Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

รวมสถานที่สวดมนต์ข้ามปี ต้อนรับ ปี 2561 ทั่วประเทศ เรียงตามจังหวัด

Posted By มหัทธโน | 28 ธ.ค. 60
18,371 Views

  Favorite

 

“สวดมนต์ข้ามปี”

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนมักจะปฏิบัติกันเป็นการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดยถือเป็นการรับสิ่งสิริมงคลเข้ามาให้กับตนเองและครอบครัว เริ่มต้นปีใหม่ด้วยการรับบุญ ขอพรปีใหม่ และยังได้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

 

ประโยชน์การสวดมนต์ 

- ช่วยให้จิตเป็นสมาธิ เพราะผู้สวดต้องสำรวมใจแน่วแน่ เมื่อจิตเป็นสมาธิความสงบเยือกเย็นในจิตจะเกิดขึ้น เป็นการกระทำที่ได้ปัญญา 

- ถ้าการสวดมนต์โดยรู้คำแปลรู้ความหมาย ก็ย่อมทำให้ผู้สวดได้ปัญญาความรู้ 

- เป็นช่วงการตัดความเห็นแก่ตัว เพราะอารมณ์จะไปหน่วงอยู่ที่การสวดมนต์อย่างตั้งใจ 

- เมื่อจิตใจนิ่งสงบ ก็เป็นกุศลจิต เกิดเป็นสิริมงคล ทั้งแก่ชีวิตตน และ บริวารคนรอบตัว ขณะสวดมนต์ อารมณ์เบื่อ เซื่องซึม ง่วงนอน เกียจคร้านจะหมดไป เปรียบเสมือนการได้เฝ้าพระพุทธเจ้า เพราะขณะนั้นผู้สวดมี กาย วาจา ปกติ (มีศีล) เท่ากับได้เฝ้าพระองค์ด้วยการ ปฏิบัติบูชา ครบไตรสิกขาอย่างแท้จริง

 

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 ทั้งหมด 11 กิจกรรมหลัก

ประกอบด้วย  

1) ไหว้พระ10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล

ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวราราม วัดราชโอรสาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม   วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดสุทัศนเทพวราราม วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และวัดวชิรธรรมสาธิต

ภาพ : internet
ภาพ ; internet


ระยะเวลา : 31 ธันวาคม 2560 –1 มกราคม 2561 เวลา 08.00 - 16.30 น. 
การเดินทาง : วธ. ร่วมมือกับ ขสมก.จัดรถให้บริการรับ-ส่งฟรี  

 

2) สักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน “ทศพุทธปฏิมาธิราช”

โดยจะมีการอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 10 องค์ ได้แก่ 

1.พระพุทธสิหิงค์ ปางสมาธิ 
2.พระพุทธรูปทรงเครื่องแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ์ 
3.พระพุทธ  รัตนมหามุนี (พระแก้วน้อย) ปางประทานพร 
4.พระไภษัชยคุรุ ปางสมาธิ 
5.พระพุทธรูปทรงเครื่อง ปางมารวิชัย 
6.พระพุทธรูปปางประทานธรรม 
7.พระพุทธรูปไสยา (ปางไสยาหรือปรินิพพาน) 
8.พระพุทธรูปห้ามสมุทร 
9.พระพุทธรูปทรงเครื่อง 
10.พระล้อม (พระห้าร้อย)

สถานที่ : ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ

ระยะเวลา : 29 ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์


3) สักการะพระพุทธรูปสำคัญ ซึ่งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทุกแห่งจะอัญเชิญมา

พระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานให้ประชาชนกราบสักการะ
สถานที่ :  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ

ระยะเวลา : 29 ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561
 

4) เปิดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

 โดยเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ ให้ประชาชนเข้าชมฟรี พร้อมแจกโปสการ์ดเป็นของที่ระลึก  

สถานที่ :  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ และอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ

ระยะเวลา : 30 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561

 

5) “โขน เรื่องรามเกียรติ์ชุดพิเศษ” 

สถานที่ :  หน้าพระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ระยะเวลา : 30 - 31 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

 

6) รณรงค์ใช้สินค้าไทย 

เปิดตลาดวัฒนธรรมออนไลน์ จัดแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมให้ประชาชนเลือกซื้อ เลือกชมได้อย่างสะดวกทาง www.culturemarket.net

สถานที่ :  หน้าพระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ระยะเวลา : ช่วงเดือนธันวาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561

 

7) การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้าน 4 ภาค และกิจกรรมสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 76 จังหวัดทั่วประเทศ 

สถานที่ :  หน้าพระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ระยะเวลา : 31 ธันวาคม 2560 

 

8) Night at Maya City มายาราตรีปี 2 

26-28 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00-21.00 น.  : เปิดเมืองมายาช่วงกลางคืน และนำชมประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ รวมทั้งออกร้านจำหน่ายสินค้า  

