Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Editor's Picks
TCAS Up Skill ติวตรงจุด วิเคราะห์จุดอ่อน สะท้อนจุดพลาด กวาดคะแนนจุดง่าย
น้อง ๆ ม.ปลาย มาวัดความรู้ วิเคราะห์จุดอ่อน ติวเข้มโค้งสุดท้ายก่อนสอบจริงกัน กับงานติว "TCAS Up Skill" พบกับการทำข้อสอบ Online Pre-Test “สอบปุ๊บ รู้ผลปั๊บ” รู้จุดอ่อนก่อนมาเสริมทัพติวเข้มเน้นตรงจุดกับติวเตอร์ดังวิชา PAT 1 คณิตศาสตร์ และ GAT อังกฤษ
TCAS UpSkill
True Little Monk
Meiji Tensai
Plook Mag.
TPPY App
นิตยสาร Plook
HOW TO GET A+
  • the idol : คิทตี้ ชิชา
  • the fact : อำนาจง่วง งีบหน่อยไหม
  • plook campus : วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคฯ
Education
พลาดไม่ได้เด็ดขาด! ปรากฏการณ์บนฟากฟ้า ครั้งแรกในรอบ 150 ปี Super Blue Blood Moon Eclipse
พลาดไม่ได้เด็ดขาด ! ปรากฏการณ์บนฟากฟ้า Super Blue Blood Moon Eclipse หรือพระจันทร์เต็มดวงใกล้โลกพร้อมกับการเกิดจันทรุปราคา ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในรอบ 150 ปี
การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์เข้าควบคุมระบบไฟฟ้าและเครื่องยนต์ของยานพาหนะ
ในปัจจุบันได้มีการนำไมโครโพรเซสเซอร์มาควบคุมระบบไฟฟ้า และเครื่องยนต์ของยานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถไฟ และเครื่องบิน เป็นต้น โดยควบคุมแรงดันไฟฟ้า การปิดเปิดโคมไฟ ประจุแบตเตอรี่ ส่วนผสมระหว่างน
Computer | 502 views
การตรวจสุขภาพของผู้เป็นโรคเบาหวาน
การตรวจสุขภาพเป็นประจำเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการประเมินเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะหรือโรคแทรกซ้อน และประเมินว่า เกิดภาวะหรือโรคแทรกซ้อน จากโรคเบาหวานหรือยัง ถ้ายังไม่พบ สามารถดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้โรคแท
วัสดุการแพทย์
เมื่อเราไม่สบาย เกิดเจ็บไข้ได้ป่วย คนที่เรามักนึกถึงเป็นอันดับแรกคือ หมอ เราไปพบหมอเพื่อที่จะให้ตรวจร่างกาย เพื่อค้นหาถึงสาเหตุ หรือสิ่งที่ทำให้เราเกิดการเจ็บป่วย และเมื่อพบสาเหตุนั้น แล้วก็ทำการรักษา เพื่อให้เราสามารถกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงดังเดิม ในการ
Do Good
ธรรมะ
หลวงปู่ฝั้นท่านสอนไว้ โดย เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก - สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20
ภาพ : เฟซบุ๊ก Natchanop Deaw หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ท่านสอนให้มีอิริยาบถสี่ที่เต็มด้วยสติ เพราะฉะนั้นการภาวนา ไม่ขึ้นอยู่กับท่วงท่า แต่รักษาใจนั่นสำคัญกว่า เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก - สมเด็จพระสังฆราช อ
บทความ | 3.2K views