Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Editor's Picks
"Yellow Stop เบรกรถหยุดฝ่า" พลังคนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อนสร้างสังคมคนขับรถดี
โครงการ Yellow Stop เบรกรถหยุดฝ่า พลังคนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อนสร้างสังคมคนขับรถดี โดยสมาชิกนิสิตจากภาควิชานิเทศศาสตร์ เอกการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
News | 414 Views
Contents of the week
News
ผลการค้นหา 24 บทความ Last | Most View
มอบรางวัล "โครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม"
มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม หนึ่งในโครงการเพื่อสังคมด้านการส่งเสริมความดี
News | 107 Views
โครงการ "ปั่นไปไม่ทิ้งกัน" โดย มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
ครั้งแรกในประเทศไทย ปั่นสามัคคี คนตาดีช่วยคนตาบอด กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ 9 วัน 9 จังหวัด ระยะทาง 867 กม. เพื่อระดมทุนสร้าง "ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน (เชียงดาว)" สร้างพื้นที่แห่งโอกาสสู่อาชีพที่ยั่งยืนให้แก่คนพิการทั่วประเทศ เพราะ....เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างห
News | 678 Views
"Yellow Stop เบรกรถหยุดฝ่า" พลังคนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อนสร้างสังคมคนขับรถดี
โครงการ Yellow Stop เบรกรถหยุดฝ่า พลังคนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อนสร้างสังคมคนขับรถดี โดยสมาชิกนิสิตจากภาควิชานิเทศศาสตร์ เอกการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
News | 414 Views