ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 264 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
LAMB613581 ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม. 6 ปีการศึกษา 2562 80 ม.6 6.8K
SCMB613580 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 6 ปีการศึกษา 2562 40 ม.6 6.8K
MAMB613579 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม. 6 ปีการศึกษา 2562 32 ม.6 8K
SOMB613578 ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 6 ปีการศึกษา 2562 80 ม.6 6.8K
MB613577 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม. 6 ปีการศึกษา 2562 70 ม.6 8.8K
SCMB613556 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 6 ชุดที่ 3 58 ม.6 2.3K
MAMB613553 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม. 6 ชุดที่ 3 40 ม.6 17.9K
LAMB613552 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม. 6 ชุดที่ 3 80 ม.6 16K
MB613550 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 6 ชุุดที่ 2 58 ม.6 29.5K
MAMB613548 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 ชุดที่ 2 40 ม.6 23.3K
LAMB613546 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม. 6 ชุดที่ 2 80 ม.6 23K
LAMB613541 ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม.6 ปี 2561 79 ม.6 11.5K
MAMB613540 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 ปี 2561 32 ม.6 12.5K
SCMB613539 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 6 50 ม.6 14.1K
SOMB613538 ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ม.6 ปี 2561 80 ม.6 36.5K
THMB613533 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.6 ปี 2561 70 ม.6 37.8K
KA013530 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 6 ชุดที่ 1 58 ม.6 30.1K
LAMB613527 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม. 6 ชุดที่ 1 80 ม.6 41K
MB613526 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม. 6 ชุดที่ 1 40 ม.6 26.5K
MB613500 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ม.6 90 ม.6 39.3K
MB613499 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเทศ ชั้น ม. 6 80 ม.6 6K
KA013498 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม. 6 80 ม.6 36K
KA013497 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 40 ม.6 5.3K
KA013496 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.6 90 ม.6 20.2K
MB613478 ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.6 90 ม.6 7.1K