31 ธันวาคม 2560 – 1 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 17.30 น.  :  กิจกรรมดูหนังข้ามปี  

1 มกราคม 2561 เวลา 06.45 น. : ทำบุญตักบาตร    

สถานที่ : ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พุทธมณฑลสาย 5 

 

9) การอวยพรปีใหม่ผ่านระบบออนไลน์ (ส.ค.ส.ออนไลน์) “ชุด ความเป็นไทยสู่ใจประชาชน”

เป็นภาพถ่ายเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยและจัดทำเป็นส.ค.ส.ส่งความสุข

ระยะเวลา : 15 ธันวาคม 2560 – 15 มกราคม 2561  

 

10) นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัย “เมืองแห่งศิลป์ กระบี่...โคราช...เชียงราย”

สถานที่ :  ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

วันเวลา : 

14 - 29 ธันวาคม 2560 และนิทรรศการผลงานจากผู้ผลิตศูนย์ศิลปาชีพบางไทรกับนักออกแบบสมัยใหม่ 
3 - 22 มกราคม 2561 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน 
สอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม โทร.1765 และ www.m-culture.go.th

 

11) สวดมนต์ข้ามปี ในวัดทั่วประเทศและต่างประเทศ คืนวันที่ 31 ธันวาคม 2560

การสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน 16 จังหวัดที่ติดกับชายแดน ประกอบด้วย ตาก แม่ฮ่องสอน เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ สระแก้ว ระนอง สงขลา ตราด และสตูล รวมถึงจะจัดให้มีการสวดมนต์ข้ามปีอุทยานแห่งชาติ 140 แห่ง และวัดไทยในต่างประเทศ
 

กำหนดการสวดมนต์ข้ามปีทั่วประเทศ 

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในปีพุทธศักราช 2561 ประกอบด้วยในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
เวลา 18.00 – 23.30 น. ภายในแต่ละวัดมีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ปาฐกถาธรรม สวดมนต์และเจริญจิตภาวนา

เวลา 23.40 น.          พิธีถวายพระพรชัยมงคล
เวลา 23.45-23.50     สวดมนต์ส่งท้ายปีเก่าบทนะโม 3 จบ บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (อิติปิโส ภะคะวา)
เวลา 24.00 น.          ลั่นฆ้องชัย 9 ครั้งและสวดมนต์บทชยันโต
เมื่อเข้าสู่วันที่ 1 มกราคม 2561 แต่ละวัดมีการสวดมนต์รับปีใหม่บทชัยมงคลคาถา (พาหุง
เวลา 07.00 น.          ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคล

 

รวมสถานที่สวดมนต์ทั่วประเทศ 

สถานที่ส่วนกลาง

สวดมนต์ข้ามปี 2561 ส่วนกลาง ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ภาพ : internet


มีการบรรยายธรรม การเจริญจิตตภาวนา และพระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ โดยมหาเถรสมาคม (มส.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จัดงาน สวดมนต์ข้ามปี วิถึพุทธ ร้อยใจไทย ด้วยแสงธรรม คืนวันที่ 31 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป และวันที่ 1 มกราคม จะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 119 รูป เวลา 07.00 น.

สถานที่ : ลานด้านหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

วันเวลา :
31 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป
1 มกราคม จะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 119 รูป เวลา 07.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.onab.go.th

 

กรุงเทพมหานคร 

กิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี 2561 ที่ลานคนเมือง 

 จะมีพิธีแห่พระพุทธนวราชบพิตรรอบกรุงเทพฯ เพื่อให้ประชาชนสักการะ ก่อนนำมาประดิษฐานที่ลานคนเมือง 

ภาพ : พระพุทธนวราชบพิตร ที่มา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

 

สถานที่ : ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพฯ 

วันเวลา : 
31 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป
พิธีทำบุญตักบาตร เวลา 07.00 น. 

 

สวนโมกข์กรุงเทพ

ปีใหม่นี้ ขอเชิญร่วมสวดมนต์ (แปล) จำนวน ๙ บทที่คัดสรรแล้ว เพื่อเป็นการเจริญในไตรสิกขา : ศีล สมาธิ และ ปัญญา อย่างครบถ้วนตามที่พระพุทธองค์ทรงมีพระเมตตาชี้นำไว้
“ปีใหม่...ชีวิตใหม่...พวกเรา คือ กำลังของแผ่นดิน”

สถานที่ : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ 

วันเวลา : 

31 ธ.ค. 60- 1 ม.ค. 61
สนใจเข้าร่วมกิจกรรม อ่านรายละเอียดได้ที่http://bit.ly/biany2018

 

