ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 132 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MB613516 TCAS Up Skill : PAT 1 คณิตศาสตร์ 30 ม.6 16K
MB613480 แนวข้อสอบ PAT 7.4 ความถนัดทางด้านภาษา จีน ชุดที่ 3 100 ม.6 3.4K
MB613460 ข้อสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู มีนาคม 2554 150 ม.6 2.8K
MB613459 ข้อสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ตุลาคม 2553 150 ม.6 1.4K
MB613458 แนวข้อสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 2561 120 ม.6 182.7K
MB613457 ข้อสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ มีนาคม 2554 103 ม.6 5.3K
MB613456 ข้อสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ มีนาคม 2553 103 ม.6 1.6K
MB613455 แนวข้อสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 2561 (ออกข้อสอบโดย WE BY THE BRAIN) 100 ม.6 25.3K
MB613453 ข้อสอบ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ มีนาคม 2554 50 ม.6 1.5K
MB613452 แนวข้อสอบ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 2561 (ออกข้อสอบโดย WE BY THE BRAIN) 45 ม.6 5.3K
MB613451 ข้อสอบ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ มีนาคม 2553 50 ม.6 2.6K
MB613450 แนวข้อสอบ PAT 7.4 ความถนัดทางด้านภาษา จีน ชุดที่ 2 100 ม.6 4.8K
MB613447 แนวข้อสอบ PAT 7.4 ความถนัดทางด้านภาษา จีน ชุดที่ 1 100 ม.6 44.3K
MB613373 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2552 ชุดที่ 6 12 ม.6 739
MB613372 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2552 ชุดที่ 5 11 ม.6 2.4K
MB613371 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2552 ชุดที่ 4 13 ม.6 1.1K
KA013370 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2552 ชุดที่ 3 20 ม.6 1.3K
MB613369 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2552 ชุดที่ 2 20 ม.6 1K
MB613368 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2552 ชุดที่ 1 20 ม.6 3.2K
MB613360 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2551 ชุดที่ 5 16 ม.6 481
MB613359 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2551 ชุดที่ 4 16 ม.6 1.3K
MB613358 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2551 ชุดที่ 3 17 ม.6 378
MB613357 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2551 ชุดที่ 2 25 ม.6 1.7K
MB613356 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2551 ชุดที่ 1 25 ม.6 5.1K
MB613206 ข้อสอบ PAT 2 ปี 2552 ชุดที่ 1 18 ม.6 3.5K