ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 56 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
AAKA013025 math 5 ปฐมวัย 4K
AAKA013024 easy 5 ปฐมวัย 4.1K
DDKA013003 คณิตง่ายๆ 5 ปฐมวัย 5.5K
MAKA012754 บวกเลขง่ายๆ 25 ปฐมวัย 6.2K
MAKA012727 คณิตคิดไว 10 ปฐมวัย 6.2K
DDKA012585 สีอะไรเอ่ย? 5 ปฐมวัย 7.9K
AAKA012568 มุมคณิตคิดสนุก 5 ปฐมวัย 13.2K
MAKA012495 ง่าย อ.1 อ.2 อ.3 เลข 5 ปฐมวัย 4.7K
MAKA012475 บวกเลข 20 ปฐมวัย 4.1K
AAKA012334 ร่างกายของฉัน 5 ปฐมวัย 8.7K
MAKA012322 นับเลขกันเถอะ 20 ปฐมวัย 7.7K
MAKA012306 การบวก ลบเลข 10 ปฐมวัย 6.3K
MAKA011940 บวกสนุก 20 ปฐมวัย 8.4K
MAKA011741 คณิตคิดง่ายๆ 20 ปฐมวัย 6.7K
MAKA011725 คณิตคิดง่าย 20 ปฐมวัย 7.3K
LAKA011650 animals 5 ปฐมวัย 9.1K
CCKA011468 สัตว์โลกน่ารู้ 5 ปฐมวัย 20.3K
MAKA011398 คณิตคิดเร็ว 10 ปฐมวัย 13K
KA011128 คณิต2013 20 ปฐมวัย 24.1K
KA011109 คณิตคิดหรรษา 1 5 ปฐมวัย 11.4K
KA011094 คำศัพท์ 7 ปฐมวัย 21.4K
KA010879 คณิตจิ๋ว 5 ปฐมวัย 25.6K
KA010253 พวกเรามาสะกดคำกัน 5 ปฐมวัย 35K
KA004321 บวกเลข สำหรับเด็กอนุบาล 20 ปฐมวัย 114.1K
KA003297 พื้นฐานคณิตศาสตร์เบื้องต้น ชุดที่5 14 ปฐมวัย 28.6K