หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 89 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MAPB613571 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป. 6 ปีการศึกษา 2562 16 ป.6 80.5K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB613544 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2561 16 ป.6 226.8K เริ่มทำข้อสอบ
PB613524 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 3 66 ป.6 61.6K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB613523 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 2 63 ป.6 19.2K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB613520 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 1 63 ป.6 97.3K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB613379 แนวข้อสอบ เรื่อง จำนวน การบวก ลบ คูณ หาร 15 ป.6 80.6K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB613318 ข้อสอบ O-NET ป. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2558 16 ป.6 195.4K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB613103 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2554 ชุดที่ 2 15 ป.6 120.6K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB613102 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2554 ชุดที่ 1 15 ป.6 110.6K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB612626 คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ ชุด 1 5 ป.6 191.3K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB612574 สมบัติของจำนวนนับ 5 ป.6 77K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB612566 คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ ชุด 2 5 ป.6 106.8K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB612561 คณิตศาสตร์ ชุด 1 5 ป.6 51.1K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB612452 คณิตศาสตร์ ชุด 2 5 ป.6 106.4K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB612439 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ปี 2554 ชุดที่2 13 ป.6 130.9K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB612438 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ปี 2554 ชุดที่1 13 ป.6 92.7K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB612437 ข้อสอบ O-NET ป. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2552 15 ป.6 85.8K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB612255 คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ ชุด 3 5 ป.6 108.6K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB612251 คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ ชุด 4 5 ป.6 57.3K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB612213 สมการ 5 ป.6 85.7K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB612130 iQ Math 1 5 ป.6 35.7K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB612121 ทิศ 5 ป.6 57.1K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB612093 คณิตศาสตร์ ชุด 5 5 ป.6 50.7K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB612007 ตัวประกอบ ชุดที่ 1 5 ป.6 29K เริ่มทำข้อสอบ
MAPB611726 คณิตศาสตร์ ชุด 6 10 ป.6 44.7K เริ่มทำข้อสอบ