Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Editor's Picks
8 อันดับมหาวิทยาลัยไทย ที่ติดอันดับโลก ปี 2020
ทุกปีจะมีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก ที่วัดผลจากคุณภาพการสอนและผลงานต่าง ๆ ปีนี้อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยจะเป็นอย่างไร และติดอันดับเท่าไหร่ของโลก จะมีที่ไหนบ้าง ไปเช็ครายละเอียดกันได้เลย
TPPY ภาพรวม
Web
Plook Mag.
TPPY App
CSA
นิตยสาร Plook
The anatomy of friendship
  • Teen Diary : ประสบการณ์เด็กมัธยมฝึกงาน
  • Relations#hit : โดนบังคับให้เรียนในสิ่งที่ไม่ชอบ
Education
การดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยงานต่างๆ ของทั้งภาครัฐบาล และเอกชน ตระหนักดีในปัญหาดังกล่าว จึงได้ดำเนินการฝึกอบรม เพื่อยกระดับฝีมือแรงงานกันอยู่หลายหน่วยงาน โดยกระจายการให้บริการ ทั้งในเมืองและชนบท และให้บริการในหลายๆ สาขา วิชาชีพ ตลอดจนมีการให้บริการ
คำศัพท์บอกรสชาติในภาษาอังกฤษ
อาหารที่เรารับประทานในแต่ละวันมีมากมายหลากหลายรสชาติ วันนี้ เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์บอกรสชาติในภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งตัวอย่างประโยค เพื่อที่น้อง ๆ จะได้นำไปใช้กันได้อย่างถูกต้องครับ
วิธีการและจุดเน้นของการพัฒนาฝีมือแรงงาน
การฝึกอาชีพ และการพัฒนาฝีมือแรงงานของหน่วยงานทั้งหลายนี้ มีวิธีการ และจุดเน้นที่คล้ายกันบ้าง และแตกต่างกันบ้าง ตามแนวความคิด สภาพปัญหา และจุดประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน โดยทั่วๆ ไปอาจแบ่ง ออกเป็น ๕ ประเภทคือ ๑. การฝึก
ความหมายและการใช้ ‘never mind’ ให้ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา และความต่างของ ‘never mind’ กับ ‘don’t worry’
‘never mind’ หมายถึง “ไม่เป็นไร” และเข้าใจว่ามีความหมายคล้ายกับ ‘don’t worry’ แต่จริง ๆ แล้วมีความหมายแฝงอยู่ ดังนั้นจะเข้าใจ ความหมายและการใช้ ‘never mind’ ให้ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา ก็ ต้องรู้! ความต่างของ ‘never mind’ กับ ‘don’t worry’
Do Good
ข้าราชการสาวใจซื่อมือสะอาด ยึดมั่นคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน
ปลัดอำเภอธัญบุรี ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ตรวจสอบความถูกต้องของการสร้างถนนแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี ด้วยความมุ่งมั่นอย่างซื่อสัตย์โดยประกาศไม่รับสินบน และขอให้ผู้รับเหมาส่งมอบงานให้ถูกต้องครบถ้วน
Hall of fame | 589 views
ธรรมะ
คติธรรมวันมาฆบูชา โดย สมเด็จพระสังฆราช
สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา . เนื่องในวันมาฆบูชา 1 มีนาคม 2561 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม ความว่า . ดิถีมาฆบูชาเป็นโอกาสให้ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ 4 ประการ ซึ่งบังเ
Quote | 4.9K views