รายชื่อวัดอื่น ๆ ในแต่ละเขตของ กรุงเทพฯ ที่จัดกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี 2560

1    วัดบวรนิเวศวิหาร
2    วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์
3    วัดสามพระยา
4    วัดเทพธิดาราม
5    วัดราชนัดดาราม
6    วัดชนะสงคราม
7    วัดอินทรวิหาร
8    วัดมหรรณพาราม
9    วัดปรินายกวรวิหาร
10    วัดใหม่อมตรส
11    วัดราชบูรณะ
12    วัดสุทัศนเทพวราราม

กิจกรรม ; มาถึงวัดดังอีกแห่งที่จัดงาน สวดมนต์ข้ามปี 2561 อย่างยิ่งใหญ่ ก็ชวนคนไทยมาร่วม สวดมนต์ข้ามปี 2561 และเป็นเจ้าภาพกิจกรรมงานเทศกาลส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2559 จนถึง วันที่ 4 มกราคม 2561

สถานที่ : กิจกรรมที่พระวิหารหลวง

วันเวลา : ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2559 ไปจนถึงวันที่ 4 ม.ค. 2560 รวมถึงกิจกรรม “พิธีนพเคราะห์” พร้อมทั้งรับเหรียญที่ระลึกประจำปี “เหรียญพระกริ่งโรคาพินาศ”  

ดูรายละเอียดได้ที่แฟนเพจ “สวดมนต์ วัดสุทัศน์” 

13    วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
14    วัดโสมนัสวิหาร
15    วัดเทพศิรินทราวาส
16    วัดสระเกศ

กิจกรรม : กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และยังมีพิธีเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา พระบรมสารีริกธาตุ การสนทนาธรรม 3 ธรรมาสน์ โดยพระวิทยากรกระบวนธรรม การเจริญจิตภาวนา-นั่งสมาธิ และอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธมงคลปีใหม่ หลังวันขึ้นปีใหม่อีกด้วย 

วันเวลา : วันที่ 31 ธ.ค. ตั้งแต่เวลา 20.00 น. 

ดูรายละเอียดได้ที่ แฟนเพจ “วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร”... อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/article/545760

17    วัดสิตาราม
18    วัดดิสานุการราม
19    วัดพระพิเรนท์
20    วัดพลับพลาชัย
21    วัดคณิกาผล
22    วัดปทุมคงคา
23    วัดกันตุยาราม
24    วัดจักรวรรดิราชาวาส
25    วัดบพิตรภิมุข
26    วัดชัยชนะสงคราม
27    วัดไตรมิตรวิทยาราม
28    วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

ภาพ : วัดเบญจมบพิตร

 

กิจกรรม : พร้อมรับของที่ระลึกกระปุกหมูออมสินเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่

วันเวลา : เวลา 18.00 น. ในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

สถานที่ : วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/watbencham

29    วัดราชาธิวาสวิหาร
30    วัดปราสาทบุญญาวาส
31    วัดสุคันธาราม
32    วัดอัมพวัน
33    วัดจันทรสโมสร
34    วัดแก้วฟ้าจุฬามุนี
35    วัดสวัสดิ์วารสีมาราม
36    วัดน้อยนพคุณ
37    วัดใหม่ทองเสน
38    วัดธรรมาภิรตาราม
39    วัดจอมสุดาราม
40    วัดประชาระบือธรรม
41    วัดโบสถ์สามเสน
42    วัดเทวราชกุญชรฯ
43    วัดเลียบราษฎร์บำรุง
44    วัดเวตะวันธรรมาวาส
45    วัดสร้อยทอง
46    วัดมัชณันติการาม
47    วัดจอมสุดาราม
48    วัดไผ่ตัน
49    วัดพรหมวงศาราม
50    วัดใหม่ช่องลม
51    วัดพระราม๙

ที่มา : วัดพระราม 9
ที่มา : วัดพระราม 9


52    วัดทัศนารุณสุนทริการาม
53    วัดปทุมวนาราม
54    วัดมหาพฤฒาราม
55    วัดหัวลำโพง

