หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 55 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
LAPA112764 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์ ชุดที่ 1 5 ป.1 55.6K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA112490 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์ ชุดที่ 2 5 ป.1 40.8K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA112314 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์ ชุดที่ 3 5 ป.1 52.8K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA112239 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์ ชุดที่ 4 5 ป.1 42.8K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA112004 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ ชุดที่ 1 5 ป.1 28.4K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA111882 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์ที่เด็ก ป. 1 ควรรู้ 10 ป.1 36.5K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA111582 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์ ชุดที่ 5 7 ป.1 21K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA111284 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์ ชุดที่ 6 10 ป.1 26.3K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA111200 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ ชุดที่ 2 20 ป.1 40.3K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA111086 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ 20 ป.1 26.6K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA111022 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์ ชุดที่ 1 25 ป.1 28.1K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA110562 ภาษาจีน ป. 1 คำศัพท์พื้นฐาน 21 ป.1 40.1K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA110319 ภาษาอังกฤษ ป.1 เดือนต่างๆ 5 ป.1 25.5K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA110146 ภาษาอังกฤษ ป.1 vocabulary 10 ป.1 17.3K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA109962 ภาษาอังกฤษ ป.1 Animals 10 ป.1 13.6K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA109954 ภาษาอังกฤษ ป.1 Fruits 10 ป.1 10.4K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA107298 ภาษาอังกฤษ ป.1 English 5 ป.1 32.3K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA106665 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่27 10 ป.1 44.5K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA106664 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่26 10 ป.1 25.2K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA106663 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่25 10 ป.1 14.2K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA106662 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่24 10 ป.1 14.9K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA106538 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่23 10 ป.1 15.4K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA106537 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่22 10 ป.1 11.1K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA106535 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่21 10 ป.1 10.8K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA106534 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่20 10 ป.1 13.4K เริ่มทำข้อสอบ