูกาลเข้าสู่ฤดู
ถูกไหม ? ที่คนมักกล่าวว่า ควรทำบุญกับวัดจน ๆ ดีกว่าวัดรวย ๆ หลวงปู่หล้าเมตตาวิสัชชนา
ข้อนี้สำคัญมาก​ หลายคน...มีความคิดว่า น่าจะไปทำบุญกับวัดที่จนๆ ขาดแคลนห่างไกล ไม่น่าจะไปทำบุญ กับวัดที่รวย มีเจ้าอาวาสดัง ๆ จะว่าถูกก็ถูก ถ้าปรารภตามอดีตชาติแล้วผู้เคยได้ทำบุญร่วมกันมา แต่ภพก่อนชาติก่อนแล้ว จะดี หรือไม่ดี ก็บันดาลได้ทำบุญร่วมกัน เพราะ
ที่มาของ สารทไทย และ ประเพณีแซนโฎนตา พิธีไหว้ผีบรรพบุรุษของชาวไทยเชื้อสายเขมร
วันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ถือเป็นวันสารทไทย และ เป็นวันแซนโฎนตา สำหรับชาวไทยเชื้อสายเขมร ในจังหวัดศรีสะเกษและสุรินทร์ เป็นพิธีไหว้ผีบรรพบุรุษของชาวไทยเชื้อสายเขมร ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มาทำความรู้จัก วันนี้ในแต่ละภูมิภาคกันค่ะ ต้นกำเนิดของ สารทไ
รู้จักบ้านของตัวเองไว้ - สรุปพระไตรปิฏกในคลิปเดียว โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
รู้จักบ้านของตัวเองไว้ ธรรมะ โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
รวมโอวาทธรรมคำสอน และประวัติของ หลวงปู่เอียน ฐิตวิริโย
โอวาทธรรมคำสอนของหลวงปู่เอียน ฐิตวิริโย สม่ำเสมอในการปฏิบัติ ความสม่ำเสมอในการปฏิบัติ โดยให้ปฏิบัติด้วยปฏิปทาที่แน่วแน่และต่อเนื่อง ให้ทำด้วยความสันโดษและตั้งใจลดละอย่างแท้จริง ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่เข้าใจถ่องแท้ถึงความจริงที่ว่า ตัวเราไม่มี ก็ให้ถือว่า
ธรรมะรักษาจิต พิชิตภัยโควิด-19 โดย สมเด็จพระวันรัต
เมื่อทั้งโลก ต้องเผชิญกับสงครามโรค การร่วมใจ ร่วมพลัง และพร้อมเพรียงในการต่อสู้สงครามโรค อย่างมีสติสัมปะชัญญะอย่างไร ฟังพระธรรมเทศนาให้แง่คิด การวางใจช่วงสถานการณ์สงครามต่อสู้กับเชื้อโรค โดย สมเด็จพระวันรัต ท่านเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
ปฏิบัติบูชา เจริญจิตตภาวนาอยู่กับบ้าน โดย พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ
"ลมหายใจ คือกำไรของชีวิต ปฏิบัติบูชา เจริญจิตตภาวนาอยู่กับบ้าน" โดย..พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (วัดยานนาวา)
โพชฌงค์ สวดก็ได้ แต่ถ้าใช้ จะยิ่งดี ในสถานการณ์ COVID-19 โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)
โพชฌงค์ สวดก็ได้ แต่ถ้าใช้ จะยิ่งดี ในสถานการณ์ COVID-19 โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)
เสียง | 747 Views
MV เพลงมอบใจถวายพระพุทธองค์ จาก โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 1
เพลงมอบใจถวายพระพุทธองค์ จากโครงการ สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 1 บทเพลง โดย ปิยโสภณ นามปากกาของพระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ขับร้องโดย ก้อง สหรัถ สังคปรีชา ทรูปลูกปัญญา
เสียง | 955 Views
MV เพลง น้ำนมศักดิ์สิทธิ์ จาก โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 1
MV เพลง น้ำนมศักดิ์สิทธิ์ จากโครงการ สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 1 บทเพลง โดย ปิยโสภณ นามปากกาของพระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ขับร้องโดย จิระศักดิ์ ปานพุ่ม ทรูปลูกปัญญา
เสียง | 570 Views
MV เพลงขจัดสนิมใจ จาก โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 1
เพลง ขจัดสนิมใจ จากโครงการ สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 1 บทเพลง โดย พระปิยโสภณ ขับร้องโดย ก้อง สหรัถ สังคปรีชา ทรูปลูกปัญญา
เสียง | 925 Views
อานุภาพ ในการสวด อิติปิโส หรือบทสวดสรรเสริญพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ความเชื่อเกี่ยวกับการสวดบทอิติปิโสฯ หรือบทพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ เชื่อกันว่า บทสวดนี้ มีพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ ช่วยให้จิตใจมีกำลังเข้มแข็งต่ออุปสรรคใด ๆ ที่เผชิญ จึงมีผลในการช่วยต่อชะตา ให้อายุยืนยาว ป้องกันภูติผีปีศาจ นิมิตร้ายใด
ปฐมเหตุ การสวดพระพุทธมนต์ และทำน้ำพระพุทธมนต์ ครั้งพุทธกาล [คลิป] - ที่มาของรัตนสูตร บทสวดช่วงวิกฤต ขับไล่ขจัดภัย สิ่งอัปมงคล ภัยเศรษฐกิจ และโรคภัย
ปฐมเหตุ การทำน้ำพระพุทธมนต์ และสวดพระพุทธมนต์ หนึ่งใน 3 มหาสมาคม ครั้งพุทธกาล - ที่มาของ พลจักรรัตนสูตร บทสวดช่วงวิกฤต ขับไล่ขจัดภัย สิ่งอัปมงคล ภัยเศรษฐกิจ และโรคภัย
ดาวน์โหลดฟรี บทสวดมนต์ ข้ามปี 2563 โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ชอเชิญดาวน์โหลดฟรี บทสวดมนต์ ข้ามปี 2563 โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวมสถานที่สวดมนต์ข้ามปี 2563 ทั่วประเทศ https://www.trueplookpanya.com/dhamma/content/77371/-dhnew-dhtem-
รีวิว สัญจรยามเย็น ณ โบราณสถาน วัดมเหยงค์ ของดีที่งามและขลัง
พวกเรามักจะได้ยินชื่อวัดมเหยงคณ์ มานานแล้วว่า เป็นสำนักปฏิบัติธรรม บวชเนกขัมมะ ที่มีคนจำนวนมาก หลังสถานการณ์โควิต-19 ผ่อนคลายลง ทริปแรก คือ การสัญจรมาอยุธยาในครั้งนี้ จึงไม่พลาดที่จะมาแวะกราบไหว้พระ และชมความร่มรื่นงดงามของวัดนี้เอาความเป็นสิริมงคลสู่ใจ
ทีปภาวัน สถานปฏิบัติธรรม จุดหมายปลายทางและการเดินทางภายใน
ทีปภาวัน สถานปฏิบัติธรรม จุดหมายปลายทางและการเดินทางภายใน ในการเดินทางครั้งนี้ นอกจากผมจะมาถึงจุดหมายคือทีปภาวันแล้ว ยังมีจุดหมายบางอย่างที่ผมค้นพบด้วย นั่นคือการได้รู้ว่าจุดหมายในชีวิตนี้จริงๆ แล้วมันคืออะไร - สุทธิพันธ์ บุญทวี, นักเดินทางในสังสารวั
วัดสวนโมกข์ Dhamma Studio – สตูดิโอธรรม “สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 8”
วัดสวนโมกข์ Dhamma Studio สตูดิโอธรรม สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 8 เชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จัก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ดินแดนผจญภัยในฝันของใครหลาย ๆ คน สถานที่ที่เติมเต็มความสุขในวันหยุด พักผ่อนให้กับทุกคนในครอบครัวไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ สถานที่ที่ทำให้เราได้ผจญภ
ชีวิตนี้ ไม่นาน โลกอันนี้เพียงแต่เป็นทางผ่าน
ชีวิตนี้ ไม่นาน โลกอันนี้เพียงแต่เป็นทางผ่าน ... เรื่องดีขนาดไหน เรื่องไม่ดีขนาดไหน ผ่านไปแล้ว จะเป็นอดีตไปเสีย ถึงเรื่องปัจจุบันทั้งหมด ที่สุดก็จะต้องกลายเป็นเรื่องอดีตไป ผ่านไปทั้งนั้น ไม่มีอะไรที่จะไม่เป็นอดีต จึงว่าอะไรที่เป็นปัจจุบันนี่ อะไรที่คิด
Quote | 300 Views
รวมโอวาทธรรมคำสอน และประวัติของ หลวงปู่เอียน ฐิตวิริโย
โอวาทธรรมคำสอนของหลวงปู่เอียน ฐิตวิริโย สม่ำเสมอในการปฏิบัติ ความสม่ำเสมอในการปฏิบัติ โดยให้ปฏิบัติด้วยปฏิปทาที่แน่วแน่และต่อเนื่อง ให้ทำด้วยความสันโดษและตั้งใจลดละอย่างแท้จริง ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่เข้าใจถ่องแท้ถึงความจริงที่ว่า ตัวเราไม่มี ก็ให้ถือว่า
Quote | 1K Views
ละครน้ำเน่า โดย พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
ละครน้ำเน่า โดย พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
Quote | 752 Views
เป็ดก็เป็นเป็ด ไก่ก็เป็นไก่ โดย หลวงปู่ชา สุภัทโท
คนสองคนเห็นเป็ดตัวหนึ่ง ไก่ตัวหนึ่ง คนหนึ่งคิดอยากจะให้ไก่เป็นเป็ด เป็ดเป็นไก่ มันก็เป็นไปไม่ได้ ในชั่วชีวิตหนึ่งมันก็ไม่เป็นให้ ถ้าคนนี้คิดอย่างนี้ไม่หยุดก็ต้องทุกข์ คนที่สองเห็นเป็ดก็เป็นเป็ดไก่ก็เป็นไก่ นั่นแหละ ปัญหาไม่มี เห็นถูกแล้วไม่ทุกข์อย่
Quote | 830 Views

Webboard : ธรรมะ

กระทู้ล่าสุด
Follow us