รับชมข่าว/ไฮไลท์/อัลบั้มภาพ เรื่อง ธรรมะรับอรุณ ตอน คนดีชอบช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น
โดย พระครูปลัดมงคลวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันจิตตานุภาพ 

 
เรื่องราวของลักษณะของคนดี ที่มีเมตตา คอยแนะนำไปในทางที่ดี เจริญรุ่งเรือง ที่เราควรคบเกื้อกูลต่อกัน 

@copyright ทรูปลูกปัญญา