Home
Education
Knowledge
Friends
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Home > Knowledge > Dogood > News
Contents of the week
News
ผลการค้นหา 13 บทความ Last | Most View
ไปรษณีย์ไทย ชวนคนไทยส่งของใช้สู่ทหารชายแดนใต้ ส่งฟรีปลายทาง 16 แห่ง ไม่เกิน 5 ก.ก.
ไปรษณีย์ไทย ชวนคนไทยส่งความห่วงใยถึงทหาร ตำรวจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยสนามชายแดน ผ่านจดหมาย โปสการ์ด หรือสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
News | 8K Views
ปิดตำรา เปลี่ยนชีวิต เพราะ “ไรน้ำนางฟ้า”
นักศึกษาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์กลุ่มหนึ่ง ลุกขึ้นมาค้นหาคำตอบของการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้า ด้วยการ “ลงมือทำจริง” จนสามารถเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าในภาคใต้ได้เป็นผลสำเร็จ พร้อมเกิดแหล่งเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ ให้ผู้ขายปลาสวยงามและผู้สนใจทั่วไปเข้ามาศึกษาต่อไป
News | 30 Views
พลังเยาวชน Gen A สร้างโมเดล “สานสายใยเด็กพลัดถิ่น”
เยาวชนจิตอาสา โรงเรียนสรรพวิทยาคม จ. ตาก โครงการ “รู้รักษ์แผ่นดินไทย สานสายใย คนพลัดถิ่น เสริมสร้างชีวิน ท้องถิ่นร่มเย็น” จัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนไทยและผู้พลัดถิ่น
News | 51 Views