Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Science

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

Editor's Picks
วิตามินซีรักษาหวัดได้จริงหรือ
แม้ว่าวิตามินซีจะมีส่วนช่วยให้ร่างกายแข็งแรงทั้งในทางตรงและทางอ้อม มีความสามารถเต็มประสิทธิภาพในการต่อสู้กับเชื้อโรคต่าง ๆ แต่มันสามารถรักษาหวัดหรือทำให้หวัดหายเร็วได้จริงหรือ
Contents of the week
64
Contents
4
Content creator
1
Plook Creator
Blogger of the week
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผลการค้นหา 64 บทความ Last | Most View
โยคะมีดีต่อสุขภาพกายและใจอย่างไร
โยคะเป็นการฝึกปฏิบัติแบบโยคี ที่ถูกนำมาประยุกต์เข้ากับการออกกำลังสมัยใหม่ ซึ่งมีประโยชน์ต่อทั้งร่างกาย จิตใจและอารมณ์ ให้ผลคล้ายกับการทำสมาธิ ซึ่งหากได้รับการฝึกจากผู้เชี่ยวชาญก็จะลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการบาดเจ็บจากการฝึกได้
ศาสตร์แห่งออนเซ็น
อาบน้ำร้อนมาก่อน ไม่ได้แปลว่าเกิดมาก่อน มีอายุมากกว่า มีความรู้และประสบการณ์มากกว่าเท่านั้น แต่อาจแปลได้ว่า สบายตัวมาก สุขภาพแข็งแรงได้อีกด้วย เพราะน้ำร้อนเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ และการแช่น้ำร้อนหรืออาบน้ำร้อนก็เป็นวัฒนธรรมที่แพร่หลายอยู่ทั่วทุกมุมโลก
น้ำเพื่อการดำรงชีวิต
สิ่งมีชีวิตบนโลกนี้จำเป็นต้องได้อาหาร อากาศ และน้ำ เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่รอดได้ โดยเฉพาะน้ำจืด ซึ่งเป็นน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของมนุษย์ แต่มันเป็นเรื่องตลกฝืดที่น้ำบริสุทธิ์ น้ำจืดที่สะอาด เป็นสิ่งที่หายากสำหรับประชากรส่วนใหญ่ที่อยู่บนโลกนี้