อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
True Young Producer Award
Proposal True Young Producer Award
PR & Spot
เลือกปี

กิจกรรมระหว่างโครงการ
กลุ่มทรู ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตสถาปัต ... อ่านต่อ
ทีม Low cost Production จุฬาลงกรณ์มหาวิท ... อ่านต่อ

SHARE

รางวัลยอดเข้าชม(วิว), ยอดแชร์ และยอดคอมเมนท์(ในทางบวก) สูงที่สุดบน YouTube ของทรูมูฟ เอช

 

 

รางวัลยอดเข้าชม(วิว), ยอดแชร์

 และยอดคอมเมนท์(ในทางบวก) สูงที่สุดบน YouTube ของทรูมูฟ เอช

 

 จาก 10 ผลงาน ในการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม

 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนรชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13

 True Young Producer award 2017  รณรงค์เพื่อต่อต้านการทุจริต

 ในหัวข้อ 'โกง ไม่ เท่' คว้าทุนการศึกษา 100,000 บาท ไปครอง

 

ได้แก่..

 

ผลงาน 'ส่อง'

 

 

 

 

ทีมมาดาม คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นายก้องภพ กองวงศ์

น.ส.ธาริตา ธนนิธาพร

นายวงศ์ธวัช ศรีภูมิ

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์อภิสิทธิ์ ปุรสาชิต

คลิกดูผลงาน

 

ร่วม ชม-แชร์-คอมเม้นท์ !!! 10 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย YPA 2017

ขยายเวลา!!!

 

ชม-แชร์-คอมเม้นท์ 10 ผลงานรอบชิงชนะเลิศ 

จากการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13

รณรงค์เพื่อต่อต้านการทุจริต หัวข้อ 'โกง ไม่เท่' 

True Young Producer Award 2017

 

 
เริ่มนับคะแนนตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 30 เม.ย. 2561
  
โดยจะประกาศผลในวันที่ 7 พ.ค. 2561
 
แล้วมาร่วมลุ้นกันว่าทีมใดจะได้รางวัลยอดเข้าชม(วิว) , ยอดแชร์
และยอดคอมเมนท์(ในทางบวก) สูงที่สุดบน YouTube ของทรูมูฟ เอช”
รับทุนการศึกษา 100,000 บาท ไปครอง
(คณะกรรมการจะนับ ยอดวิว ยอดแชร์ คอมเม้นท์ใน www.youtube.com/truemoveh เท่านั้น) 
 

 

   1.ทีม แม่ใช้ไปซื้อน้ำปลาที่ตลาดฉันเลยซื้อผักกาดและผักชี  

   คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

   https://www.youtube.com/watch?v=dx7lpYZTYtA  

 

   2.ทีม DO IDEA

   คณะนิเทศศาสตร์

   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

   https://www.youtube.com/watch?v=WFL4v9bsuqo

 

   3.ทีม ชีวิตคนเรามีขึ้นก็ต้องมีลง (ขึ้นแล้วก็ลง อ๊ะ ขึ้นแล้วก็ลง อ๊ะ)

   คณะสารสนเทศศาสตร์

   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

   https://www.youtube.com/watch?v=F79SRZ6n6RY

 

   4.ทีม พิราบเพลิง

   คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

   มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  

   https://www.youtube.com/watch?v=NY-cZAnmcUU

 

   5.ทีม Low cost Production

   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   https://www.youtube.com/watch?v=5cI7ZtLG024

 

   6.ทีม Triple TAB

   คณะบริหารธุรกิจ

   มหาวิทยาลัยรามคำแหง

   https://www.youtube.com/watch?v=6tFpljJZiSI

 

   7.ทีม มาดาม

   คณะดิจิทัลมีเดีย

   มหาวิทยาลัยศรีปทุม

   https://www.youtube.com/watch?v=mgQPl_Xef9Y

 

   8.ทีม Three Men Army

   คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

   https://www.youtube.com/watch?v=zCZgU_x8DHs

 

   9.ทีม โอ้โหตัวมันใหญ่

   คณะสารสนเทศศาสตร์

   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

   https://www.youtube.com/watch?v=hXsM8xOuUEg&t=11s

 

 

