ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 119 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MAPB613544 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2561 16 ป.6 32K
SCPB613543 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2561 30 ป.6 0
LAPB613542 ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป.6 ปี 2561 40 ป.6 12.2K
THPB613534 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 ปี 2561 32 ป.6 27.9K
PB613524 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 3 66 ป.6 30.1K
MAPB613523 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 2 63 ป.6 0
LAPB613522 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป. 6 ชุดที่ 3 60 ป.6 31.8K
LAPB613521 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป. 6 ชุดที่ 2 60 ป.6 12.8K
MAPB613520 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 1 63 ป.6 54.2K
LAPB613519 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป. 6 ชุดที่ 1 60 ป.6 43.6K
PB613505 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเทศ ป.6 40 ป.6 18.8K
PB613504 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 32 ป.6 35.5K
PB613503 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ป.6 40 ป.6 8.6K
PB613502 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 20 ป.6 1.1K
PB613501 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6 32 ป.6 19.3K
PB613489 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ป. 6 ชุด 5 32 ป.6 113
PB613487 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ป. 6 ชุด 4 31 ป.6 3.2K
PB613486 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ป. 6 ชุด 3 32 ป.6 2.4K
PB613485 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ป. 6 ชุด 2 32 ป.6 76
PB613483 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ป. 6 ชุด 1 32 ป.6 10
PB613482 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี59 20 ป.6 15.5K
PB613481 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี53 20 ป.6 6.4K
PB613479 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี58 20 ป.6 7.3K
PB613476 ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.6 40 ป.6 4K
PB613473 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 34 ป.6 25K