คลิปประทับใจ

ห้องเรียนธรรม

รูปภาพประทับใจ

รูปภาพประจำวัน

ธรรมขันธ์

คำคมคำคาย

สรุปกิจวัตรประจำวัน

o บทเพลงประกอบรายการสามเณรปลูกปัญญาธรรม

player

รู้จักรัก รู้จักรอ รู้จักพอ รู้จักให้

player

ความรักจักรวาล

player

ตามรอยบาท

player

หัวใจของพ่อ (the Voice Kids)

player

แม่คำศักดิ์สิทธิ์ (the Voice Kids)

player

เธอคือโพธิสัตว์

player

เปลี่ยนตนเปลี่ยนคนทั้งโลก

player

แม่คำศักดิ์สิทธิ์

player

โลกทั้งผองเป็นพี่น้องกัน

player

ดั่งเม็ดทราย

player

พุทธธิดาลีลาศ

player

พุทธบุตรลีลา

player

ลมหายใจแห่งความสุข

player

สามเณร ปลูกปัญญาธรรม พุทธสาวิกา

player

สามเณร ปลูกปัญญาธรรม

player

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

player

หัวใจของพ่อo เสียงเพลงรอสายและเสียงเพลงเรียกเข้า รายการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม

  • ดาวน์โหลด เสียงเพลงรอสาย ประกอบรายการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ได้ทาง *๘๘๘ ตามด้วยรหัสเพลงแล้วโทรออก (ระบบ TrueMove และ TrueMove H)
  • ดาวน์โหลด เสียงเรียกเข้า (Ringtone) ได้ทาง H Music แอพลิเคชัน ฟรี! (ระบบ TrueMove และ TrueMove H)
รหัสเพลง รายชื่อเพลง
๑๐๑๐๐๖๐๙ เพลงสามเณรปลูกปัญญาธรรม - ก้อง สหรัถ สังคปรีชา
๑๐๑๐๐๖๑๐ เพลงสามเณรปลูกปัญญาธรรม (Theme)
๑๐๑๐๐๖๑๑ เพลงพุทธบุตรลีลา - ซานิ AF/กฤษ AF
๑๐๑๐๐๖๑๔ ลมหายใจแห่งความสุข (ท่อน Hook)
๑๐๑๐๐๖๑๕ ลมหายใจแห่งความสุข (ท่อน กวีนิพนธ์)
๑๐๑๐๐๖๑๖ We Are The One (โลกทั้งผองเป็นพี่น้องกัน)
๑๐๑๐๐๖๑๗ ดั่งเม็ดทราย
๑๐๑๐๐๖๑๘ เธอคือโพธิสัตว์
(*หมายเหตุ - ไม่รวมค่าบริการเสียงรอสายรายเดือน ๓๕ บาท/เดือน)