    10.ทีม มะรุมมะตุ้ม

   คณะดิจิทัลมีเดีย

   มหาวิทยาลัยศรีปทุม

   https://www.youtube.com/watch?v=mR0UgW-7V7A  

 


 
 

 
ประกาศรายชื่อ 10 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

ประกาศรายชื่อ 10 ทีมผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

การประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13

True Young Producer Award 2017 รณรงค์เพื่อต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ 'โกง ไม่เท่'

 

         ตามที่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13 True Young Producer Award 2017 ชิงทุนการศึกษาและรางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ Isobar ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยการดำเนินงานของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย, ทรูวิชั่นส์ และทรูมูฟ เอช ด้วยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยในปีนี้เชิญชวนประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ 'โกง ไม่เท่' โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาได้มีเวทีเพื่อแสดงความสามารถในการผลิตงานภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม  และยังเป็นการเปิดโอกาสให้พัฒนาทักษะความรู้  อีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วย  โดยหัวข้อประกวดในปีนี้จะสร้างความตระหนักรู้ในการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตคณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกผลงานจาก 703 ทีม จนเหลือ 20 ทีม เพื่อเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติ “กระบวนการผลิตภาพยนตร์โฆษณา” เป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2560 โดยคณะกรรมการ

        ทรู คอร์ปอเรชั่น , ผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย , ทรูวิชั่นส์ และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้คัดเลือกผู้ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้ายโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้...

 

 

1. ทีม แม่ใช้ไปซื้อน้ำปลาที่ตลาดฉันเลยซื้อผักกาดและผักชี

    คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา

    อาจารย์ที่ปรึกษา    อาจารยนันท์ธนะดี อรุณพัฒนพล 

    สมาชิกในทีม         นายนัทธพนธ์ คุณารักษ์

                              นายปฏิญญา อำลา

                              น.ส.อภัสนันท์ วรพรมราช

 

 

2. ทีม DO IDEA

    คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

    อาจารย์ที่ปรึกษา   อาจารย์พงศกร อารีศิริไพศาล

    สมาชิกในทีม        นายศุภรักษ์ โตศักดิ์ศรี

                             นายศุภกร วรภัทรภวัน

                             นายปฏิภาณ ศรีลาปาน

 

 

3. ทีม ชีวิตคนเรามีขึ้นก็ต้องมีลง (ขึ้นแล้วก็ลง อ๊ะ ขึ้นแล้วก็ลง อ๊ะ)

    คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

    อาจารย์ที่ปรึกษา   อาจารย์ธนภร เจริญธัญสกุล

    สมาชิกในทีม        น.ส.วิจิตรา วัชนะประพันธ์

 

 

4. ทีม พิราบเพลิง 

    คณะอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  

    อาจารย์ที่ปรึกษา   อาจารย์อารยา ลาน้ำเที่ยง

    สมาชิกในทีม        นายเจนภพ มาตรา

                             นายทรงพล แดงนาเพียง

 

 

5. ทีม Low cost Production

    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    อาจารย์ที่ปรึกษา   อาจารย์วรกร ฤทัยวาณิชกุล

    สมาชิกในทีม        น.ส.ณกมล เตชะพูลผล

 

 

6. ทีม Triple TAB

    คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

    อาจารย์ที่ปรึกษา   รศ.ขนบพันธุ์ เอี่ยมโอภาส

    สมาชิกในทีม        น.ส.ลลิตวดี พินทอง

                             น.ส.อาริฉัตร สีขา

                             น.ส.ณัฐฐิญา ไวยพงษ์ศรี

 

 

7. ทีม มาดาม

    คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

    อาจารย์ที่ปรึกษา   อาจารย์อภิสิทธิ์ ปุรสาชิต

    สมาชิกในทีม        นายก้องภพ กองวงศ์

                             น.ส.ธาริตา ธนนิธาพร

                             นายวงศ์ธวัช ศรีภูมิ

 

 

8. ทีม Three Men Army

    คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

    อาจารย์ที่ปรึกษา   ผศ.ณัฐวิภา สินสุวรรณ

    สมาชิกในทีม        นายณัฐพงษ์ ราศรีจันทร์

                             นายกานต์ชนก ทิมประทุม

                             นายพรชัย ผจงศิลปวิวัฒน์

 

