ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 1246 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
LAMB413594 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม. 4 Subject – Verb Agreement 20 ม.4 6.9K
LAMB513592 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม. 5 Passive Voice 15 ม.5 4.3K
LAMB413591 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม.4 If Clause 20 ม.4 2.8K
LAMB613590 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม.6 Reduced Relative Clause 14 ม.6 5.4K
LAMB613589 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม. 6 Conjunctive Adverbs 15 ม.6 4.1K
LAMB613588 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม. 6 Relative Clause 15 ม.6 1.7K
LAMB613587 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม. 6 Sentence Structure 15 ม.6 2K
LAMB613586 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม. 6 Subordinating Conjunction 15 ม.6 664
LAMB613585 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม. 6 Coordinating Conjunction 11 ม.6 1.2K
LAMB613584 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม. 6 Correlative Conjunction 20 ม.6 1K
LAMB613583 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม. 6 Participle 15 ม.6 1.1K
MB613582 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม. 6 Parts of Speech 14 ม.6 3.2K
LAMB613581 ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม. 6 ปีการศึกษา 2562 80 ม.6 8K
SCMB613580 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 6 ปีการศึกษา 2562 40 ม.6 10K
MAMB613579 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม. 6 ปีการศึกษา 2562 32 ม.6 11.1K
SOMB613578 ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 6 ปีการศึกษา 2562 80 ม.6 10.3K
MB613577 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม. 6 ปีการศึกษา 2562 70 ม.6 13.1K
MB013562 แนวข้อสอบ PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 100 มัธยมปลาย 4.2K
MB013561 แนวข้อสอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 45 มัธยมปลาย 2.1K
MB013560 แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 60 มัธยมปลาย 4K
SCMB613556 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 6 ชุดที่ 3 58 ม.6 2.7K
MAMB613553 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม. 6 ชุดที่ 3 40 ม.6 18.3K
LAMB613552 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม. 6 ชุดที่ 3 80 ม.6 16.6K
MB613550 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 6 ชุุดที่ 2 58 ม.6 29.8K
MAMB613548 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 ชุดที่ 2 40 ม.6 23.5K