Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Science

ชีววิทยา

Editor's Picks
ของเสียจากสิ่งมีชีวิต
ของเสียที่เกิดจากกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกาย (Metabolic waste) สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 2) ไฮโดรเจน เกลือแร่ และน้ำ 3) ของเสียที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบ
Contents of the week
156
Contents
13
Content creator
1
Guide NT
Blogger of the week
ชีววิทยา
ผลการค้นหา 156 บทความ Last | Most View
การลำเลียงน้ำของพืช
พืชมีวิธีการลำเลียงน้ำจากรากขึ้นไปสู่ยอด 3 วิธีด้วยกันได้แก่ แรงดันราก แรงดึงจากการคายน้ำ และ capillary action ซึ่งพืชแต่ละชนิดก็ใช้วิธีการที่แตกต่างกันออกไป
ของเสียจากสิ่งมีชีวิต
ของเสียที่เกิดจากกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกาย (Metabolic waste) สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 2) ไฮโดรเจน เกลือแร่ และน้ำ 3) ของเสียที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบ
ลำดับผู้บริโภคที่ได้รับพิษสูงสุด
หากพูดถึงลำดับการบริโภคแล้วคงหนีไม่พ้นการบริโภคของสิ่งมีชีวิตต่อกันเป็นทอด ๆ เพื่อให้ได้รับพลังงานและสารอาหารจากสิ่งมีชีวิตที่ได้บริโภคเข้าไป สิ่งเหล่านี้เรียกว่า ห่วงโซ่อาหาร