 

9. ทีม โอ้โหตัวมันใหญ่

    คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

    อาจารย์ที่ปรึกษา   อาจารย์ธนภร เจริญธัญสกุล

    สมาชิกในทีม        น.ส.วนารัตน์ ตรีเภรี

 

 

10. ทีม มะลุมมะตุ้ม

    คณะดิจิทัลมีเดีย  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

    อาจารย์ที่ปรึกษา   อาจารย์อภิสิทธิ์ ปุรสาชิต

    สมาชิกในทีม        นายปจักร จันทกุล

                             น.ส.รวินท์นิภา ปรังประโคน

 

รายชื่อไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนน โดยผู้เข้าชิงชนะเลิศทั้ง 10 ทีม มาจาก 7 สถาบันอุดมศึกษาได้แก่ ...

  - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1  ทีม 
  - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  2  ทีม
  - มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  1  ทีม
  - มหาวิทยาลัยศรีปทุม  2  ทีม
  - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี         1  ทีม
  - มหาวิทยาลัยรามคำแหง   1  ทีม
  - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   1  ทีม

 

        ทีมที่ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ทั้ง 10 ทีม จะได้รับเงินทุนในการผลิตผลงานทีมละ 15,000 บาท เพื่อนำไปผลิตผลงานภาพยนตร์โฆษณาเพื่อนำมาออกอากาศจริงผ่านช่องรายการทางทรูวิชั่นส์ โดยหมดเขตส่งผลงานในวันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2560  และจะประกวดรอบชิงชนะเลิศในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องออดิทอเรี่ยม อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก

         โดยการประกวดรอบชิงชนะเลิศเปิดโอกาสให้อาจารย์  นิสิต-นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  เข้าร่วมชมและเชียร์การประกวดพร้อมสื่อมวลชน โดยสามารถร่วมโหวตคะแนนให้กับผลงานที่ชื่นชอบได้ภายในงาน  เพื่อลุ้นรางวัลป๊อปปูล่าโหวตให้แต่ละทีมได้อีกด้วย

ประกาศรายชื่อ 20 ทีม รอบรองชนะเลิศ

ประกาศรายชื่อ 20 ทีม รอบรองชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13

True Young Producer Award 2017

รณรงค์เพื่อต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ 'โกง ไม่เท่'

 

       ตามที่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13 True Young Producer Award 2017 ชิงทุนการศึกษาและรางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ Isobar ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยการดำเนินงานของ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย , ทรูวิชั่นส์ และทรูมูฟ เอช  ด้วยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยในปีนี้เชิญชวนประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ 'โกง ไม่เท่' โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาได้มีเวทีเพื่อแสดงความสามารถในการผลิตงานภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม  และยังเป็นการเปิดโอกาสให้พัฒนาทักษะความรู้  อีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วย โดยหัวข้อประกวดในปีนี้จะสร้างความตระหนักรู้ในการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต

       โดยในปีนี้มีนิสิต นักศึกษา สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 703 ทีม จาก 56 สถาบันทั่วประเทศ ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก กลุ่มทรู  และสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย  ได้ทำการคัดเลือกผลงานในรอบที่ 2 จนเหลือ 20 ทีมสุดท้ายในวันอังคารที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศมีดังนี้...


1. ทีมแม่ใช้ไปซื้อน้ำปลาที่ตลาดฉันเลยซื้อผักกาดและผักชี

     คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

     อาจารย์ที่ปรึกษา          อาจารยนันท์ธนะดี อรุณพัฒนพล 

     สมาชิกในทีม               นายนัทธพนธ์ คุณารักษ์

                                     นายปฏิญญา อำลา

                                     น.ส.อภัสนันท์ วรพรมราช

 

2. ทีมพิราบเพลิงคณะอุตสาหกรรม 

     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  

     อาจารย์ที่ปรึกษา          อาจารย์อารยา ลาน้ำเที่ยง

     สมาชิกในทีม               นายเจนภพ มาตรา

                                     นายทรงพล แดงนาเพียง

 

