หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 28 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THPA212497 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 2 5 ป.2 189.2K เริ่มทำข้อสอบ
THPA212496 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 3 5 ป.2 129.5K เริ่มทำข้อสอบ
THPA212135 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 มาตราตัวสะกด 5 ป.2 123.2K เริ่มทำข้อสอบ
THPA211951 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง มาตรา แม่เกย 10 ป.2 14.3K เริ่มทำข้อสอบ
THPA211814 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง มาตรแม่ กม 10 ป.2 10.1K เริ่มทำข้อสอบ
THPA211794 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง มาตราแม่ กง 10 ป.2 8.1K เริ่มทำข้อสอบ
THPA211781 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 มาตราแม่ ก กา 10 ป.2 76.9K เริ่มทำข้อสอบ
THPA211552 แนวข้อสอบ LAS ภาษาไทย ชั้น ป. 2 ปี 2550 ชุดที่ 2 15 ป.2 179.7K เริ่มทำข้อสอบ
THPA211551 แนวข้อสอบ LAS ภาษาไทย ชั้น ป. 2 ปี 2550 ชุดที่ 1 15 ป.2 49K เริ่มทำข้อสอบ
THPA211530 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง การอ่าน และตีความ 5 ป.2 65.3K เริ่มทำข้อสอบ
THPA209985 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง ไตรยางศ์ 5 ป.2 45.4K เริ่มทำข้อสอบ
THPA209970 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง การอ่านคำ 5 ป.2 51.8K เริ่มทำข้อสอบ
THPA201569 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 4 20 ป.2 160.6K เริ่มทำข้อสอบ
THPA201567 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 5 20 ป.2 66.1K เริ่มทำข้อสอบ
THPA201565 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 6 20 ป.2 51.7K เริ่มทำข้อสอบ
THPA201563 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 7 20 ป.2 45.6K เริ่มทำข้อสอบ
THPA201561 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 1 20 ป.2 54.8K เริ่มทำข้อสอบ
THPA201559 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 ชุดที่ 18 20 ป.2 34.2K เริ่มทำข้อสอบ
THPA201557 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 8 20 ป.2 48.3K เริ่มทำข้อสอบ
THPA201555 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 9 20 ป.2 35.6K เริ่มทำข้อสอบ
THPA201553 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 10 20 ป.2 38.8K เริ่มทำข้อสอบ
THPA201551 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 11 19 ป.2 60.3K เริ่มทำข้อสอบ
THPA201549 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 12 20 ป.2 32.2K เริ่มทำข้อสอบ
THPA201547 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 13 20 ป.2 33.2K เริ่มทำข้อสอบ
THPA201545 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 14 20 ป.2 35.8K เริ่มทำข้อสอบ