Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

โพชฌงค์ สวดก็ได้ แต่ถ้าใช้ จะยิ่งดี ตอนที่ ๒ ขั้นปัญญา รู้เข้าใจโพชฌงค์ โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน

Posted By มหัทธโน | 28 ม.ค. 64
7,698 Views

  Favorite

 

ธรรมกถาเฉพาะกิจ เพื่อเป็นกำลังจิต กำลังปัญญาแก่สาธุชน
เรื่อง ในสถานการณ์โควิด-19 นี้ โพชฌงค์ สวดก็ได้ แต่ถ้าใช้ จะยิ่งดี

ตอนที่ ๒ ขั้นปัญญา รู้เข้าใจโพชฌงค์
โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • มหัทธโน
  • 4 Followers
  • Follow