ภาพ : วัดหัวลำโพง


56    วัดแก้วแจ่มฟ้า
57    วัดม่วงแค
58    วัดยานนาวา
59    วัดบรมสถล
60    วัดสุทธิวราราม
61    วัดลุ่มเจริญศรัทธา
62    วัดคลองใหม่
63    วัดปริวาศ
64    วัดด่าน
65    วัดทองบน
66    วัดวรจรรยาวาส
67    วัดไผ่เงินโชตนาราม
68    วัดเรืองยศสุทธาราม
69    วัดบางโคล่นอก
70    วัดราชสิงขร
71    วัดเทพลีลา
72    วัดบึงทองหลาง
73    วัดศรีบุญเรือง
74    วัดคลองเตยใน
75    วัดภาษี
76    วัดบุญรอดธรรมาราม
77    วัดวชิรธรรมสาธิต
78    วัดบางนานอก
79    วัดบางนาใน
80    วัดศรีเอี่ยม
81    วัดทุ่งลานนา
82    วัดทุ่งเศรษฐี
83    วัดตะกล่ำ
84    วัดลาดบัวขาว
85    วัดกระทุ่ม
86    วัดยางพระอารามหลวง
87    วัดปากบ่อ
88    วัดมหาบุศย์
89    วัดเทพลีลา
90    วัดทองใน
91    วัดขจรศิริ
92    วัดเสมียนนารี
93    วัดหลักสี่
94    วัดดอนเมือง
95    วัดพรหมรังสี
96    วัดเวฬุวนาราม(ไผ่เขียว)
97    วัดสีกัน
98    วัดสายอำพันธ์เอมสาร
99    วัดเทพนิมิตต์
100    วัดคลองบ้านใหม่
101    วัดพระศรีมหาธาตุ
102    วัดไตรรัตนาราม
103    วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต
104    วัดพรพระร่วงประสิทธิ์
105    วัดเกาะสุวรรณาราม
106    อยู่ดีบำรุงธรรม
107    หนองใหญ่
108    วัดเจริญธรรมาราม
109    วัดบุญศรีมุนีกรณ์
110    วัดคู้บอน
111    วัดทองสัมฤทธิ์
112    วัดบำเพ็ญเหนือ
113    วัดบางเพ็งใต้
114    วัดแสนสุข
115    วัดหนองจอก
116    วัดประยงค์กิตติวนาราม
117    วัดสีชมพู
118    วัดใหม่เจริญราษฎร์
119    วัดสามง่าม
120    ทรัพย์สโมสรนิกรเกษม
121    วัดกัลยาณมิตร
122    วัดใหญ่ศรีสุพรรณ
123    วัดเวฬุราชิน
124    วัดอินทาราม
125    วัดประยุรวงศาวาส
126    วัดจันทาราม
127    วัดราชคฤห์
128    วัดกระจับพินิจ
129    วัดดาวคะนอง
130    วัดบุคลโล
131    วัดสันติธรรมาราม
132    วัดสุทธาวาส
133    วัดกันตทาราราม
134    วัดวรามาตยภัณฑสาราราม
135    วัดวรามาตยภัณฑสาราราม
136    วัดพิชยญาติการาม
137    วัดทองนพคุณ
138    วัดเศวตฉัตร
139    วัดทองเพลง
140    วัดสุทธาราม
141    วัดบางปะกอก
142    วัดหลวงพ่อโอภาสี
143    วัดพุทธบูชา
144    วัดบางบอน
145    วัดนินสุขาราม

146    วัดยานนาวา

147.   วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ

ภาพ : วัดปากน้ำ

 

กิจกรรม : ขอเชิญร่วมเจริญพระพุทธมนต์ สดับพระธรรมเทศนา และทำบุญตักบาตร ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

สถานที่ : วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/WATPAKNAM.BKK

148. วัดอรุณราชวราราม

กิจกรรม :  จุดเด่น คือ มีการแสดงแสง สี ม่านน้ำ ตระการตา ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง CNN  

รายละเอียด: 

-  มตั้งแต่ 17.00 น.    การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 
- เวลา 23.45 น.        เริ่มสวดมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล โดยเริ่มบทสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่าบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย 
- เข้าสู่ปีใหม่              ลั่นฆ้องชัย 9 ครั้ง สลับกับการตีกลองชัย 9 ครั้ง เป็นมงคลเข้าสู่ศักราชใหม่ 2561 พร้อมด้วยบทสวดมนต์ชัยมงคลคาถา เพื่อเป็นการสวดมนต์ถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และสวดมนต์ให้ประเทศไทย ประชาชน ครอบครัวและตนเองให้มีความสุขตลอดปีและตลอดไป
- เช้าตรู่ของวันที่ 1 มกราคม พิธีเจริญพระพุทธมนต์รับอรุณ และตักบาตรพระสงฆ์ เสริมสิริมงคลรับปีใหม่

หมายเหตุ : 
- สำหรับประชาชนที่จะมาร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์รับอรุณ ทางวัดได้ประสานโรงเรียนประถมทวีธาภิเศก เพื่อให้เข้าพักค้างคืนได้ รวมถึงได้จัดเตรียมสถานที่จอดรถไว้ให้ในบริเวณใกล้เคียงวัดด้วย
- ช่อง 7 สี จะถ่ายทอดสด ให้ประชาชนได้ร่วมสวดมนต์ผ่านหน้าจอช่อง 7 สี และรับชมบรรยากาศการสวดมนต์ข้ามปีที่วัดอรุณราชวรารามฯ ด้วย

