Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Editor's Picks
หลักการใช้ a.m. & p.m. ใช้อย่างไรไม่ให้สับสนเรื่องเวลา
การบอกเวลาในสากลนิยมใช้ระบบเวลาแบบ 12 ชั่วโมง ไม่ใช่ 24 ชั่วโมงแบบไทยเรา จึงเกิดการใช้ตัวกำหนดเวลา a.m. และ p.m. ขึ้นมากำกับท้ายตัวเลข และเพื่อไม่ให้พลาดเวลานัดหรือสับสนเรื่องเวลา เราไปดูหลักการใช้ a.m. & p.m. ใช้อย่างไรไม่ให้สับสนเรื่องเวลา กันค่ะ
True Little Monk
Plook Mag.
Free Net
CSA
True Young Producer Award 2018
นิตยสาร Plook
PHILOSOPHY OF YOUTH LIFE
  • ปรัชญาชีวิตวัยรุ่น
  • เฟิร์ส MasterChef
  • ทำไมนักเรียนที่ฟินแลนด์ถึงฟินกันจัง
  • วิศวกรรมนิวเคลียร์
Education
สำนวนนี้มีที่มา - It’s raining cats and dogs.
ในวันฝนตกหนักเราจะได้ยินฝรั่งพูดว่า It's raining cats and dogs. บ่อยๆ "ฝนตกเป็นแมวเป็นหมา" เอ๊ะ! สำนวนนี้หมายความว่าอย่างไรกันแน่
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เด็ก ๆคงทราบกันดีแล้วว่า ต้นไม้หรือพืชรอบ ๆ ตัวเรามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์โลกเป็นอย่างมากเพราะพืชเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนที่เราใช้หายใจ เป็นแหล่งของอาหาร และเราใช้พืชทำเสื้อผ้า บ้านเรือน ของใช้ต่าง ๆ หากไม่มี
การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการศึกษา
การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการศึกษา โดยหลักการแล้ว การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการศึกษาอาจแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ ใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษา และใช้เป็นเครื่องมือในการสอน การบริหารการศึกษา เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งทางด้านการศึกษา โดยเฉพาะอ
Computer | 523 views
วัตถุประสงค์
เพื่อจำแนก ทำนาย และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการ โดยเปรียบเทียบกับสภาวะที่ไม่มีโครงการ เพื่อป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ขั้นวางแผนโครงการ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา ที่อาจเกิดขึ้น ภายหลังการดำเนินโครงการ แ
Do Good
ธรรมะ
ปีใหม่มาแล้ว ใจเราควรใหม่ด้วย โดย พระไพศาล วิสาโล
ปีใหม่มาแล้ว อย่าให้ใหม่แต่ปี ใจเราก็ควรจะใหม่ด้วย ถ้าปีใหม่มาแล้ว แต่ใจยังถูกล่ามกับอดีต หมกมุ่นอยู่กับความผิดหวัง ความพลัดพรากสูญเสีย หรือความเจ็บปวดในปีที่ผ่านมา นั่นแปลว่าใจเรายังเก่าอยู่ ถ้าตัวอยู่ปีใหม่ แต่ใจอยู่ปีเก่า เราจะไม่สามารถพาชีวิตไปข้า
บทความ | 1.6K views