ระดับชั้น

 • ปฐมวัย
 • + อ.1
 • + อ.2
 • + อ.3
 • ประถมศึกษา
 • + ประถมต้น
 • + ป.1
 • + ป.2
 • + ป.3
 • + ประถมปลาย
 • + ป.4
 • + ป.5
 • + ป.6
 • มัธยมศึกษา
 • + มัธยมต้น
 • + ม.1
 • + ม.2
 • + ม.3
 • + มัธยมปลาย
 • + ม.4
 • + ม.5
 • + ม.6

วิชา

 • ทั้งหมด
 • ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก
 • บุคคลและสถานที่แวดล้อม
 • ธรรมชาติรอบตัว
 • สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก
 • การทดสอบทางการศึกษา
 • O-NET
 • B-NET
 • I-NET
 • N-NET
 • V-NET
 • U-NET
 • ความถนัดทั่วไป
 • GAT เชื่อมโยง
 • GAT ภาษาอังกฤษ
 • ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ
 • PAT 1
 • PAT 2
 • PAT 3
 • PAT 4
 • PAT 5
 • PAT 6
 • PAT 7
 • PAT 7.1
 • PAT 7.2
 • PAT 7.3
 • PAT 7.4
 • PAT 7.5
 • PAT 7.6
 • ความถนัดทางวิชาการอื่นๆ
 • SMART-I
 • TOEFL
 • TOEIC
 • IELTS
 • SAT
 • CU-TEP
 • TU-GET
 • สอบบรรจุ
 • สอบใบขับขี่
 • ทั้งหมด
 • ภาษาไทย
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • สุขศึกษาและพลศึกษา
 • ศิลปะ
 • การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • ภาษาต่างประเทศ
 • ทั้งหมด
 • ภาษาไทย
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • สุขศึกษาและพลศึกษา
 • ศิลปะ
 • การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • ภาษาต่างประเทศ
 • ทั้งหมด
 • ภาษาไทย
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • สุขศึกษาและพลศึกษา
 • ศิลปะ
 • การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • ภาษาต่างประเทศ

คำค้น

ผลการค้นหา

ล่าสุด
 • ล่าสุด
 • ยอดนิยม
วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
30 มี.ค. 2561 PB613505 ข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเทศ ป.6 40 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
28 มี.ค. 2561 PB613504 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 32 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
27 มี.ค. 2561 PB613503 ข้อสอบ O-NET สังคม ป.6 40 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
18 มี.ค. 2561 PB613502 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 20 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
18 มี.ค. 2561 PB613501 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6 32 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
30 ม.ค. 2561 PB613482 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี59 20 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
29 ม.ค. 2561 PB613481 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี53 20 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
24 ม.ค. 2561 PB613479 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี58 20 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
20 ม.ค. 2561 PB613476 ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.6 40 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
17 ม.ค. 2561 PB613473 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 34 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
2 ม.ค. 2561 PB613470 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 20 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
29 ธ.ค. 2560 PB613467 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6 90 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
21 ธ.ค. 2560 PB613464 ข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเทศ ป.6 40 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
19 ม.ค. 2560 SOPB613333 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ ปี 2559 หน้าที่พลเมือง โดย ครูแพรไหม 9 ข้อ 42,645 ครั้ง ทำข้อสอบ
19 ม.ค. 2560 SOPB613333 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ ปี 2559 หน้าที่พลเมือง โดย ครูแพรไหม 9 ข้อ 1 ครั้ง ทำข้อสอบ
30 มี.ค. 2561 PB613505 ข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเทศ ป.6 40 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
28 มี.ค. 2561 PB613504 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 32 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
27 มี.ค. 2561 PB613503 ข้อสอบ O-NET สังคม ป.6 40 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
18 มี.ค. 2561 PB613502 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 20 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
18 มี.ค. 2561 PB613501 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6 32 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
30 ม.ค. 2561 PB613482 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี59 20 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
29 ม.ค. 2561 PB613481 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี53 20 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
24 ม.ค. 2561 PB613479 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี58 20 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
20 ม.ค. 2561 PB613476 ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.6 40 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
17 ม.ค. 2561 PB613473 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 34 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
2 ม.ค. 2561 PB613470 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 20 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
29 ธ.ค. 2560 PB613467 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6 90 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
21 ธ.ค. 2560 PB613464 ข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเทศ ป.6 40 ข้อ 0 ครั้ง ทำข้อสอบ
19 ม.ค. 2560 SOPB613333 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ ปี 2559 หน้าที่พลเมือง โดย ครูแพรไหม 9 ข้อ 42,645 ครั้ง ทำข้อสอบ
19 ม.ค. 2560 SOPB613333 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ ปี 2559 หน้าที่พลเมือง โดย ครูแพรไหม 9 ข้อ 1 ครั้ง ทำข้อสอบ

คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน