Image Map

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม โดย ทรูปลูกปัญญา หน่วยงานเพื่อสังคมของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ริเริ่มขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาและคุณธรรมแก่เยาวชนและครอบครัวด้วยเล็งเห็นว่าความรู้และคุณธรรมนั้นเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาและเพิ่มพูนปัญญา โดยใช้ทรัพยากรในกลุ่มทรู เป็นส่วนสำคัญในการร่วมสร้างสังคมแห่งความรู้คู่คุณธรรมให้เกิดขึ้นและดำรงอยู่อย่างยั่งยืนในสังคมไทย

อ่านต่อ

ข่าว

โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี ๔ ห้องเรียนธรรมะถ่ายทอดสดแห่งแรกในเมืองไทย กลับมาอีกครั้งกับปรากฏการณ์แห่งศรัทธาบริสุทธิ์ “ดุจโลกทั้งผองเป็นพี่น้องกัน” การร่วมมือกันเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของเด็กชายและเด็กหญิง ทั้ง ๑๒ คน สู่เป้าหมายการเปลี่ยนตน เปลี่ยนคนทั้งโลก การเรียนรู้ธรรมะจากธรรมชาติ

อ่านต่อ

ช่องทางการรับชม

ชมการถ่ายทอดสดออนไลน์ทาง
www.trueplookpanya.com/
truelittlemonk