Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

ใช้วันหยุดลาพักร้อนที่เหลือทั้งหมดก่อนลาออกได้ไหม ?

Posted By Plook Magazine | 24 ก.ค. 66
23,360 Views

  Favorite

ก่อนลาออก เราจะสามารถใช้สิทธิวันลาพักร้อนที่เหลือทั้งหมดได้หรือไม่ ? มาดูคำตอบตามกฎหมายแรงงานกันค่ะ 

 

ตามกฎหมายแล้ว ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิวันหยุดพักร้อน (วันหยุดพักผ่อนประจำปี) ก่อนลาออกได้ แต่หากต้องหยุดติดต่อกันหลายวันจนส่งผลให้งานเสียหาย นายจ้างก็มีสิทธิไม่อนุญาตได้เช่นกัน และถ้าหากใช้วันหยุดลาพักร้อนไม่หมด ลูกจ้างก็สามารถพูดคุยกับนายจ้าง ซึ่งนายจ้างจะต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดพักร้อนที่ลูกจ้างยังใช้สิทธิไม่ครบ

 

ทั้งนี้ การคิดจำนวนวันหยุดพักร้อนที่เหลืออาจจะลดลง เช่น ใน 1 ปี เราได้วันหยุดพักร้อน 10 วัน (มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม) แต่ถ้าเราแจ้งลาออกและมีผลพ้นสภาพวันที่ 1 กรกฎาคม ก็จะเท่ากับว่าเราทำงานแค่ 6 เดือน ดังนั้นวันหยุดพักร้อนก็อาจจะได้แค่ 5 วัน ไม่ใช่ 10 วัน เป็นต้น

 

 

พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ระบุไว้ว่าอย่างไร 

มาตรา 67 : ในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างโดยมิใช่กรณีตามมาตรา 119 ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีในปีที่เลิกจ้างตามส่วนของวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับตามมาตรา 30 ส่วนในกรณีที่ลูกจ้างเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญา หรือนายจ้างเลิกจ้าง ไม่ว่าการเลิกจ้างนั้นเป็นกรณีตามมาตรา 119 หรือไม่ก็ตาม ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับตามมาตรา 30

 

 

สรุปได้ว่า ถ้าลูกจ้างลาออกเองก็จะสามารถใช้สิทธิวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสม*ทั้งหมดได้ ถ้าบริษัทไม่อนุญาติให้ใช้สิทธิวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสม บริษัทก็จะต้องจ่ายเป็นเงินคืนกลับมาตามจำนวนวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมที่เหลืออยู่ ส่วนสิทธิวันหยุดพักผ่อนประจำปี*นั้น ๆ ถ้าลูกจ้างยื่นลาออกเอง สิทธิวันหยุดพักผ่อนประจำปีหรือวันลาพักร้อนตามส่วน (Prorate) ในปีที่ลาออกนั้นอาจถูกยกเลิกหรือลดวันลง (อ้างอิงตามมาตรา 67 ของกฎหมายแรงงาน) 

 

หมายเหตุ

วันหยุดพักผ่อนประจำปี = ตามกฎหมายได้กำหนดให้ลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันมาครบ 1 ปี จะต้องได้หยุดพักผ่อนประจำปีไม่น้อยกว่า 6 วัน/ปี

วันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสม = วันหยุดพักผ่อนประจำปีที่พนักงานไม่ได้ใช้สิทธิลาในปีนั้น เช่น ในปี 2565 นางเอได้วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน แต่นางเอใช้สิทธิลาไปแค่ 6 วัน อีก 4 วันที่เหลือจึงกลายเป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสม ซึ่งจะไปรวมอยู่กับวันหยุดพักผ่อนประจำปี 2566 (นโยบายแต่ละบริษัทอาจแตกต่างกัน บางบริษัทอาจไม่ให้สะสมหรือยกวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่เหลือก็ได้)


 

แหล่งข้อมูล

การจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (Department of Labour Protection and Welfare)

 

 

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
  • Posted By
  • Plook Magazine
  • 3 Followers
  • Follow