Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Timeline

History

Editor's Picks
เครื่องถ้วยไทย
เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ ภาชนะที่ใช้ในครัวเรือน และภาชนะสำหรับใส่อาหารรับประทาน เช่น หม้อข้าว หม้อแกง จาน ชาม ถ้วย หม้อน้ำ เป็นต้น แต่โบราณมา เมื่อราว ๓,๐๐๐ ปีมาแล้ว ภาชนะเหล่านี้ทำด้วยดิน เมื่อนำมาเผาก็จะแข็งทนท
History | 2K Views
Contents of the week
History
ผลการค้นหา 138 บทความ Last | Most View
ป๋อ-เอ๋ ชวนเที่ยวไทยกระชับความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ไปกับโครงการ Family Fun in Amazing Thailand
ถือว่าเป็นครอบครัวที่รักการท่องเที่ยวอีกครอบครัวหนึ่ง สำหรับครอบครัวสะกิดใจของคุณพ่อยังหนุ่ม ป๋อ ณัฐวุฒิ และคุณแม่ยังสวย เอ๋ พรทิพย์ ที่มาพร้อมลูกชายหัวแก้วหัวแหวน น้องภูดิศและน้องเภา เชิญชวนให้มาท่องเที่ยวกันทั้งครอบครัว สร้างความสัมพันธ์ และกระชับความอบ
History | 44 Views
จัดพิธีเผาฝิ่นและอุปกรณ์เสพฝิ่น ณ ท้องสนามหลวง
“จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์” ผู้เป็นนายกรัฐมนตรี และเป็นคณะปฏิวัติซึ่งปกครองประเทศไทยอยู่ในขณะนั้น ได้พิจารณาเห็นว่าการเสพฝิ่นเป็นที่รังเกียจในวงการสังคม และเป็นอันตรายแก่สุขภาพและอนามัยอย่างร้ายแรง จึงมีการกำหนดให้ดำเนินการทำลายฝิ่นให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย และส
History | 163 Views
“รัชกาลที่ 5” ประกาศใช้ "พระราชบัญญัติธนบัตร ร.ศ. 121"
"พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" (รัชกาลที่ 5) ได้มีพระบรมราชโองการให้ตรา “พระราชบัญญัติธนบัตรสยาม ร.ศ. 121” ลงวันที่วันนี้ พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้จัดทำตั๋วสำคัญที่ใช้แทนเงินเรียกว่า “ธนบัตร” ออกมา เพื่อสะดวกต่อการนับและตรวจตรา ส
History | 359 Views