Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

บทสวดมนต์

Editor's Picks
[คลิป] รัตนสูตร บทสวด 7 ตำนาน พร้อมคำแปล พระสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนพระอานนท์ให้ขจัดปัดเป่าภัยพิบัติ
รัตนสูตร บทสวด 7 ตำนาน พระสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนพระอานนท์ ให้ขจัดปัดเป่าภัยพิบัติ
พระคาถาสักกัตวา โอสถะปริตร ใช้สวดเป็นยาป้องกัน รักษาโรค
พระคาถาสักกัตวา โอสถะปริตร ใช้สวดเป็นยาป้องกัน รักษาโรค
ถอดรหัส แก่นธรรม ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแบบครบถ้วน ครั้งเดียว ในปฐมเทศนา จนทำให้พระโกณฑัญญะมีดวงตาเห็นธรรม
สาระธรรมที่ครบถ้วน ครั้งแรกและครั้งเดียว ในปฐมเทศนา เหตุการณ์ปฐมธรรมเทศนา มีความสำคัญต่อพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชน เพราะพระพุทธองค์ ทรงแจกแจงสาระธรรมที่ครบถ้วน ครั้งแรก และครั้งเดียว ผ่านบทสวด "ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร" - สูตรการหมุนกงล้อธรรม ที่ทรงแสดงแบบครบถ้
[คลิป] รัตนสูตร บทสวด 7 ตำนาน พร้อมคำแปล พระสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนพระอานนท์ให้ขจัดปัดเป่าภัยพิบัติ
รัตนสูตร บทสวด 7 ตำนาน พระสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนพระอานนท์ ให้ขจัดปัดเป่าภัยพิบัติ
พระคาถามงกุฏพระพุทธเจ้า บทสวดศักดิ์สิทธิ์ครอบจักรวาล ที่อัญเชิญคุณแห่งพรุะพุทธเจ้าอันวิเศษ ยิ่งสวดยิ่งมงคล
พระคาถามงกุฏพระพุทธเจ้า บทสวดศักดิ์สิทธิ์ครอบจักรวาล ที่อัญเชิญคุณแห่งพรุะพุทธเจ้าอันวิเศษ ยิ่งสวดยิ่งมงคล