รับชมข่าว/ไฮไลท์/อัลบั้มภาพ เรื่อง เรียนรู้เรื่องของการคบคน โดยเลือกคบมิตรแท้ผู้ที่แนะนำให้เกิดประโยชน์  
หลีกเลี่ยงออกห่างมิตรเทียม ผู้ที่ไม่ได้แนะประโยชน์แถมชักจูงไปในทางที่เสียหาย

ในชั่วโมงนี้ มาร่วมเรียนรู้หลักมารยาทและหลักเสขิยวัตรของการเป็นสามเณรที่ดี
โดยจะมีการแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานสอนการกราบไหว้รับของ ถวายของ
เดินผ่านผู้ใหญ่ ฐานสอนสวดมนต์

มาดูกันว่า ใครเอ่ย คือ พระอาจารย์ ว.วชิรพิชญ์ของสามเณรไอซ์
ที่เล่นเอาเหล่าพระอาจารย์ถึงกับอมยิ้มความน่ารักของท่านกัน

ชมตอนอื่น ๆ ได้ที่ www.trueplookpanya.com/truelittlemonk

@copyright ทรูปลูกปัญญา