 

วัดในจังหวัดอื่น ๆ เมื่อปีที่แล้วในต่างจังหวัด(คาดว่าปีนี้น่าจะจัดอีก)

นี่เป็นการรวบรวมขั้นต้น อาจจะมีมากกว่านี้นะคะ 

 

ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อยุธยา

วัดใหญ่ชัยมงคล อ.พระนครศรีอยุธยา

ปทุมธานี

1. วัดปัญญานันทาราม อ.คลองหลวง

ภาพ : วัดปัญญานันทาราม

 

2. วัดสายไหม อ.ลำลูกกา
3. วัดโบสถ์ อ.สามโคก
4. ยุวพุทธิกสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.คลองหลวง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม
6. สมาคมวัฒนธรรมเพื่อความดีสากล
 

นนทบุรี

1. วัดไผ่เหลือง อ.บางบัวทอง
2. วัดเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง

3. วัดชลประทานรังสฤษฎ์ จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรม : เจริญภาวนา ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ และฟังปาฐกถาธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว 

วันเวลา : ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
สถานที่่ :  78/8 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เฟซบุ๊ก : เพจ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง นนทบุรี
 

4. วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี

วันเวลา : 29 ธันวาคม 2560 ถึง 2 มกราคม 2561 
สถานที่ ; เลขที่ 1 หมู่ 10 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เฟซบุ๊ก : วัดปัญญานันทาราม - สถานที่ที่ทำให้เกิดปัญญา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกลางวัดปัญญานันทาราม โทรศัพท์ 08 6461 8353
 

ฉะเชิงเทรา

1. วัดบางแก้ว อ.เมือง
2. วัดหนองเสือ อ. พนมสารคาม
3. วัดโสธรวราราม อ.เมือง
4. วัดเขาดิน อ.บางปะกง
 

ชลบุรี

1. วัดเกาะแก้วคลองหลวง อ.พนัสนิคม
2. วัดบ้านในบน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
3. สวนธรรมนรารัตน์วันชัยขันติภาวนาบารมี อ.ศรีราชา
4. วัดเขาบ่อกวางทอง ม.4ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

5. - ต้นบุญธรรมสถาณ จ.ชลบุรี
 

ราชบุรี

1. วัดหนองตาเนิด อ.จอมบึง
2. วัดหนองโพ อ.โพธาราม
3. วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง
 

ปราจีนบุรี

1. วัดหลวงบดินทร์เดชา อ.กบินทร์บุรี
2. วัดหลวงบดินทร์เดชา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
3. วัดป่ามะไฟ อ.เมือง
4. วัดมะกรูด อ.กบินทร์บุรี
5. วัดพันศรี อ.กบินทร์บุรี
 

สมุทรปราการ

1. วัดใหญ่ อ.พระสมุทรเจดีย์

2. “พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ สมุทรปราการ”

กิจกรรม :  เปิดให้ผู้ที่เข้าร่วมพิธีลอดท้องช้างเทพมงคล 9 องค์ ร่วมฟังพระธรรมเทศนา และสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่

สถานที่ : “พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ สมุทรปราการ” 

วันเวลา : วันที่ 31 ธ.ค. ตั้งแต่เวลา 18.00 น.  
 

สิงห์บุรี

วัดพระนอนจักรสีห์ อ.เมือง
 

สระบุรี

1. วัดศรีบุรีรัตนาราม อ.เมือง
2. สำนักปฎิบัติ แสงธรรมส่องชีวิต ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี
 

อ่างทอง

วัดต้นสน อ.เมือง

ระยอง

1. วัดเนินพระ อ.เมือง

2 วัดมาบจันทร์ 19 น. – สวดมนต์ข้ามปี, 7 น. – ตักบาตร http://watmarpjan.org/

ตราด

1. วัดไผ่ล้อม อ.เมือง
2. วัดทุ่งไก่ดัก อ.เมือง
 

สุพรรณบุรี

1. วัดป่าเลไลยก์ อ.เมือง
2. วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง
3. วัดสามชุก อ.สามชุก
 

สมุทรสาคร

1. วัดปทุมทองรัตนาราม อ.บ้านแพ้ว
2. วัดป้อมวิเชียรโชติการาม อ.เมือง
 

เพชรบุรี

วัดเขื่อนเพชร อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
 

กาญจนบุรี

วัดหนองอำเภอจีน อ.เลาขวัญ
 

นครปฐม

1. วัดพระปฐมเจดีย์ อ.เมือง
2. วัดป่าปฐมชัย ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม

นครนายก

1. วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์
2. วัดบางปลากด ค.14 องครักษ์ นครนายก

กิจกรรม : สวดมนต์ ภาวนา ฟังธรรม ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่   ตั้งใจทำความดี ทำบุญ ให้ทาน รับศีล ฟังธรรมเจริญภาวนา "ชีวิตนี้พัฒนาได้ถ้าให้โอกาส" ฝึกคิดบวก "ดีเน๊าะ

รายละเอียด สอบถาม เจ้าอาวาส 0891945155 ป้าสุ 0868943297
 

นครราชสีมา

1. วัดสระตะเฆ่ อ.โนนไทย
2. วัดโคกศรีษะเกษ อ.ปักธงชัย
3. วัดท่าหลวง อ.พิมาย
4. วัดสุทธจินดา อ.เมือง
5. วัดอิสาน อ.เมือง
6. วัดปอแดง อ.ปักธงชัย
7.วัดต่างตา ต.หนองจะบก อ.เมือง
 

ขอนแก่น

1. วัดพิศาล อ.สีชมพู
2. วัดหนองแวง อ. เมืองขอนแก่น
3. วัดโพธิ์ อ.เมือง
 

มหาสารคาม

1. วัดขุนพรหมดำริ (บ้านอุปราช) อ.เมือง
2. วัดศรีสวัสดิ์ อ.เมือง
3. วัดโสมนัส อ.พยัคฆภูมิพิสัย
4. วัดกลางกุดรัง อ.กุดรัง
 

ร้อยเอ็ด

1. วัดทุ่งรังษี อ.พนมไพร
2. วัดป่าตถตาราม อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
3. วัดโพธิการาม อ.โพนสูง
4. วัดสระเกษ อ.สระเกษ
5. วัดท่าสะแบง อ.ทุ่งเขาหลวง
6. วัดเจริญราษฎร์ อ.สุวรรณภูมิ
 

สุรินทร์

1. วัดดอกจานรัตนาราม อ.รัตนบุรี
2. วัดสะเดารัตนาราม อ.ปราสาท
 

สกลนคร

1. วัดบูรพาภิรมย์ อ.ส่องดาว
2. วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
3. วัดโนนสว่างภิรมย์ อ.วานรนิวาส
 

อำนาจเจริญ

1. วัดเทพมงคล อ.เมือง
2. วัดมงคลโกวิทาราม อ.เมือง
 

อุบลราชธานี

1. วัดมงคลโกวิทาราม อ.เมือง
2. วัดทุ่งศรีเมือง อ.เมือง
 

กาฬสินธุ์

1. วัดโพนวิมาน อ.เขาวง
2. วัดเวฬุวัน อ.สหัสขันธ์
3. วัดสิมนาโก อ.กุฉินารายณ์
4. วัดชัยมงคลโคกค่าย อ.ยางตลาด
 

ศรีสะเกษ

1. วัดสว่าง อ.กันทรลักษ์
2. วัดกลางขุขันธ์ ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์
3. วัดดอนใหญ่ ต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน
4. วัดมหาพุทธาราม อ.เมือง
5. วัดศรีห้วยทับทัน อ.ทับทัน
6. วัดบ้านโดด ต.โดด อ.โพธิ์สรีสุวรรณ
7. วัดสิริวราวาส ต.น้ำอ้อม อ.กันทราลักษ์
8. วัดป่าขันติธรรม อ.กันทรารมย์
 

บุรีรัมย์

1. วัดทุ่งโพธิ์ อ.เมือง
2. วัดไผ่น้อย อ.เมือง
 

เลย

วัดศรีบุญเรือง อ.เมือง
 

อุดรธานี

วัดมัฌชิมาวาส อ.เมือง
 

ยโสธร

วัดยางตลาด อ.คำเขื่อนแก้ว
 

หนองคาย

1. วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง
2. วัดศรีชมชื่น อ. เมือง
3. วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง อ.เมือง
 

สระแก้ว

วัดนครธรรม อ.วัฒนานคร
 

ชัยภูมิ

วัดป่าสันติธรรม อ.เมือง
 

นครพนม

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร 

กิจกรรม : เสวนาธรรมหัวข้อ ตามรอยธรรมราชาในดินแดนพระธาตุพนม ทำวัตรเย็น รับศีลพระสงฆ์ 9 รูป และสวดมนต์ถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมถึงพิธีทำบุญตักบาตรในเช้าวันที่ 1 ม.ค. 2560 อีกด้วย

 

ภาคเหนือ ภาคใต้

เชียงใหม่
1. วัดศรีสุพรรณ อ.เมือง
2. วัดบ้านขุน อ.ฮอด
3. วัดป่าไม้แดง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
4. วัดสันกำแพง อ.สันกำแพง
5. วัดพระสิงห์ อ.เมือง
6. ธุดงคสถานล้านนา อ.สันทราย
7. วัดศรีโสดา อ.เมือง

8. วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่

วันเวลา : เวลา 22.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/watsuandok

9. วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร 
กิจกรรม : “สวดมนต์ข้ามปี” ทำดีถวายพ่อ เจริญพระพุทธมนต์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ด้วยสิ่งที่ดี อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

เวลา : ตั้งแต่เวลา 21.00 น.  พิธีเททองหล่อรูปปั้นอดีตเจ้าผู้ครองนคร ผู้ก่อสร้างวัดเจดีย์หลวง การฟังธรรมเทศนา และร่วมสวดมนต์ข้ามปี
 

พิษณุโลก

1. วัดกำแพงมณี อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
2. วัดพระศรีรัตนมหาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง

3. วัดจันทร์ตะวันตก อ.เมืองพิษณุโลก

กิจกรรม : โคมไฟล้านนา จำนวน 1,000 ดวง โยงสายสิญจน์ กับองค์หลวงพ่อทองไหลมา องค์พระปางค์อุ้มบาตร สูงกว่า 10 เมตร ที่บริเวณด้านหน้าวัด เพื่อเป็นสถานที่รองรับพุทธศาสนิกชนและประชาชนมาร่วมสวดมนต์ข้ามปี

วันเวลา : เวลา 22.00 น.ของวันที่ 31 ธ.ค.60 ไปจนถึงข้ามวันใหม่ 00.30 น.ของวันที่ 1 ม.ค.61  
 

สุโขทัย

1. วัดท่าเกษม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
2. วัดสวรรคาราม อ.สวรรคาราม
3. วัดราษฎร์ศรัทธาทำ อ.ศรีนคร
4. วัดศรีมหาโพธิ์ อ.เมือง
5. วัดไทยชุมพล อ.เมือง
 

ลำปาง

1. วัดสบลืน อ.วังเหนือ
2. วัดปงหอศาล อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
3. วัดศรีบุญเรือง อ.เมือง
4. วัดเจดีย์ซาวหลัง อ.เมือง
5. วัดเกาะวาลุการาม อ.เมือง
 

พิจิตร

1. วัดบ้านน้อย อ.โพทะเล
2. วัดท่าหลวง อ.เมือง
 

อุตรดิตถ์

1. วัดคลองโพธิ์ อ.เมือง
2. วัดหาดสองแคว อ.ตรวน
3. วัดศรีอุทุมพร อ.ลับแล
 

เชียงราย

1. วัดเชตะวัน อ.เมือง
2. วัดพระสิงห์ ถนนสิงหไคล อ. เมือง
3. วัดพระแก้ว อ.เมือง
4. วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน
5. วัดพระยอดขุนพล อ.เวียงป่าเป้า
6. ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน
กิจกรรม : “สวดมนต์ข้ามปี สวัสดีความสุข”  การแสดง แสง สี เสียง เพื่อการตื่นรู้ “พุทธ: The Truth” 
สถานที่ :  ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 

ภาพ : เพจพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี


 

ลำพูน

1. วัดเมืองง่า อ.เมือง
2. วัดพระธาตุหริภุญไชย อ.เมือง

ภาพ internet


กิจกรรม : งานลำพูน ลานบุญ ล้านนา ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่พุทธ วิถีธรรม เชิญชวนสวดมนต์ข้ามปี ร่วมสวดสะเดาะห์บูชานพเคราะห์ บูชาเทียนประจำวันเกิด สวดมนต์ภาวนา สู่ขวัญสืบชะตารับปีใหม่ ห่มผ้าห่มพระธาตุ และรับของที่ระลึก

วันเวลา : วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
เฟซบุ๊ก : วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จ.ลำพูน
3. ศูนย์อบรมศีลธรรม
4. วัดหนองผำ อ.ป่าซาง

พะเยา

1. วัดศรีอุโมงค์คำ อ.เมือง
2. วัดศรีโคมคำ อ. เมือง

น่าน

วัดพระธาตุแช่แห้ง อ.ภูเพียง ชมการจุดพลุ ไฟพะเนียง บอกไฟดอก และการตกแต่งประดับประดาด้วยโคมไฟหลากสีสันยามค่ำคืนอันสวยงามตระการตา ณ มณฑลพิธีบริเวณข่วงลานโพธิ์ 

เฟซบุ๊ก วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

เวลา : เวลา 20.00-00.30 น. 
 

