Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

ข่าวธรรมะ

Editor's Picks
กำหนดการจัดทำน้ำอภิเษก ระหว่างวันที่ 6 - 19 เมษายน 62
กำหนดการจัดทำน้ำอภิเษก มีกำหนดดังนี้ - วันเสาร์ที่ 6 เมษายน เป็นพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ฤกษ์เวลา 11.52 - 12.38 น. - วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พิธีทำน้ำอภิเษก ฤกษ์เวลา 17.10 - 22.00 น. ณ สถานที่ตามที่จังหวัดกำหนด - วันจันทร์ที่ 9 เมษายน
สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 8 กับการเป็นผู้ “ให้” ด้วยใจเมตตา
สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 8 กับการเป็นผู้ ให้ ด้วยใจเมตตา เส้นทางธรรมของเหล่าสามเณร 12 รูป ที่ร่วมโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 8 ตามรอยมรดกธรรม ท่านพุทธทาส ณ สวนโมกข์ (วัดธารน้ำไหล) อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ภายใต้แนวคิด ความรักจักรวาล : รัก-เรียน-เพียร-ให้
กำหนดการจัดทำน้ำอภิเษก ระหว่างวันที่ 6 - 19 เมษายน 62
กำหนดการจัดทำน้ำอภิเษก มีกำหนดดังนี้ - วันเสาร์ที่ 6 เมษายน เป็นพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ฤกษ์เวลา 11.52 - 12.38 น. - วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พิธีทำน้ำอภิเษก ฤกษ์เวลา 17.10 - 22.00 น. ณ สถานที่ตามที่จังหวัดกำหนด - วันจันทร์ที่ 9 เมษายน
ข้าราชการลาบรรพชา โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยไม่ถือเป็นวันลา
ข้าราชการลาบรรพชา โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยไม่ถือเป็นวันลา นายกรัฐมนตรี เห็นชอบให้ข้าราชการลาบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยไม่ถือ
ในหลวงร.10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก - หลักเกณฑ์การเชิญตราสัญลักษณ์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ สืบค้นจาก https://www.facebook.com/Sumnakkaow.PRD/photos/a.717595134932676/3094157973943035/?type=3theater นายวิษณุ

Webboard : ข่าวธรรมะ

กระทู้ล่าสุด
Follow us