ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 247 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
LAMB613527 UPSKILL O-NET ม. 6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 80 ม.6 1.2K
MB613526 UPSKILL O-NET ม. 6 วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 40 ม.6 2.8K
MB613500 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ม.6 90 ม.6 16.3K
MB613499 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเทศ ชั้น ม. 6 80 ม.6 304
KA013498 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม. 6 80 ม.6 12.8K
KA013497 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 40 ม.6 100
KA013496 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.6 90 ม.6 10.4K
MB613478 ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.6 90 ม.6 1.7K
MB613475 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.6 89 ม.6 5.6K
MB613472 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 40 ม.6 2.3K
MB613469 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.6 90 ม.6 1.4K
MB613466 ข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเทศ ม.6 80 ม.6 86
MAMB613355 ข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2553 20 ม.6 15.6K
SOMB613354 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 ชุดที่ 4 23 ม.6 8.4K
SOMB613353 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 ชุดที่ 3 20 ม.6 9.7K
SOMB613352 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 ชุดที่ 2 22 ม.6 8.5K
SOMB613351 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 ชุดที่ 1 22 ม.6 11.8K
SOMB613347 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 หน้าที่พลเมือง 10 ม.6 15.9K
SOMB613346 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 เศรษฐศาสตร์ 10 ม.6 10.6K
SOMB613345 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 ภูมิศาสตร์ 10 ม.6 16.9K
SOMB613344 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 พระพุทธศาสนา 10 ม.6 10.1K
SOMB613342 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2553 ชุดที่ 1 10 ม.6 6.8K
SCMB613322 ข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 4 20 ม.6 19.7K
SCMB613319 ข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 3 20 ม.6 3.8K
SCMB613316 ข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 2 20 ม.6 4.1K