ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 132 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MB613516 TCAS Up Skill : PAT 1 คณิตศาสตร์ 30 ม.6 10.7K
MB613480 ข้อสอบ PAT 7.4 ความถนัดทางด้านภาษา จีน ชุดที่ 3 100 ม.6 80
MB613460 ข้อสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู มีนาคม 2554 150 ม.6 1.1K
MB613459 ข้อสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ตุลาคม 2553 150 ม.6 523
MB613458 แนวข้อสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 2561 120 ม.6 71.6K
MB613457 ข้อสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ มีนาคม 2554 103 ม.6 1.1K
MB613456 ข้อสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ มีนาคม 2553 103 ม.6 69
MB613455 แนวข้อสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 2561 (ออกข้อสอบโดย WE BY THE BRAIN) 100 ม.6 15.2K
MB613453 ข้อสอบ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ มีนาคม 2554 50 ม.6 506
MB613452 แนวข้อสอบ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 2561 (ออกข้อสอบโดย WE BY THE BRAIN) 45 ม.6 1.5K
MB613451 ข้อสอบ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ มีนาคม 2553 50 ม.6 492
MB613450 ข้อสอบ PAT 7.4 ความถนัดทางด้านภาษา จีน ชุดที่ 2 100 ม.6 1.2K
MB613447 ข้อสอบ PAT 7.4 ความถนัดทางด้านภาษา จีน ชุดที่ 1 100 ม.6 10.1K
MB613373 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2552 ชุดที่ 6 12 ม.6 53
MB613372 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2552 ชุดที่ 5 11 ม.6 609
MB613371 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2552 ชุดที่ 4 13 ม.6 378
KA013370 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2552 ชุดที่ 3 20 ม.6 394
MB613369 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2552 ชุดที่ 2 20 ม.6 368
MB613368 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2552 ชุดที่ 1 20 ม.6 719
MB613360 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2551 ชุดที่ 5 16 ม.6 10
MB613359 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2551 ชุดที่ 4 16 ม.6 648
MB613358 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2551 ชุดที่ 3 17 ม.6 25
MB613357 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2551 ชุดที่ 2 25 ม.6 889
MB613356 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2551 ชุดที่ 1 25 ม.6 3.6K
MB613206 ข้อสอบ PAT 2 ปี 2552 ชุดที่ 1 18 ม.6 790