Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Editor's Picks
วางแผนการเรียนก่อนจบ ม.ปลาย
ก่อนที่จะจบออกไปสู่คณะในฝัน เราก็ต้องวางแผนทั้งการเรียน กิจกรรม และเตรียมตัวสอบ ต่อสู้กับสนามต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น สอบปลายภาค, O-NET, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ หรือสนามสอบย่อย ๆ เยอะแยะมากมายไปหมด เพื่อไม่ให้พลาดทุกมิติของชีวิต
TPPY ภาพรวม
Web
Plook Mag.
TPPY App
CSA
นิตยสาร Plook
The anatomy of friendship
  • Teen Diary : ประสบการณ์เด็กมัธยมฝึกงาน
  • Relations#hit : โดนบังคับให้เรียนในสิ่งที่ไม่ชอบ
Education
ประโยชน์ของกล้วยไม้
ประโยชน์ของกล้วยไม้ กล้วยไม้ได้เข้ามามีบทบาทอยู่ในสังคมของมนุษย์เป็นเวลาช้านานแล้ว ดังจะเห็นได้ว่า ในประวัติศาสตร์ของประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศหนึ่งในโลกที่มีศิลปวัฒนธรรมซึ่งน่าสนใจ และแผ่กระจายออกไปทั่วโลก ก็ยังมีหลักฐานปรากฏบทบาท ของกล้วยไม้อยู่ด้วย เช่น
พันธุ์ไม้ป่าที่นิยมนำมาปลูก
พันธุ์ไม้ป่าที่นิยมนำมาปลูก พันธุ์ไม้ที่นิยมปลูกกันในบริเวณอาคารบ้านเรือน และสถานที่ต่างๆ เช่น ตามวัด โรงเรียน และสวนสาธารณะนั้น ส่วนมากเป็นพันธุ์ไม้ ที่มีถิ่นกำเนิดในต่างประเทศ และการที่มีผู้นำเข้ามาปลูกมีสาเหตุหลายประการ ดังนี้ ๑. เป็นพืชที่เกี่ยวเน
พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
ชนชาวไทยมีความรู้เรื่องพืชในท้องถิ่นมานานกว่าเจ็ดร้อยปี บรรพบุรุษของเรารู้จักพืชชนิดต่างๆ หลายร้อยชนิด และได้เสาะแสวงหาพืช ที่มีอยู่ตามธรรมชาติในป่า มาใช้ประโยชน์เรื่อยมา โดยนำมาทำยารักษาโรคเป็นอันดับแรก ทุกหมู่บ้านมีผู้รู้เรื่องพืช ที่ใช้ทำยาได้ เรียกว่า
จะเกิดอะไรขึ้น หาก Thanos ดีดนิ้วให้สรรพสิ่งบนโลกหายไปครึ่งหนึ่ง
เชื่อว่าทุกคนคงเคยได้ยินชื่อ Thanos หนึ่งในตัวละครที่มีบทบาทมากของภาพยนตร์ค่าย Marvel ใน The Avengers: Infinity War Thanos มีแนวคิดเกี่ยวกับการ ลดจำนวนประชากรลงครึ่งหนึ่ง และเป็นที่มาของมหาสงครามในการต่อสู้ของเหล่าฮีโร่ ซึ่งที่มาของแนวคิดนี้ เกิดขึ้นเพราะ
Do Good
ธรรมะ
บทสวดพิจารณาสังขาร
บทสวดพิจารณาสังขาร บทสวดพิจารณาสังขาร (หันทะ มะยัง ธัมมะสังเวคะปัจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส) สัพเพ สังขารา อะนิจจา- สังขารคือร่างกายจิตใจ , แลรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น , มันไม่เที่ยง , เกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป สัพเพ สังขารา ทุกขา- สังขาร