3. ทีมมะลุมมะตุ้มคณะดิจิทัลมีเดีย

     มหาวิทยาลัยศรีปทุม

     อาจารย์ที่ปรึกษา          อาจารย์อภิสิทธิ์ ปุรสาชิต

     สมาชิกในทีม               นายปจักร จันทกุล

                                     น.ส.รวินท์นิภา ปรังประโคน

 

4. ทีมมาดามคณะดิจิทัลมีเดีย

     มหาวิทยาลัยศรีปทุม

     อาจารย์ที่ปรึกษา          อาจารย์อภิสิทธิ์ ปุรสาชิต

     สมาชิกในทีม               นายก้องภพ กองวงศ์

                                     น.ส.ธาริตา ธนนิธาพร

                                     นายวงศ์ธวัช ศรีภูมิ

 

5. ทีมชีวิตคนเรามีขึ้นก็ต้องมีลง (ขึ้นแล้วก็ลง อ๊ะ ขึ้นแล้วก็ลง อ๊ะ)

     คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

     อาจารย์ที่ปรึกษา          อาจารย์ธนภร เจริญธัญสกุล

     สมาชิกในทีม               น.ส.วิจิตรา วัชนะประพันธ์

 

6. ทีมโอ้โหตัวมันใหญ่

     คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

     อาจารย์ที่ปรึกษา          อาจารย์ธนภร เจริญธัญสกุล

     สมาชิกในทีม               น.ส.วนารัตน์ ตรีเภรี

 

7. ทีมมันคงจะดีถ้ามีเธอ

     คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

     อาจารย์ที่ปรึกษา          อาจารย์ธนภร เจริญธัญสกุล

     สมาชิกในทีม               นายอธิเบศร์ เสนะจุติ

 

8. ทีมLow cost Production

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     อาจารย์ที่ปรึกษา          อาจารย์วรกร ฤทัยวาณิชกุล

     สมาชิกในทีม               น.ส.ณกมล เตชะพูลผล

 

9. ทีมหมาแมวผู้กล้าหาญ

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

     อาจารย์ที่ปรึกษา          อาจารย์อภินันทน์ สุมทุมพฤกษ์

     สมาชิกในทีม               น.ส.นันท์นภัส พิบูลวิทยารักษ์

                                     นายอารยะ รัตนโชติ

 

10. ทีมแต๊กแต๊ก

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

     อาจารย์ที่ปรึกษา          อาจารย์อภินันทน์ สุมทุมพฤกษ์

     สมาชิกในทีม               น.ส.ณะฐาปะนีย์ พันพิลึก

                                     น.ส.ธารี ไชยวุฒิกรณ์วานิช

                                     น.ส.คีตภัทร พนินทร์

 

11. ทีมWonder Woman

     คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

     อาจารย์ที่ปรึกษา          ผศ.ณัฐวิภา สินสุวรรณ

     สมาชิกในทีม               น.ส.อิศริยา รัตนเหม

                                     น.ส.ชนิภา อัมพะเศรต

                                     น.ส.สนธยา โพธิ์ทอง

 

12. ทีมThree Men Army

     คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

     อาจารย์ที่ปรึกษา          ผศ.ณัฐวิภา สินสุวรรณ

     สมาชิกในทีม               นายณัฐพงษ์ ราศรีจันทร์

                                     นายกานต์ชนก ทิมประทุม

                                     นายพรชัย ผจงศิลปวิวัฒน์

13. ทีมจิ๊กซอว์

     คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

     อาจารย์ที่ปรึกษา          ผศ.ณัฐวิภา สินสุวรรณ

     สมาชิกในทีม               น.ส.บุญญานี นิยะกิจ

                                     น.ส.ประกายแก้ว จงอุ้มกลาง

                                     นายธีระวัฒน์ บุญพินิจ

 

14. ทีมเติมบุญ

     คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

     อาจารย์ที่ปรึกษา          อาจารย์ปรีชญา แม้นมินทร์

     สมาชิกในทีม               น.ส.ปกเกศ คณารักสมบัติ

                                     น.ส.วรรณธัญญา คงแสงไชย

                                     น.ส.แพรพลอย สุขประสงค์

 

