Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

ขอเชิญร่วมงานประเพณีแบบวีถีใหม่ (New normal) ผ่านออนไลน์ กับงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 (วิถีใหม่)

Posted By มหัทธโน | 09 ก.พ. 64
9,971 Views

  Favorite

ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ดแถลงรายละเอียดการจัดงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 แบบวิถีใหม่ New Normal ในรูปแบบร่วมพิธีแบบออนไลน์ และผ่านสื่อโทรทัศน์

สามารถร่วมงานประเพณีพื้นเมืองยิ่งใหญ่ ได้จากทุกที่ทั่วโลก ติดตามข้อมูลและรับชมถ่ายทอดสด ได้ที่ https://www.facebook.com/BounPhaVet101/

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 15.30 น.

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ผศ.ดร.สาธิต กฤตลักษ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด นางจิดาภา แก่นนาคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร่วมในการแถลงข่าวครั้งนี้ โดยมีสื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย พร้อมนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดได้มีการถ่ายทอดสัญญาณการแถลงข่าวทาง Facebook live เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดในครั้งนี้ด้วย

ที่มาภาพ : เพจ บุญผะเหวดร้อยเอ็ด

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดโดยคณะกรรมการจัดงานคณะกรรมการจัด งาน มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ได้มีมติกำหนดให้คงจัดงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 ครั้งที่ 31 โดยมุ่งจัดงานประเพณีแบบวีถีใหม่ (New normal) มุ่งเน้นการสืบสานคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่เป็นหัวใจของงานบุญผะเหวด ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข เพื่อป้องกันโรคโควิด -19 โดยปีนี้จังหวัดได้กำหนดให้มีการถ่ายทอดสัญญาณสดการจัดงานทางโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศและทั่วโลกได้รับชมประเพณีอันงดงามของจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างทั่วถึง รวมถึงทุกท่านยังสามารถมีส่วนร่วมกับงานประเพณีบุญผะเหวดของจังหวัดร้อยเอ็ดเรา คือ ร่วมฟังเทศน์คาถาพัน และเทศมหาชาติ 13 กัณฑ์ ผ่านทางออนไลน์ ซึ่งจังหวัดได้กราบนิมนต์พระนักเทศน์รูปสำคัญๆ มาเทศนาในพิธีด้วย พร้อมนี้จะมีการแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดประกอบกัณฑ์เทศน์ให้ท่านได้รับชมรับฟังอย่างเข้าใจได้โดยง่ายอีกด้วย

 

สำหรับพิธีเปิดในวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 จังหวัดจะได้เรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมาเป็นประธานในพิธี ในส่วนของพิธีถวายกัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน ในปีนี้มุ่งเน้นแบบ New normal โดยจะกำหนดให้ส่วนราชการ เอกชน ห้างร้าน ชุมชน และประชาชนได้ลงทะเบียนแจ้งจองกัณฑ์จอบกัณฑ์หลอนที่จะนำมาร่วมถวายในงานเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบและป้องกันโรคโควิด -19 ด้วย และลดการแออัดของพี่น้องประชาชนที่จะมาถวายกัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน ส่วนท่านที่ไม่สะดวกเดินทางมาก็สามารถร่วมทำบุญกับจังหวัดผ่านทางออนไลน์ได้ด้วย  

 

จังหวัดร้อยเอ็ดกำหนดจัดงานมหามหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 ปีที่ 31 โดยกำหนดจัดงานระหว่างเสาร์ที่ 6 และวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 ณ บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่มาภาพ : เพจ บุญผะเหวดร้อยเอ็ด

#กำหนดการ

ร้อยเอ็ด…เชิญชวนเที่ยวงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2564 โดยมีกำหนดการ ดังนี้
 

????วันเสาร์ ที่ 6 มีนาคม 2564

เวลา 09.09 น. -พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เวลา 15.00 น. -พิธีแห่พระอุปคุตพระราชทาน จากบริเวณท่าน้ำหน้าวัดบึง พระลานชัย เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ ปะรำพิธีลานสาเกตนคร
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด
เวลา 16.39 น. -พิธีเจริญพระพุทธมนต์
-พิธีทักษิณานุประทาน
-เทศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสน
-บริการข้าวปุ้นฟรี (จัดเป็นกล่อง)
เวลา 18.00 น. -การแสดงหมอลำและวัฒนธรรมพื้นบ้าน ณ เวทีหน้าหอโหวด 101โดยศิลปินแห่งชาติและสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
-ดร.ฉวีวรรณ พันธุ (หมอลำฉวีธรรม ดำเนิน)
-นายฉลาด ส่งเสริม (หมอลำ ป.ฉลาดน้อย)
-นายทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์
-การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานร่วมสมัย โดยวิทยาลั นาฏศิลป์ร้อยเอ็ด
เวลา 20.00 น. -จบกิจกรรม
 

????วันอาทิตย์ ที่ 7 มีนาคม 2564

เวลา 04.30 น. -พิธีแห่ข้าวพันก้อน
เวลา 05.30 น. -พิธีเทศน์สังกาด
เวลา 06.30 น. -พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
เวลา 09.00 น. -พิธีเปิดงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 โดย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
เวลา 09.00 น. -พิธีเทศน์คาถาพัน และเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ ประกอบการแสดง 4 องค์
 
????องค์ที่ 1 การแสดงประกอบกัณฑ์ชูชก
????องค์ที่ 2 การแสดงประกอบกัณฑ์กุมารและกัณฑ์มัทรี
????องค์ที่ 3 การแสดงประกอบกัณฑ์มหาราช
????องค์ที่ 4 การแสดงประกอบกัณฑ์ฉกษัตริย์และกัณฑ์ นครกัณ
????พิธีถวายกัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน
✅บริการข้าวปุ้นฟรี (จัดทำเป็นกล่อง)
เวลา 17.00 น. -พิธีอัญเชิญพระอุปคุตกลับ
เวลา 19.00 น. -สิ้นสุดเวลารับกัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน
- จบกิจกรรม-
 
ขอบคุณข้อมูลกำหนดการท จากคุณอี๊ฟ กัญธนา #ร้อยเอ็ดทีวีนิวส์
เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • มหัทธโน
  • 4 Followers
  • Follow