Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Editor's Picks
งานวิจัยสุดแปลกเผย แมวสามารถเป็นได้ทั้งของแข็งและของเหลว
ในการประกาศรางวัลอิก โนเบล (IG Nobel) หรืองานวิจัยสุดแปลก ปี 2017 ซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้น 10 สาขา หนึ่งในนั้นคือรางวัลในสาขาฟิสิกส์ ซึ่งเป็นรางวัลที่ทำให้คนส่วนใหญ่ต้องอมยิ้ม เพราะหัวข้อที่ได้รับรางวัลสาขาฟิสิกส์ในปี 2017 ก็คือ "แมวสามารถเเป็นได้ทั้งของแข็งและของเหลวหรือไม่" โดย Marc Antoine Fardin ซึ่งเขาใช้หลักการพลศาสตร์ของไหล (Fluid Dynamics) เพื่ออธิบายคำถามนี้
littlemonk 7
ปลุกจิต
Plook Mag.
Gisda
Young Producer Award
นิตยสาร Plook
ทำก่อนฝัน
  • ทำก่อนฝัน
  • จ๊อด 8 ริ้ว
  • ขั้นตอนค้นหาตัวเอง
  • การจัดการโลจิสติกส์
Education
การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านบัญชี
การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านบัญชี บัญชีที่ทำกันโดยทั่วไป ได้แก่ บัญชีเงินเดือน (payroll) การออกใบกำกับสินค้า (invoice) บัญชีลูกหนี้ (account receivable) การรับเงิน (cash receipts) บัญชีเจ้าหนี้ (account payable) การพิมพ์เช็คและหักบัญชี (check writing and rec
Computer | 83 views
หอยเป๋าฮื้อ
หอยเป๋าฮื้อ ในโลกนี้มีสัตว์น้ำที่เป็นอาหารของมนุษย์มากมาย หอยเป๋าฮื้อเป็นสัตว์ทะเลอีกชนิดหนึ่งที่นิยมใช้เป็นอาหารนอกจากนี้ยังสามารถใช้เปลือกทำเป็นเครื่องประดับที่มีค่าทำให้หอยเป๋าฮื้อเป็นสัตว์ทะเลที่มีราคาแพงจึงได้มีการศึกษาค้นคว้าเพื่อเพิ่มจำนวนหอยเป
สัตว์ | 264 views
พลังงานนิวเคลียร์
พลังงานนิวเคลียร์ สิ่งมีชีวิตต้องอาศัยพลังงานในการดำรงชีวิตและเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีนับตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวินาทีสุดท้าย เช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์ให้ความอบอุ่นแก่มนุษย์และยังช่วยให้เกิดการสังเคราะห์แสงเพื่อผลิตอาหารในพืช เราใช้ฟืน ถ่าน และก๊าซให้พลังงา
เคมี | 311 views
โปรตีน
โปรตีน โปรตีนเป็นสารอาหารชนิดหนึ่งที่ร่างกายขาดไม่ได้ถ้านำเอาโปรตีนมาวิเคราะห์ทางเคมีจะพบว่าประกอบด้วยสารเคมีจำพวกหนึ่งเรียกว่ากรดอะมิโน (amino acid) ซึ่งแบ่งได้เป็น ๒ พวก คือ ๑. กรดอะมิโนจำเป็น เป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายสร้างไม่ได้ต้องได้จากอาหารที่กินเข
Do Good
ธรรมะ