15. ทีมI'm Groot

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

     อาจารย์ที่ปรึกษา          อาจารย์วิเชียร เทียนแพร่นิมิตร

     สมาชิกในทีม               นายวีรชัย แก้วแกมทอง

                                     น.ส.ยศวดี มุขทอง

                                     นายธนวัฒน์ เปียแก้ว

 

16. ทีมโรงปั้น

     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     อาจารย์ที่ปรึกษา          ผศ.เขม เคนโคก

     สมาชิกในทีม               น.ส.ชลธิชา จันทศิลา

                                     น.ส.ชญานิศ บุญศิริ

                                     นายนัฐพงษ์ หาระสาร

 

17. ทีมวัยรุ่นแมงกระพรุนไฟ

     คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

     อาจารย์ที่ปรึกษา          ผศ.สิทธิศักดิ์ จรรยาวุฒิ

     สมาชิกในทีม               นายวิชยุตม์ กลิ่นดอกแก้ว

                                     นายยุทธพงษ์ วีระชาลี

                                     นายทัศนัย นาคแคล้ว

 

18. ทีมHEAT

     คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

     อาจารย์ที่ปรึกษา          ผศ.สิทธิศักดิ์ จรรยาวุฒิ

     สมาชิกในทีม               นายพูนลาภ รัตนสุวรรณชัย

                                     นายปิยพัทธ์ เกตุแก้ว

                                     นายสุวพิชญ์ จันพิรักษ์

 

19. ทีมDO IDEA

     คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

     อาจารย์ที่ปรึกษา          อาจารย์พงศกร อารีศิริไพศาล

     สมาชิกในทีม               นายศุภรักษ์ โตศักดิ์ศรี

                                     นายศุภกร วรภัทรภวัน

                                     นายปฏิภาณ ศรีลาปาน

 

20. ทีมTriple TAB

     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

     อาจารย์ที่ปรึกษา          รศ.ขนบพันธุ์ เอี่ยมโอภาส

     สมาชิกในทีม               น.ส.ลลิตวดี พินทอง

                                     น.ส.อาริฉัตร สีขา

                                     น.ส.ณัฐฐิญา ไวยพงษ์ศรี

 

*อันดับที่ประกาศผล ไม่ได้เรียงตามคะแนน*

          นิสิต นักศึกษาทุกทีมที่เข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย จะต้องเข้าร่วมงาน สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการผลิตภาพยนตร์โฆษณา” YPA รุ่นที่ 13  ระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมIbis Bangkok Riversideหากทีมที่เข้ารอบทีมใด หรือนิสิต นักศึกษาในทีมคนใด  ไม่สามารถเข้าร่วมงานสัมมนาได้ตลอด 2 วัน (พักค้างคืน) จะต้องสละสิทธิ์ในการประกวด 

          นิสิต นักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศทั้ง 20 ทีม กรุณาติดต่อคณะกรรมการจัดประกวด พี่กิ๊ฟท์  โทร.02-764-9773 ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เพื่อยืนยันการเข้าร่วมงานสัมมนา...

ประกาศรายชื่อ 57 ทีม ผู้ผ่านรอบแรก YPA 2017

 

ประกาศรายชื่อ 57 ทีม ผู้ผ่านรอบแรก การประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13

True Young Producer Award 2017

รณรงค์เพื่อต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ 'โกง ไม่ เท่'

 

1. ทีม แม่ใช้ไปซื้อน้ำปลาที่ตลาดฉันเลยซื้อผักกาดและผักชี

     คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา  

2. ทีม 0.001

     คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3. ทีม JUMPIDEA

     คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

4. ทีม สกุลศรี

     คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

5. ทีม มะลุมมะตุ้ม

     คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

6. ทีม มาดาม

     คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

7. ทีม M-44

     คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

8. ทีม พิราบเพลิง

     คณะอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

9. ทีม My Little Cerry

     คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

10. ทีม สายยางสั้น

     คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

11. ทีม Sleep

     คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

12. ทีม 570109030000

     คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

13. ทีม Wing-sa-moo

     คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

14. ทีม แต๊กแต๊ก

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

15. ทีม หมาแมวผู้กล้าหาญ

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

16. ทีมLITTLE PERSON

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

17. ทีม สมองปลาทอง

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

18. ทีม Professional AI

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

19. ทีม โกง 100%

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

20. ทีม Pink Powerful Gen1

     คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

21. ทีม DREAM TEAM

     คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

22. ทีม เติมบุญ

     คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

23. ทีม We Rock

     คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

24. ทีม ไสยศาสตร์

     คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

25. ทีม ชีวิตคนเรามีขึ้นก็ต้องมีลง (ขึ้นแล้วก็ลง อ๊ะ ขึ้นแล้วก็ลง อ๊ะ)

     คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

26. ทีม โอ้โหตัวมันใหญ่

     คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

27. ทีม ไปส่ง บขส.ที

     คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

28. ทีม มันคงจะดีถ้ามีเธอ

     คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

29. ทีม Zoom Out

     คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

30. ทีม สามล้อ

     คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

31. ทีม ช.โชคชัยการภาพยนตร์

     คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

32. ทีม LABYRINTH210

     คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

33. ทีม Low cost Production

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

34. ทีม DO IDEA

     คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

35. ทีม R803

     คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

36. ทีม โรงปั้น

     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

37. ทีม Dek Loyal

     คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

38. ทีม Inside Art

     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

39. ทีม พันธุ์แอ๊บ

     คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

40. ทีม B.O.K   

     คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

41. ทีม วัยรุ่นแมงกระพรุนไฟ

     คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

42. ทีม Silencelab 

     คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

43. ทีม BYE

     คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

44. ทีม HEAT   

     คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

45.ทีม สมุดโน้ต   

     คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

46. ทีม Wonder Woman   

     คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

47. ทีม Three Men Army

     คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

48. ทีม ดาวกระจาย

     คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

49. ทีม จิ๊กซอว์ 

     คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

50. ทีม กลุ่มใจจริมจริม

     คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

51. ทีม Different Production

     คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

52. ทีม I'm Groot

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

53. ทีม ADEC Films

     คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

54. ทีม เฉพาะกิจ   

     คณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

55. ทีม Back to Basic

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

56. ทีม Triple TAB

     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

57. ทีม Let's go Japan

     คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

สรุปสถาบันการศึกษาที่ผ่านรอบคัดเลือกรอบแรก  True Young Producer Award 2017

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 1  ทีม     
2. มหาวิทยาลัยศรีปทุม  6  ทีม

3. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

1  ทีม
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  1  ทีม  
5. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  2  ทีม

6.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

2  ทีม
7.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  6  ทีม

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ       

1  ทีม

9.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

3  ทีม

10.มหาวิทยาลัยสยาม 

1  ทีม

11.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

4  ทีม
12.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่  2  ทีม

13.มหาวิทยาลัยรังสิต 

2  ทีม

14.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1  ทีม
15.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  2  ทีม

16.มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3  ทีม

17.มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

6  ทีม

18.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

7  ทีม

19.มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

1  ทีม

20.มหาวิทยาลัยแม่โจ้   

1  ทีม

21. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

1  ทีม

22.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

1  ทีม

23.มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

1  ทีม

24.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

1  ทีม

 

* หมายเหตุ*

- คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาคัดเลือกผลงานทีมที่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน จำนวนทั้งสิ้น 57 ทีม 

  เพื่อเข้าสู่รอบที่ 2 ต่อไป

- ลำดับที่ประกาศผลไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนน  

- คณะกรรมการจาก กลุ่มทรู , สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และ ปปช.  จะคัดเลือกผลงานรอบที่ 2 

  ในวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 ให้เหลือเพียง 20 ทีมสุดท้ายเพื่อเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไป

- คณะกรรมการจะประกาศผลผู้เข้ารอบรองชนะเลิศ 20 ทีมสุดท้าย  ในวันพุธที่18 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น.

