Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

วัดและสถานที่ปฏิบัติธรรม

Editor's Picks
ทีปภาวัน สถานปฏิบัติธรรม จุดหมายปลายทางและการเดินทางภายใน
ทีปภาวัน สถานปฏิบัติธรรม จุดหมายปลายทางและการเดินทางภายใน ในการเดินทางครั้งนี้ นอกจากผมจะมาถึงจุดหมายคือทีปภาวันแล้ว ยังมีจุดหมายบางอย่างที่ผมค้นพบด้วย นั่นคือการได้รู้ว่าจุดหมายในชีวิตนี้จริงๆ แล้วมันคืออะไร - สุทธิพันธ์ บุญทวี, นักเดินทางในสังสารวั
ทีปภาวัน สถานปฏิบัติธรรม จุดหมายปลายทางและการเดินทางภายใน
ทีปภาวัน สถานปฏิบัติธรรม จุดหมายปลายทางและการเดินทางภายใน ในการเดินทางครั้งนี้ นอกจากผมจะมาถึงจุดหมายคือทีปภาวันแล้ว ยังมีจุดหมายบางอย่างที่ผมค้นพบด้วย นั่นคือการได้รู้ว่าจุดหมายในชีวิตนี้จริงๆ แล้วมันคืออะไร - สุทธิพันธ์ บุญทวี, นักเดินทางในสังสารวั
รวมสถานที่สวดมนต์ข้ามปี ต้อนรับ ปี 2561 ทั่วประเทศ เรียงตามจังหวัด
รวมสถานที่สวดมนต์ข้ามปี ทั่วประเทศ สำหรับสวดมนต์ข้ามปี ต้อนรับปีใหม่ 2561 โดยถือเป็นการรับสิ่งสิริมงคลเข้ามาสู่ตนเองและครอบครัว
แนะนำสถานปฏิบัติธรรม ตามรอยหลวงปู่ชา ที่ ศูนย์เผยแผ่มรดกธรรม พระโพธิญาณเถร
ตามรอยหลวงปู่ชา ที่ ศูนย์เผยแผ่มรดกธรรม พระโพธิญาณเถร ใครจะคาดคิดว่าในกรุงเทพมหานครเมืองที่ทุกอย่างเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายยังมีสถานปฏิบัติธรรมที่แสนสงบซ่อนตัวอยู่ อย่างศูนย์เผยแผ่มรดกธรรม พระโพธิญาณเถร แห่งนี้ ศูนย์เผยแผ่มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร(ชาส
พระพุทธศาสนานิกายมหายานในประเทศไทย
ชุมชนชาวจีนที่ยังอยู่รวมกันเป็นหลักแหล่งมาจนถึงทุกวันนี้ คือ ย่านเยาวราช ซึ่งเป็นที่อยู่ของชาวจีนกลุ่มภาษาแต้จิ๋ว ฮากกา กวางตุ้ง ฮกเกี้ยน บริเวณนี้ยังมีศาลเจ้าประจำกลุ่มภาษาหลงเหลืออยู่ ในย่านเยาวราชมีวัดจีนแห่งแรก ได้แ