พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันศุกร์ที่ 18 เม.ย. 2557 | 1:32 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ค้นหาข้อมูลความรู้คู่คุณธรรม :
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
บทความธรรมะ 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
 
 
"คำภาวนาที่ยิ่งใหญ่" คำสอนโดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
โพส : วันที่ 8 เม.ย. 2557 เวลา : 16:19 น.
โหวต : | เข้าชม : 84 ครั้ง
เมื่อจิตมันนิ่ง มันผ่องใสแล้ว มันถึงจะปรากฏ ปัญญา ขึ้นมาในที่นั่น
โพส : วันที่ 31 มี.ค. 2557 เวลา : 14:38 น.
โหวต : | เข้าชม : 27 ครั้ง
บทความ "สมาธิ เป็นกำลังของวิปัสสนา" โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
โพส : วันที่ 21 มี.ค. 2557 เวลา : 9:13 น.
โหวต : | เข้าชม : 220 ครั้ง
คำสอน "สติ" ธรรมที่เป็นใหญ่ โดย หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถำกลองเพล อุดรธานี
โพส : วันที่ 21 มี.ค. 2557 เวลา : 9:09 น.
โหวต : | เข้าชม : 199 ครั้ง
เข้าวัดไม่ต้องอายคนล้อนินทา
โพส : วันที่ 12 มี.ค. 2557 เวลา : 14:38 น.
โหวต : | เข้าชม : 349 ครั้ง
วันนี้ท่านบริหารจิตแล้วหรือยัง โดย ชมรมวิปัสสนากรรมฐาน กลุ่มบริษัททรู
โพส : วันที่ 12 มี.ค. 2557 เวลา : 10:20 น.
โหวต : | เข้าชม : 387 ครั้ง
  *โลกิยะ หรือ โลกุตระ คนที่เดินทางโลกุตระ  ย่อมไปดีทางโลกิยะไม่ได้ คนที่เดินทางโลกิยะ  ย่อมสำเร็จทางโลกุตระได้ยาก  เพราะอะไร ?
โพส : วันที่ 6 มี.ค. 2557 เวลา : 11:11 น.
โหวต : | เข้าชม : 953 ครั้ง
วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 คือวันที่มีสามสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้น ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของพระพุทธศาสนา ได้แก่ การประสูติของเจ้าสิทธัตถะราชกุมาร การบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธองค์ และการเสด็จดับขันธปรินิพพาน ...
โพส : วันที่ 3 มี.ค. 2557 เวลา : 18:29 น.
โหวต : | เข้าชม : 95 ครั้ง
" ผู้ไม่โกรธ ชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้โดยยาก "   .. พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า ผู้ไม่โกรธ ฝึกฝนตนแล้วมีความเป็นอยู่สม่ำเสมอ บุคคลที่ไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธ ชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้โดยยาก ผู้ใดรู้ว่าผู้อื่น ...
โพส : วันที่ 3 มี.ค. 2557 เวลา : 10:02 น.
โหวต : | เข้าชม : 324 ครั้ง
"ความผูกโกรธ ดังไฟสุมขอน" "ความผูกโกรธ ดังไฟสุมขอน" " .. ไฟสุมขอนมีความร้อนกรุ่นอยู่ตลอดเวลาเป็นเช่นไร ความผูกโกรธไว้ก็เป็นเช่นนั้น เผารุมร้อนกรุ่นอยู่เช่นนั้น แตกต่างกันเพียงที่ไฟสุมขอนร้อนอยู่ที่ขอน ...
โพส : วันที่ 3 มี.ค. 2557 เวลา : 9:57 น.
โหวต : | เข้าชม : 177 ครั้ง
 
 
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา