Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Music

Others

Editor's Picks
เล่นดนตรีมีประโยชน์ต่อสมอง
เมื่อคุณฟังดนตรี หลายบริเวณของสมองของคุณเข้าไปเกี่ยวข้องและปฏิบัติงาน แต่เมื่อคุณเล่นเครื่องดนตรี กิจกรรมนั่นกลายเป็นมากกว่าการบริหารร่างกายทั้งตัวสำหรับสมอง มันเกิดอะไรขึ้นกัน อนิตา คอลลินส์ อธิบายถึงพลุที่เกิดขึ้นในสมองของนักดนตรี เมื่อพวกเขาเล่นดนตรี
Others | 4K Views
Contents of the week
Others
ผลการค้นหา 1 บทความ Last | Most View
เล่นดนตรีมีประโยชน์ต่อสมอง
เมื่อคุณฟังดนตรี หลายบริเวณของสมองของคุณเข้าไปเกี่ยวข้องและปฏิบัติงาน แต่เมื่อคุณเล่นเครื่องดนตรี กิจกรรมนั่นกลายเป็นมากกว่าการบริหารร่างกายทั้งตัวสำหรับสมอง มันเกิดอะไรขึ้นกัน อนิตา คอลลินส์ อธิบายถึงพลุที่เกิดขึ้นในสมองของนักดนตรี เมื่อพวกเขาเล่นดนตรี
Others | 4K Views