Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Editor's Picks
ฝุ่นละออง PM 2.5
ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในสังคมไทยขณะที่ แท้จริงแล้ว ฝุ่นละอองเหล่านี้คืออะไร มาจากไหน แล้วเราจะป้องกันได้อย่างไรบ้าง ไปหาคำตอบจากบทความนี้กันเลยค่ะ
Web
True Little Monk
Plook Mag.
TPPY App
TCAS Live
ช่องทรูปลูกปัญญา
นิตยสาร Plook
Find your PASSION
  • the story : หา Passion อย่างไร
  • the idol : wonderframe
  • plook campus : วิศวกรรมคอนเสิร์ต
Education
หอยเป๋าฮื้อ
หอยเป๋าฮื้อ ในโลกนี้มีสัตว์น้ำที่เป็นอาหารของมนุษย์มากมาย หอยเป๋าฮื้อเป็นสัตว์ทะเลอีกชนิดหนึ่งที่นิยมใช้เป็นอาหารนอกจากนี้ยังสามารถใช้เปลือกทำเป็นเครื่องประดับที่มีค่าทำให้หอยเป๋าฮื้อเป็นสัตว์ทะเลที่มีราคาแพงจึงได้มีการศึกษาค้นคว้าเพื่อเพิ่มจำนวนหอยเป
สัตว์ | 3.6K views
พิษภัยของบุหรี่
พิษภัยของบุหรี่ บุหรี่ได้มาจากใบยาสูบ ชาวไร่เก็บใบจากต้นยาสูบเอามาทำให้แห้งหั่นให้เป็นฝอยจากนั้นนำมาเติมสารปรุงรสเพื่อให้มีกลิ่นหอมและมีรสตามที่ต้องการแล้วมวนด้วยกระดาษเป็นรูปบุหรี่ด้วยเครื่องจักรภายในโรงงาน การสูบบุหรี่เริ่มต้นด
"ปฏิกิริยารีดอกซ์​" ให้และรับอิเล็กตรอน
ปฏิกิริยารีดอกซ์ คือ ปฏิกิริยารวมระหว่าง ปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation) หรือการให้อิเล็กตรอน กับปฏิกิริยารีดักชัน (Reduction) หรือการรับอิเล็กตรอน โดยมีเลขออกซิเดชันเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์
เคมี | 5.6K views
คืนวันที่ 2 ม.ค. ชม ซูเปอร์ฟูลมูน แห่งปี ใกล้ที่สุดในรอบปี 61
#เปิดศักราชใหม่พบกับจันทร์ใหญ่ใกล้โลก อีกครั้ง!! #2มกราคมนี้ #SuperFullMoon2018 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยจันทร์เต็มดวงใกล้โลกอีกครั้ง 2 มกราคมนี้ เป็น "ซูเปอร์ฟูลมูน" แห่งปี ใกล้ที่สุดในรอบปี 25
| 2.9K views
Do Good
ธรรมะ