พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันอาทิตย์ที่ 26 เม.ย. 2558 | 4:51 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ค้นหาข้อมูลความรู้คู่คุณธรรม :
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
บทความธรรมะ 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
 
 
ธรรมสอนใจ‘แก่นพุทธธรรม’ โดย ‘พระพรหมบัณฑิต’วัดประยุรฯ
โพส : วันที่ 23 เม.ย. 2558 เวลา : 11:43 น.
โหวต : | เข้าชม : 17 ครั้ง
คำสอนโดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
โพส : วันที่ 23 เม.ย. 2558 เวลา : 10:37 น.
โหวต : | เข้าชม : 11 ครั้ง
คำสอนโดย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
โพส : วันที่ 22 เม.ย. 2558 เวลา : 15:46 น.
โหวต : | เข้าชม : 8 ครั้ง
บทความดีๆ โดย หลวงปู่ชา สุภัทโท วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๒
โพส : วันที่ 21 เม.ย. 2558 เวลา : 12:06 น.
โหวต : | เข้าชม : 48 ครั้ง
อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
โพส : วันที่ 21 เม.ย. 2558 เวลา : 11:54 น.
โหวต : | เข้าชม : 22 ครั้ง
  “ นี่เรียกว่าวันสงกรานต์ วันลดทิฐิมานะเข้าสู่กัน เป็นเพื่อนสนิทสนมกันคือวันเช่นนี้วันสงกรานต์ ไม่ให้มีถือสีถือสากัน อะไรๆ ให้เป็นกันเองไปหมดเลย จึงเรียกว่าวันสงกรานต์ วันให้อิสรภาพความสนุกสนานรื่นเร ...
โพส : วันที่ 12 เม.ย. 2558 เวลา : 19:34 น.
โหวต : | เข้าชม : 129 ครั้ง
หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ วัดป่าบ้านค้อ จ.อุดรธานี
โพส : วันที่ 7 เม.ย. 2558 เวลา : 10:45 น.
โหวต : | เข้าชม : 62 ครั้ง
หลักธรรมในชีวิตประจำวัน ที่นอกจากจะเป็นประโยชน์และความสุขต่อผู้อื่นแล้ว ตัวเราก็จะได้บุญกุศล และสติปัญญาจากการสร้าง "เหตุอันเป็นกุศล" และ "ปล่อยวางในผลที่เกิดขึ้น"
โพส : วันที่ 3 เม.ย. 2558 เวลา : 12:57 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,294 ครั้ง
พระอาจารย์สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
โพส : วันที่ 2 เม.ย. 2558 เวลา : 13:59 น.
โหวต : | เข้าชม : 116 ครั้ง
คำสอนดีๆ โดย พระอาจารย์หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี (วัดภูจ้อก้อ) ต.หนองสูงใต้ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
โพส : วันที่ 2 เม.ย. 2558 เวลา : 13:51 น.
โหวต : | เข้าชม : 62 ครั้ง