Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

เสียง

มรดกธรรมคำพุทธทาส ตอน การทำงาน คือ ธรรมะ
พุทธองค์ได้ทรงสอนไว้ว่า ชีวิตที่ดีนั้นจะต้องเป็นชีวิตที่บรรลุประโยชน์ ประโยชน์ที่ว่านี้ไม่ใช่แค่ประโยชน์ส่วนตน หากแต่ต้องเป็นประโยชน์ต่อโลกด้วยเช่นกัน
วิธีการและเคล็ดลับในการฝึกเจริญสติก่อนเข้านอน จากพระเมธีวชิโรดม (ท่าน ว.วชิรเมธี)
การฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันนั้น สามารถทำได้ง่ายๆ และทำได้ทุกที่ทุกเวลา
ชีวิตที่ดี..คืออะไร : ธรรมะบรรยายโดย พระไพศาล วิสาโล
ในทางพุทธศาสนาแล้วนั้น.. ชีวิตที่ดี คือ ชีวิตที่สงบร่มเย็นและเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น แล้วการที่เราจะพาชีวิตไปสู่จุดนั้น ควรทำอย่างไร ลองหาคำตอบได้ที่นี่
รักจักรวาล : ธรรมะบรรยายโดย พระอาจารย์ชยสาโร
เริ่มต้นจากการสร้างความหวังดีต่อกัน เมื่อความหวังดีเกิดขึ้นแล้ว ก็จะนำไปสู่การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้ผู้อื่นได้พ้นทุกข์ เรียนรู้ที่จะแบ่งปันความรักแก่เพื่อนมนุษย์และแผ่ขยายไปสู่ความรักจักรวาล