Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

วิดีโอ

Contents of the week
รู้จักบ้านของตัวเองไว้ - สรุปพระไตรปิฏกในคลิปเดียว โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
รู้จักบ้านของตัวเองไว้ ธรรมะ โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
รวมโอวาทธรรมคำสอน และประวัติของ หลวงปู่เอียน ฐิตวิริโย
โอวาทธรรมคำสอนของหลวงปู่เอียน ฐิตวิริโย สม่ำเสมอในการปฏิบัติ ความสม่ำเสมอในการปฏิบัติ โดยให้ปฏิบัติด้วยปฏิปทาที่แน่วแน่และต่อเนื่อง ให้ทำด้วยความสันโดษและตั้งใจลดละอย่างแท้จริง ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่เข้าใจถ่องแท้ถึงความจริงที่ว่า ตัวเราไม่มี ก็ให้ถือว่า
ธรรมะรักษาจิต พิชิตภัยโควิด-19 โดย สมเด็จพระวันรัต
เมื่อทั้งโลก ต้องเผชิญกับสงครามโรค การร่วมใจ ร่วมพลัง และพร้อมเพรียงในการต่อสู้สงครามโรค อย่างมีสติสัมปะชัญญะอย่างไร ฟังพระธรรมเทศนาให้แง่คิด การวางใจช่วงสถานการณ์สงครามต่อสู้กับเชื้อโรค โดย สมเด็จพระวันรัต ท่านเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
ปฏิบัติบูชา เจริญจิตตภาวนาอยู่กับบ้าน โดย พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ
"ลมหายใจ คือกำไรของชีวิต ปฏิบัติบูชา เจริญจิตตภาวนาอยู่กับบ้าน" โดย..พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (วัดยานนาวา)

Webboard : วิดีโอ

กระทู้ล่าสุด
Follow us