  ทาง www.trueplookpanya.com , www.facebook.com/trueyoungproduceraward.ypa 

  และ www.truevisionswecare.com 

รายละเอียดโครงการ YPA 2017

 

โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ครั้งที่ 13 True Young Producer Award 2017

รณรงค์เพื่อต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ 'โกง ไม่ เท่'


 

ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13 ชิงทุนการศึกษาและรางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา ด้วยการดำเนินงานของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย , ทรู วิชั่นส์ และทรูมูฟเอช

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้มีเวทีเพื่อแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคมและประเทศชาติ     

2.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ กับคณะกรรมการผู้จัดงานและองค์กรที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ 

3.เพื่อค้นหานักโฆษณารุ่นใหม่ที่สนใจในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม โดยเชิญชวนนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศร่วมส่งผลงานเข้าประกวด

4.เพื่อเผยแพร่ผลงานของนิสิต นักศึกษา ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม นำมาออกอากาศทางทรูวิชั่นส์ และสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างสังคมไทยให้ปลอดการทุจริต

 

เจ้าของโครงการ ฯ

• ทรู คอร์ปอเรชั่น

 

ผู้ดำเนินโครงการ ฯ

 สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

• ทรู วิชั่นส์ 

• ทรู มูฟเอช

 

ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ ฯ

• สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศโดยไม่จำกัดคณะ และชั้นปี

2.สมัครเข้าร่วมการประกวดเป็นทีม ๆ ละไม่เกิน 3 คน โดยสมาชิกในทีมจะต้องอยู่ในสถาบันเดียวกัน

3.ผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวดได้ทีมละ 1 ผลงาน

4.ผู้สมัครแต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง 

 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

www.trueplookpanya.com

www.facebook.com/trueyoungproduceraward.ypa 

www.truevisionswecare.com

 

ประเภทของการประกวด

ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ความยาวไม่เกิน  60 วินาที  

รณรงค์เพื่อต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ 'โกง ไม่ เท่'

 

หลักเกณฑ์การประกวด

การคัดเลือกรอบ Story Board

คัดเลือกจากผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board) พร้อมด้วยบทบรรยาย  โดยผู้สมัครต้องส่งหลักฐานการประกวดดังนี้...

      1) ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการศึกษา และผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board) มาที่

              ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัท ทรู  

              เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 15 ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  

              ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 29 กันยายน 2560

      2) ผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board) ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นเนื้อเรื่องในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตที่คิดขึ้นมาใหม่  และยังไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อนโดยคณะกรรมการจะพิจารณาจาก  

              • การตอบโจทย์

              • ความ WOW ของไอเดีย

              • การใช้ภาษาที่เหมาะสม

              • เป็นไอเดียที่ผู้ชมสามารถนำไปทำตาม และแชร์ต่อได้

      3) ผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story board)  จะเป็นภาพสีหรือขาวดำก็ได้ให้ทำบนกระดาษขนาด  A4  ตามแบบฟอร์มที่โครงการฯกำหนดให้  โดยใน 1 กระดาษ A 4  ให้มีภาพประกอบจำนวน 4 ภาพ  โดยต้องไม่เกิน 20 ภาพ และวาดภาพประกอบและพิมพ์บทบรรยายใต้ภาพให้ชัดเจน  (บทบรรยายใต้ภาพต้องพิมพ์เท่านั้นห้ามเขียนด้วยลายมือเด็ดขาด) 

      4) ทีมที่ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม  จะได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติ  “กระบวนการผลิตภาพยนตร์โฆษณา”  เป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2560 เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนและทักษะการทำภาพยนตร์โฆษณาจากวิทยากรมืออาชีพที่อยู่ในสายงานด้านต่างๆ ของวงการโฆษณา

***ทีมผ่านเข้ารอบหรือนิสิต-นักศึกษาในทีม ที่ไม่สามารถร่วมงานสัมมนาได้ต้องสละสิทธิ์ในการประกวด***

 

การคัดเลือกรอบรองชนะเลิศ

      1) คัดเลือกจากการนำเสนอผลงานด้วยตัวเองให้คณะกรรมการพิจารณา ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โดยจะคัดเลือกจาก 20 ทีม ให้เหลือ10 ทีมสุดท้าย เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป

      2) ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ  10 ทีม   จะได้รับเงินทุนในการผลิตผลงานโฆษณา  ทีมละ 15,000 บาท โดยมีระยะเวลาในการผลิตผลงานเป็นเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 4พฤศจิกายน ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2560

      3) ส่งผลงานภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบของ  DVD  ไฟล์  MP4  และ WMV  ความละเอียด HD  1080p (1920 x 1080)  ที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัท ทรู เลขที่ 118/1 อาคาร ทิปโก้  ชั้น 15  ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560   (ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น.)

