Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Editor's Picks
คู่มือแนะแนว TCAS 64
คู่มือแนะแนว TCAS 64 มาแล้วค่า ITEM สำหรับครูแนะแนวและนักเรียน ที่ควรมีติดไว้ในห้องเรียน เครื่องมือช่วยให้การสื่อสารเรื่อง TCAS เป็นไปอย่างง่ายดาย เข้าใจตัวเอง เข้าถึงระบบ รวมทั้งการช่วยสืบค้นข้อมูลเชิงลึก
Upskill O-NET
Plook Tutor
คู่มือ คู่คิด คู่ชีวิต ม.ปลาย
Back to School
TPPY App
นิตยสาร Plook
After Graduation
  • The Story : เส้นทางชีวิตหลังจบ ม. 6
  • TCAS : บททดสอบในรั้วมหาลัย
Education
จริงหรือไม่ที่แว่นตาไม่ได้ทำให้สายตาเสีย
แว่นตาเป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์สุดยอดที่สุดแห่งสหัสวรรษ และส่งผลกระทบต่อชีวิตของมนุษย์มากเป็นพิเศษในรอบหนึ่งพันปี มันเป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับคนสายตาผิดปกติ แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังมีความเข้าใจผิดอีกหลายอย่างที่เกี่ยวกับการใช้งานแว่นตา
กลไกการขจัดของเสียที่เป็นของเหลว
กลไกการขจัดของเสียที่เป็นของเหลว ก. คอนแทรกไทล์แวคิวโอล(Contractile Vacuole) ของโปรโตซัว โปรโตซัว และสัตว์หลายเซลล์ชั้นต่ำบางชนิด ไม่มีอวัยวะทำหน้าที่ขับถ่ายของเสียที่เป็นของเหลว ของเสียดังกล่าว สามารถซึมผ่านผิวเซลล์ออกสู่น้ำ ที่อยู่นอกตัวมันได้โดยตรง
เวลา
เวลา ในตอนเช้าตรู่ฟ้าเริ่มสาง เมื่ออยู่กลางแจ้งเราเห็นดวงอาทิตย์ ขึ้นจากทิศทางหนึ่ง ซึ่งเรียกกันว่า ทิศตะวันออก เงาของเราทอดยาว พอเวลาสาย ดวงอาทิตย์เลื่อนขึ้นสูง เงาก็สั้นลง ตอนเที่ยงวันเราเห็น ดวงอาทิตย์อยู่สูงสุด และเงาของเรา ก็สั้นที่สุด แล้วดวงอาทิ
ทำไมลายนิ้วมือของคนเราไม่เหมือนกัน
เชื่อหรือไม่ว่า ลายนิ้วมือของคนเรานั้น ไม่มีใครที่เหมือนกันเลย แม้แต่ฝาแฝดก็ตาม แต่ทำไมลายนิ้วมือของเราถึงไม่เหมือนกันล่ะ
Do Good
ธรรมะ
ธรรมะจากโคโรนา ไวรัส โดยพระไพศาล วิสาโล
ธรรมะจาก โคโรนา ไวรัส ศ.ดร.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร เรียบเรียงปาฐกถา ธรรมะจากโคโรนาไวรัส ในโอกาสที่ท่านพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ได้มาบรรยายธรรมสำหรับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนทอสี และปัญญาประทีป ในช่วงเวลาซึ่งไวรัสโควิด-19 เริ่มระบาด ที่มา : เพจพระไพศาล วิส
บทความ | 1.1K views