Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Editor's Picks
"Yellow Stop เบรกรถหยุดฝ่า" พลังคนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อนสร้างสังคมคนขับรถดี
โครงการ Yellow Stop เบรกรถหยุดฝ่า พลังคนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อนสร้างสังคมคนขับรถดี โดยสมาชิกนิสิตจากภาควิชานิเทศศาสตร์ เอกการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
News | 490 Views
Contents of the week
News
ผลการค้นหา 25 บทความ Last | Most View
“SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม” ส่งเสริมต้นแบบความดี ปีที่ 11
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดพิธีมอบรางวัล “SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม” ประจำปี 2560 แก่ 9 ผู้ทำความดีที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคม
News | 582 Views
มอบรางวัล "โครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม"
มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม หนึ่งในโครงการเพื่อสังคมด้านการส่งเสริมความดี
News | 502 Views
โครงการ "ปั่นไปไม่ทิ้งกัน" โดย มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
ครั้งแรกในประเทศไทย ปั่นสามัคคี คนตาดีช่วยคนตาบอด กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ 9 วัน 9 จังหวัด ระยะทาง 867 กม. เพื่อระดมทุนสร้าง "ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน (เชียงดาว)" สร้างพื้นที่แห่งโอกาสสู่อาชีพที่ยั่งยืนให้แก่คนพิการทั่วประเทศ เพราะ....เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างห
News | 1K Views