 

การคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ

    1) คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศใน วันที่ 21 ธันวาคม 2560  โดยมีคณะกรรมการจาก  ทรู คอร์ปอเรชั่น, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย, และผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการโฆษณา 

      2) คณะกรรมการจะตัดสินผลงานภาพยนตร์โฆษณาจากผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้าย ที่ส่งผลงานตามกำหนด

      3) งานภาพยนตร์โฆษณาที่ส่งไม่ทันตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธ์ และต้องคืนเงินผลิตผลงานให้กับคณะกรรมการฯ

      4) เพลงและภาพที่ใช้ประกอบภาพยนตร์โฆษณา  ผู้เข้าประกวดจะต้องขอลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องสำหรับใช้ในการประกวด และใช้เผยแพร่ทางทรูวิชั่นส์ และสื่ออื่น ๆ ต่อไป

      5) ลิขสิทธิ์ของผลงานภาพยนตร์โฆษณาเป็นของ ทรู คอร์ปอเรชั่น ซึ่งสามารถนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณชน และเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ หรือใช้ในโอกาสอื่นๆ 

        6) คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

        7) ประกาศผลและมอบรางวัล วันที่ 21 ธันวาคม 2560

 

รางวัล และ ทุนการศึกษา

      1) รางวัลภาพยนตร์โฆษณายอดเยี่ยม  

              • ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

              • ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร  

              • รางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลกที่ ประเทศญี่ปุ่น (สำหรับนักศึกษา 3 ท่านและอาจารย์       ที่ปรึกษา 1 ท่าน) มูลค่า 235,000 บาท รวมรางวัลที่ผู้ชนะเลิศได้รับทั้งสิ้น 265,000 บาท

 

      2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   

              • โล่เกียรติยศ True Young Producer Award  

              • ทุนการศึกษา 30,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร

 

      3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

              • โล่เกียรติยศ True Young Producer Award 

              • ทุนการศึกษา 20,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร

 

      4) รางวัล Popular Vote

              • โล่เกียรติยศ True Young Producer Award

              • ทุนการศึกษา 10,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร

 

      5) รางวัลชมเชย 7 รางวัล

              • ทุนการศึกษา 5,000 บาท

              • ประกาศนียบัตร

 

      6) รางวัลภาพยนตร์โฆษณาที่มียอดรวมคะแนนจากการชม  คอมเม้นท์  และแชร์สูงที่สุด 

           ทาง www.youtube.com/truemoveh

              • ทุนการศึกษา 100,000 บาท

รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้น 460,000 บาท

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัท ทรู  โทร. 02-764-9773 

E-Mail Address : ppyactivities@trueplookpanya.com 

 

วัน / เวลา ในจัดโครงการ True Young Producer Award 2017

ถ่ายภาพเปิดตัวโครงการฯ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
วันที่รับสมัครและส่งผลงาน  วันที่ 1 กรกฎาคม – 29 กันยายน 2560
คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 1 วันที่ 4 - 10 ตุลาคม 2560
คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 2 วันที่ 17 ตุลาคม 2560

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ                                 

ทาง www.trueplookpanya.com

www.facebook.com/trueyoungproduceraward.ypa

www.truevisionswecare.com       

วันที่ 17 ตุลาคม 2560
กิจกรรม Workshop วันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2560
คัดเลือกผลงานรอบรองชนะเลิศ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
ระยะเวลาผลิตโฆษณา วันที่ 4 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2560
หมดเขตรับผลงานรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 6 ธันวาคม 2560
On Air Spot ผลงาน 10 ทีม วันที่ 13 - 31 ธันวาคม 2560
คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบสุดท้าย วันที่ 18 ธันวาคม 2560
พิธีประกาศผลและมอบรางวัล วันที่ 18 ธันวาคม 2560

 


เข้าร่วมโครงการ
0

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน