ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 71 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THMA313532 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3 ปี 2561 52 ม.3 1.2K
SCMA313531 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 1 45 ม.3 3.5K
MAMA313529 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 1 30 ม.3 5.6K
LAMA313525 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม. 3 ชุดที่ 1 50 ม.3 0
MA313510 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3 50 ม.3 21.2K
MA313509 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเทศ ม. 3 50 ม.3 9.9K
MA313508 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 45 ม.3 11.6K
MA313507 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ม.3 50 ม.3 184
MA313506 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.3 30 ม.3 22.3K
MA313495 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุด 5 45 ม.3 10
MA313494 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุด 4 45 ม.3 56
MA313493 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุด 3 45 ม.3 1.3K
MA313491 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุด 2 45 ม.3 3.8K
MA313490 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุด 1 45 ม.3 134
MA313477 ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.3 50 ม.3 1.3K
MA313474 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3 48 ม.3 15K
MA313471 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.3 30 ม.3 6K
KA013468 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 45 ม.3 1.4K
MA313465 ข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเทศ ม.3 50 ม.3 2.4K
MAMA313350 ข้อสอบ O-NET ม. 3 วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 2 12 ม.3 15.7K
MAMA313349 ข้อสอบ O-NET ม. 3 คณิตศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 1 13 ม.3 13.9K
SCMA313348 ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ปี 2558 ชุดที่ 2 20 ม.3 23.5K
SCMA313343 ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ปี 2558 ชุดที่ 1 20 ม.3 42.7K
SOMA313341 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 สังคมศึกษา ปี 2559 หน้าที่พลเมือง 10 ม.3 22.4K
SOMA313340 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 สังคมศึกษา ปี 2559 เศรษฐศาสตร์ 10 ม.3 12.6K