ขอเชิญเด็กชายอายุ ๗-๑๐ ปี ทั่วประเทศ

สู่วิถีแห่งพุทธธรรม เพื่อเข้าคัดเลือก

โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี ๗

ห้องเรียนธรรมะถ่ายทอดสดแห่งแรกในเมืองไทย

วันนี้ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

หัวใจแห่งศรัทธา


logo_sponsor