Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

ข่าวธรรมะ

Editor's Picks
ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อการกุศล "ก้าวด้วยธรรม" เพื่อโรงพยาบาลจำนวน 18 แห่ง
ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อการกุศล "ก้าวด้วยธรรม" เพื่อโรงพยาบาลจำนวน 18 แห่ง
Contents of the week
ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อการกุศล "ก้าวด้วยธรรม" เพื่อโรงพยาบาลจำนวน 18 แห่ง
ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อการกุศล "ก้าวด้วยธรรม" เพื่อโรงพยาบาลจำนวน 18 แห่ง
สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 8 กับการเป็นผู้ “ให้” ด้วยใจเมตตา
สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 8 กับการเป็นผู้ ให้ ด้วยใจเมตตา เส้นทางธรรมของเหล่าสามเณร 12 รูป ที่ร่วมโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 8 ตามรอยมรดกธรรม ท่านพุทธทาส ณ สวนโมกข์ (วัดธารน้ำไหล) อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ภายใต้แนวคิด ความรักจักรวาล : รัก-เรียน-เพียร-ให้
ในหลวง รัชกาลที่ 10 มีพระราชดำรัสประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ในที่ชุมนุมสงฆ์ และพระบรมวงศานุวงศ์ กับข้าราชการความว่า แต่เดิมมาข้าพเจ้าได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส และระลึกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะด้วยวิธีนั้นๆ อยู่แล้วฉะนั้น บัดนี้ ข้าพเจ้าได้เถลิง
กำหนดการจัดทำน้ำอภิเษก ระหว่างวันที่ 6 - 19 เมษายน 62
กำหนดการจัดทำน้ำอภิเษก มีกำหนดดังนี้ - วันเสาร์ที่ 6 เมษายน เป็นพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ฤกษ์เวลา 11.52 - 12.38 น. - วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พิธีทำน้ำอภิเษก ฤกษ์เวลา 17.10 - 22.00 น. ณ สถานที่ตามที่จังหวัดกำหนด - วันจันทร์ที่ 9 เมษายน

Webboard : ข่าวธรรมะ

กระทู้ล่าสุด
Follow us