Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Science

ชีววิทยา

Editor's Picks
กลิ่นอาหารเพิ่มความหิว
หากใครที่ต้องการลดความอยากอาหารอยู่ คงต้องหาวิธีหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กับอาหารหรือขนมต่าง ๆ แต่เคยหรือไม่ที่อยู่ ๆ เราก็รู้สึกอยากอาหารขึ้นมาทั้งที่เราไม่ทันได้เห็นอาหารเลย เพียงแค่ได้กลิ่นอาหารลอยมาเท่านั้น
Contents of the week
ชีววิทยา
ผลการค้นหา 162 บทความ Last | Most View
ไฟไหม้ที่ป่าแอมะซอน
นับแต่เดือนมกราคม-สิงหาคม พ.ศ. 2562 สถาบันแห่งชาติเพื่อการวิจัยอวกาศ (Inpe) ตรวจพบเพลิงไหม้ในป่าแอมะซอนมากกว่า 74,000 ครั้ง ซึ่งถือเป็นสถิติที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มบันทึกในปี 2013 และยังตรวจพบไฟป่ามากกว่า 9,500 ครั้ง ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2562 โดยหากเ
กลิ่นอาหารเพิ่มความหิว
หากใครที่ต้องการลดความอยากอาหารอยู่ คงต้องหาวิธีหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กับอาหารหรือขนมต่าง ๆ แต่เคยหรือไม่ที่อยู่ ๆ เราก็รู้สึกอยากอาหารขึ้นมาทั้งที่เราไม่ทันได้เห็นอาหารเลย เพียงแค่ได้กลิ่นอาหารลอยมาเท่านั้น
การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของป่า
ทราบหรือไม่ว่าป่าไม้ก็มีการรักษาตนเองได้ โดยการค่อย ๆ ฟื้นฟูไปตามลำดับขั้นเหมือนกับที่ร่างกายของมนุษย์ก็มีการรักษาตนเองหากได้รับบาดแผล ซึ่งเรียกว่า การเปลี่ยนแปลงแทนที่ แบ่งเป็น การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิ และการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