พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันพุธที่ 30 ก.ค. 2557 | 22:20 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ค้นหาข้อมูลความรู้คู่คุณธรรม :
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
เพลงธรรม 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
 
 
ชื่อเพลง: สังฆานุสติ ประพันธ์โดย: ธ.ภูผาสูง ขับร้องโดย: อนรรฆภัทร์ ไทยเขียว (แบท)
โพส : วันที่ 22 ก.ค. 2557 เวลา : 16:46 น.
โหวต : | เข้าชม : 63 ครั้ง
เพลง ลด แลก แจก แถม คำร้อง/ทำนอง : พันตรีสุธี สุขสากล เรียบเรียง : ร้อยเอกสุระชัย ถวิลไพร ขับร้อง : พงศธร พอจิต
โพส : วันที่ 7 ก.ค. 2557 เวลา : 11:02 น.
โหวต : | เข้าชม : 70 ครั้ง
เพลง ลด แลก แจก แถม คำร้อง/ทำนอง : พันตรีสุธี สุขสากล เรียบเรียง : ร้อยเอกสุระชัย ถวิลไพร ขับร้อง : พันตรีสุธี สุขสากล
โพส : วันที่ 7 ก.ค. 2557 เวลา : 10:59 น.
โหวต : | เข้าชม : 116 ครั้ง
เพลง ผู้หญิงธรรมะ คำร้อง : พันตรีสุธี สุขสากล ทำนอง/เรียบเรียง : ร้อยเอกสุระชัย ถวิลไพร ขับร้อง : กัญญารัตน์ สุริยะวงศ์
โพส : วันที่ 7 ก.ค. 2557 เวลา : 10:44 น.
โหวต : | เข้าชม : 71 ครั้ง
เพลง ไม่เห็นต้องเมา คำร้อง/ทำนอง : พันตรี สุธี สุขสากล เรียบเรียง : ร้อยเอก สุระชัย ถวิลไพร ขับร้อง : พันตรี สุธี สุขสากล
โพส : วันที่ 7 ก.ค. 2557 เวลา : 10:26 น.
โหวต : | เข้าชม : 56 ครั้ง
เพลง เลิกเหล้าไปได้สุขคืน คำร้อง พันตรีสุธี สุขสากล ทำนอง/เรียบเรียง ร้อยเอกสุระชัย ถวิลไพร ขับร้อง : กัญญารัตน์ สุริยะวงศ์
โพส : วันที่ 7 ก.ค. 2557 เวลา : 10:22 น.
โหวต : | เข้าชม : 91 ครั้ง
เพลง ผ้าเหลือง ขับร้องโดย อานนท์ ปัญญาสิทธิ์ (หมึก)
โพส : วันที่ 7 ก.ค. 2557 เวลา : 9:13 น.
โหวต : | เข้าชม : 96 ครั้ง
เพลง ปลายทางแห่งธรรม ธ.ภูผาสูง : เขียนบทความดี ขับร้องโดย อนรรคภัทร์ ไทยเขียว (แบด)
โพส : วันที่ 24 มิ.ย. 2557 เวลา : 9:52 น.
โหวต : | เข้าชม : 154 ครั้ง
เพลง โปรดพิจารณา ธ.ภูผาสูง ประพันธ์ ขับร้องโดย เด่นชัย สายสุพรรณ
โพส : วันที่ 19 มิ.ย. 2557 เวลา : 10:50 น.
โหวต : | เข้าชม : 206 ครั้ง
เพลง Buddha Road ธ.ภูผาสูง : เขียนบทความดี ขับร้องโดย อนรรคภัทร์ ไทยเขียว (แบด)
โพส : วันที่ 19 มิ.ย. 2557 เวลา : 9:46 น.
โหวต : | เข้าชม : 124 ครั้ง
 
 
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา