ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 256 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MB613550 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 6 ชุุดที่ 2 58 ม.6 4.4K
MAMB613548 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 ชุดที่ 2 40 ม.6 7.9K
LAMB613546 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม. 6 ชุดที่ 2 80 ม.6 9.8K
LAMB613541 ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม.6 ปี 2561 79 ม.6 3.1K
MAMB613540 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 ปี 2561 32 ม.6 4.4K
SCMB613539 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 6 50 ม.6 6.7K
SOMB613538 ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ม.6 ปี 2561 80 ม.6 8.3K
THMB613533 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.6 ปี 2561 70 ม.6 11.6K
KA013530 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 6 ชุดที่ 1 58 ม.6 24.3K
LAMB613527 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม. 6 ชุดที่ 1 80 ม.6 33.8K
MB613526 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม. 6 ชุดที่ 1 40 ม.6 20.5K
MB613500 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ม.6 90 ม.6 21.5K
MB613499 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเทศ ชั้น ม. 6 80 ม.6 304
KA013498 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม. 6 80 ม.6 18.3K
KA013497 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 40 ม.6 100
KA013496 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.6 90 ม.6 13.4K
MB613478 ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.6 90 ม.6 4.9K
MB613475 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.6 89 ม.6 14.6K
MB613472 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 40 ม.6 5.2K
MB613469 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.6 90 ม.6 3K
MB613466 ข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเทศ ม.6 80 ม.6 86
MAMB613355 ข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2553 20 ม.6 19.6K
SOMB613354 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 ชุดที่ 4 23 ม.6 8.4K
SOMB613353 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 ชุดที่ 3 20 ม.6 13.4K
SOMB613352 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 ชุดที่ 2 22 ม.6 13.6K