แพร่

สำนักสงฆ์ดอยขาน้อย อ.เมือง
 

กำแพงเพชร

วัดบรมธาตุ อ.เมือง
 

แม่ฮ่องสอน

วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมือง
 

เพชรบูรณ์

1. วัดเพชรวราราม อ.เมือง
2. วัดวังชมพู อ.เมือง พังงา
3. วัดประชุมโยธี อ.เมือง

4. วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

กิจกรรม : นำโดย ท่านพระครูปลัดปารมี สุรยุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว พร้อมด้วยคณะศิษย์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมบุญต้อนรับศักราชใหม่ ส่งท้ายปี ๒๕๖๐ ด้วยการทำบุญใส่บาตร ฟังธรรม ปฎิบัติบูชา เพื่อน้อมระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ และร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ข้ามศักราชรับปี พ ศ.๒๕๖๑ เพื่อเป็นสิริมงคล เริ่มต้นชีวิตต้อนรับปีใหม่ ด้วยบุญกุศล จึงขอเรียนเชิญผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านเข้าร่วมใส่บาตรโดยพร้อมเพรียงกัน

หมายเหตุ : ทางวัดได้จัดเตรียมที่พักให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยแบ่งพักเป็นอาคารรวม และกุฏิพักตามความเหมาะสม

วันเวลา : 31 ธันวาคม 2560-1 มกราคม 2561 

รายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครร่วมกิจกรรมได้ที่ http://www.phasornkaew.org
 

นครศรีธรรมราช

1. วัดพระพรหม อ.พระพรหม
2. วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง
3. วัดพระบรมธาตุ
 

ตรัง

วัดเขาไม้แก้ว อ.สิงกา
 

สตูล

วัดนิคมพัฒนาราม (ผังเจ็ด) อ.มะนัง
 

สงขลา

1. วัดคลองแห อ.หาดใหญ่
2. วัดโคกสมานคุณ อ.เมือง
3. วัดถาวรวราราม อ.เมือง
 

นราธิวาส

1. วัดพรหมนิวาส
2. วัดชลธาราวาส
 

พัทลุง

1. วัดถ้ำสุมะโน อ.ศรีนครินทร์
2. วัดตะโหมด อ.ตะโหมด
 

กระบี่

วัดถ้ำเสือ อ.เมือง
 

ระนอง

วัดตะโปทาราม อ.เมือง
 

สุราษฎร์ธานี

วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์
 

ภูเก็ต

วัดท่าเรือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
 

ประจวบคีรีขันธ์

อาศรมสุญญตา อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
 

ชุมพร

วัดขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
 

กระบี่

วัดไผ่ล้อม อ.เมือง จ.กระบี

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งข้อมูล
สวดมนต์ข้ามปี 2561 รวมสถานที่ สวดมนต์ข้ามปี สืบค้นจาก http://www.bugaboo.tv/watch/352469 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม
สวดมนต์ข้ามปี 2561 รวมสถานที่สวดมนต์ รับปีใหม่ สืบค้นจาก http://travel.trueid.net/detail/25770 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 60
รัฐบาลจัดสวดมนต์ข้ามปี คาดปีนี้เข้าร่วม 20 ล้านคนสืบค้นจาก http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/782519 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 60
รวมสถานที่'สวดมนต์ข้ามปี' รับสิริมงคล..เริ่มต้นปี 60... อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/article/545760 สืบค้นจาก https://www.dailynews.co.th/article/545760 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 60
คอลัมน์ : รายงานพิเศษ รวมสถานที่'สวดมนต์ข้ามปี' รับสิริมงคล..เริ่มต้นปี 60 โดย “อานนท์ อนันตสุคนธ์” สืบค้นจาก https://www.dailynews.co.th/article/545760
สวดมนต์ข้ามปี 2561 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เสริมสิริมงคล สืบค้นจาก https://travel.kapook.com/view185293.html เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 60
พระ-เณรพิษณุโลกร่วมประดับโคมไฟล้านนาพันดวงเตรียมสวดมนต์ข้ามปี สืบค้นจาก http://www.naewna.com/local/311249 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 60
รัฐบาลจัดสวดมนต์ข้ามปีทั่วประเทศ 23,577 วัด สืบค้นจาก http://news.thaipbs.or.th/content/267975 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 60
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์แจกประชาชนในการสวดมนต์ข้ามปี สืบค้นจาก https://www.prachachat.net/breaking-news/news-92249 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 60
วธ.จัดสวดมนต์ข้ามปีทั่วประเทศ-วัดทั่วโลก เสริมมงคลปี 61 สืบค้นจาก http://www.banmuang.co.th/news/education/98469 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 60
แนะนำสถานที่ สวดมนต์ข้ามปี 2560 สืบค้นจาก http://horoscope.sanook.com/93121/ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 60
ช่อง 7 สีถ่ายทอดสดสวดมนต์ข้ามปี วัดอรุณราชวรารามฯ สืบค้นจาก http://news.ch7.com/detail/263458 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 60
สวดมนต์ข้ามปี 20ล้านคน ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ณ วัดใกล้บ้านท่าน สืบค้นจาก https://pantip.com/topic/37122413 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 60
เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
  • Posted By
  • มหัทธโน
  • 4 Followers
  • Follow