ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 115 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
PB613524 UPSKILL O-NET ป. 6 วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3 66 ป.6 17.9K
MAPB613523 UPSKILL O-NET ป. 6 วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 63 ป.6 0
LAPB613522 UPSKILL O-NET ป. 6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3 60 ป.6 26K
LAPB613521 UPSKILL O-NET ป. 6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 60 ป.6 10.1K
MAPB613520 UPSKILL O-NET ป. 6 วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 63 ป.6 43.4K
LAPB613519 UPSKILL O-NET ป. 6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 60 ป.6 36.3K
PB613505 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเทศ ป.6 40 ป.6 17.1K
PB613504 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 32 ป.6 30.7K
PB613503 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ป.6 40 ป.6 6.9K
PB613502 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 20 ป.6 1.1K
PB613501 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6 32 ป.6 16.7K
PB613489 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ป. 6 ชุด 5 32 ป.6 113
PB613487 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ป. 6 ชุด 4 31 ป.6 2.3K
PB613486 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ป. 6 ชุด 3 32 ป.6 1.8K
PB613485 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ป. 6 ชุด 2 32 ป.6 76
PB613483 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ป. 6 ชุด 1 32 ป.6 10
PB613482 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี59 20 ป.6 12.6K
PB613481 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี53 20 ป.6 5K
PB613479 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี58 20 ป.6 5.7K
PB613476 ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.6 40 ป.6 2.9K
PB613473 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 34 ป.6 18.3K
PB613470 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 20 ป.6 6.9K
PB613467 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6 90 ป.6 24.8K
PB613464 ข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเทศ ป.6 40 ป.6 4.4K
PB613440 ข้อสอบ Post-Test O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 2 40 ป.6 1.7K