ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 87 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
PB613505 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเทศ ป.6 40 ป.6 14.9K
PB613504 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 32 ป.6 25.3K
PB613503 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ป.6 40 ป.6 4.1K
PB613502 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 20 ป.6 1.1K
PB613501 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6 32 ป.6 13.4K
PB613482 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี59 20 ป.6 10.4K
PB613481 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี53 20 ป.6 4.1K
PB613479 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี58 20 ป.6 4.6K
PB613476 ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.6 40 ป.6 1.7K
PB613473 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 34 ป.6 15.9K
PB613470 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 20 ป.6 4.9K
PB613467 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6 90 ป.6 21.4K
PB613464 ข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเทศ ป.6 40 ป.6 3.5K
SOPB613333 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 หน้าที่พลเมือง 9 ป.6 44.4K
SOPB613332 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 เศรษฐศาสตร์ 10 ป.6 21.3K
SOPB613329 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 ภูมิศาสตร์ 10 ป.6 17.2K
SOPB613328 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 พระพุทธศาสนา 10 ป.6 16K
SOPB613327 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 ประวัติศาสตร์ 10 ป.6 14.1K
LAPB613326 ข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2558 ชุดที่ 2 15 ป.6 68.8K
LAPB613325 ข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2558 ชุดที่ 1 17 ป.6 23K
SCPB613321 ข้อสอบ O-NET ป. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 2 16 ป.6 94.8K
SCPB613320 ข้อสอบ O-NET ป. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 1 16 ป.6 48K
MAPB613318 ข้อสอบ O-NET ป. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2558 16 ป.6 99.6K
THPB613317 ข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 2 20 ป.6 143.7K
SCMB613314 ข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 1 20 ป.6 49.4K