ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 1592 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
PB613524 UPSKILL O-NET ป. 6 วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3 66 ป.6 7.3K
MAPB613523 UPSKILL O-NET ป. 6 วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 63 ป.6 0
LAPB613522 UPSKILL O-NET ป. 6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3 60 ป.6 22.4K
LAPB613521 UPSKILL O-NET ป. 6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 60 ป.6 8.9K
MAPB613520 UPSKILL O-NET ป. 6 วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 63 ป.6 38.7K
LAPB613519 UPSKILL O-NET ป. 6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 60 ป.6 34K
LAPB013517 CP-Meiji Tensai Pre-Test : ภาษาอังกฤษ สอบเข้า ม. 1 40 ประถมปลาย 10.9K
SCPB013514 CP-Meiji Tensai Pre-Test : วิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม. 1 40 ประถมปลาย 17.3K
THPB013513 CP-Meiji Tensai Pre-Test : ภาษาไทย สอบเข้า ม. 1 40 ประถมปลาย 97
PB613505 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเทศ ป.6 40 ป.6 16.5K
PB613504 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 32 ป.6 28.7K
PB613503 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ป.6 40 ป.6 5.8K
PB613502 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 20 ป.6 1.1K
PB613501 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6 32 ป.6 15.6K
PB613489 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ป. 6 ชุด 5 32 ป.6 113
PB613487 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ป. 6 ชุด 4 31 ป.6 2K
PB613486 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ป. 6 ชุด 3 32 ป.6 1.6K
PB613485 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ป. 6 ชุด 2 32 ป.6 76
PB613483 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ป. 6 ชุด 1 32 ป.6 10
PB613482 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี59 20 ป.6 11.7K
PB613481 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี53 20 ป.6 4.7K
PB613479 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี58 20 ป.6 5.2K
PB613476 ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.6 40 ป.6 2.4K
PB613473 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 34 ป.6 17.2K
PB613470 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 20 ป.6 6.1K