Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Editor's Picks
รวมงานเปิดบ้าน Open House ในเดือนสิงหาคม
กลางปีแบบนี้หลาย ๆ มหาวิทยาลัยก็มีการเตรียมงาน Open House เปิดบ้านต้อนรับน้อง ๆ กันเพียบ งานนี้พี่ ๆ ทรูปลูกปัญญาได้รวบรวม งาน Open House ที่น่าสนใจมาให้น้อง ๆ ที่สนใจกัน
TPPY ภาพรวม
Web
Plook Mag.
TPPY App
CSA
นิตยสาร Plook
The anatomy of friendship
  • Teen Diary : ประสบการณ์เด็กมัธยมฝึกงาน
  • Relations#hit : โดนบังคับให้เรียนในสิ่งที่ไม่ชอบ
Education
การใช้บริการสำหรับนิติบุคคล
ธุรกรรมธนาคารที่นิติบุคคลหรือบริษัทต่างๆ กระทำขึ้น มักมีคนมากกว่า ๑ คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินของบริษัท แต่ละคนมักมีบทบาทที่ต่างกัน บางคนอาจดูเพียงยอดบัญชี บางคนอาจเป็นพนักงานพิมพ์ข้อมูล เพื่อเตรียมเอกสารให้ผู้บริหารลงนาม
ตัวแปลชุดคำสั่ง
ตัวแปลชุดคำสั่ง ตัวแปลชุดคำสั่ง เป็นชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่ในการแปลชุดคำสั่ง ที่ไม่ใช่ภาษาเครื่องให้เป็นภาษาเครื่อง ภาษาที่ไม่ใช้ภาษาเครื่อง เช่น ภาษาแอสเซมเบลอร์ ภาษาฟอร์แทรน ภาษาปาสกาล (Pascal) ภาษาซี (C) ภาษาโคบอล ภาษาอาร์พีจี (RPG) ภาษาพีแอลวัน (PL/I)
Computer | 967 views
ความเป็นมาของศาสนาพราหมณ์และคณะพราหมณ์ในสยามประเทศ
ศาสนาพราหมณ์ และคณะพราหมณ์ ได้เข้ามามีบทบาทในดินแดนประเทศไทย ก่อนที่คนไทยจะสร้างอาณาจักรเป็นปึกแผ่น นักวิชาการหลายท่านให้ความเห็นว่า ไทยรับเอาศาสนาพราหมณ์มาหลายทาง ทางแรก ได้แก่ ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออก
Others | 1K views
สำนวนนี้มีที่มา - Under the weather
under the weather เป็นอีกสำนวนที่จะได้ยินกันบ่อยๆ ถ้าแปลตรงๆ อาจจะดูงงๆ ว่าทำไมถึงต้อง อยู่ภายใต้อากาศ ดังนั้นมาทำความรู้จักกับสำนวน under the weather เพื่อที่จะได้คุยกับฝรั่งรู้เรื่องกันค่ะ
Do Good
ธรรมะ