Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

ทีปภาวัน สถานปฏิบัติธรรม จุดหมายปลายทางและการเดินทางภายใน

Posted By มหัทธโน | 13 ธ.ค. 62
11,533 Views

  Favorite

 

ที่มา : You Tube - Dipabhavan Meditation Centre

 

"ในการเดินทางครั้งนี้ นอกจากผมจะมาถึงจุดหมายคือทีปภาวันแล้ว ยังมีจุดหมายบางอย่างที่ผมค้นพบด้วย นั่นคือการได้รู้ว่าจุดหมายในชีวิตนี้จริงๆ แล้วมันคืออะไร"

- สุทธิพันธ์ บุญทวี, นักเดินทางในสังสารวัฏ

 

สารคดีการเดินทางสู่สถานปฏิบัติธรรม ทีปภาวัน ที่ดำเนินเรื่องโดย สุทธิพันธ์ บุญทวี ผู้ให้นิยามตัวเองว่าเป็นนักเดินทางในสังสารวัฏ 

จากการเดินทางไกลไปหลายที่รอบโลกและพบว่าตัวเองได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ นอกตัวมากมาย ครั้งนี้เขาถือโอกาสใช้วันคล้ายวันเกิดเพื่อออกเดินทางไปยัง 'ทีปภาวัน' สถานที่ที่เป็นดั่งสวนโมกข์น้อยๆ กลางทะเลสมุย เพื่อค้นหาแผนที่และจุดหมายปลายทางภายใน จากพระภาวนาโพธิคุณ(โพธิ์ จนฺทสโร), พระมานพ มานิโต และเพื่อนร่วมเดินทางอีกหลายหลาย

 

ส่วนการเดินทางครั้งนี้ จะทำให้เขาและเราได้เรียนรู้อะไรบ้าง ขอเชิญร่วมออกเดินทางไปพร้อม ๆ กัน

 

ที่มา : เฟซบุ๊ก ทีปภาวัน

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทีปภาวันธรรมสถาน:
https://www.dipabhavan.org

 

ที่มา : เฟซบุ๊กทีปภาวัน

 

ตารางการฝึกอบรม

หลักสูตรการอบรม "หาสุขได้จากทุกข์" สำหรับชาวไทย 
เปิดอบรมทุกวันที่ ๑๒ - ๑๗ ของทุกเดือน


ตารางการฝึกอบรม "หาสุขได้จากทุกข์" 

วันที่ ๑๒ 

- ผู้ปฏิบัติ เดินทางถึงทีปภาวันธรรมสถาน ลงทะเบียน และเข้าที่พัก
- ๑๘.๓๐ น.  สวดมนต์ทำวัตรเย็น
- รับฟังโอวาทปฐมนิเทศก์การปฏิบัติธรรม โดยหลวงพ่อพระภาวนาโพธิคุณ
- เจ้าหน้าที่ชี้แจงระเบียบปฏิบัติประจำสำนัก
- นั่งสมาธิภาวนา ตามแบบอานาปานสติ
- ๒๐.๓๐ น. กลับที่พัก นอนหลับพักผ่อนด้วยความมีสติสัมปชัญญะ  


วันที่ ๑๓ - วันที่ ๑๖

ภาคเช้า

- ๔.๐๐ น.                     เสียงสัญญาณระฆังปลุกเตรียมตัวทำวัตรเช้า
- ๔.๓๐ - ๕.๐๐ น.          ทำวัตรเช้า
- ๕.๐๐ - ๕.๔๕ น.         ธรรมะรับอรุณ โดยหลวงพ่อโพธิ์
- ๕.๔๕ - ๖.๑๕ น.         นั่งสมาธิภาวนา
- ๖.๑๕ - ๗.๐๐ น.         ออกกำลังกายอย่างมีสติ
- ๗.๓๐ น.                   รับประทานอาหารเช้า 
-๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.        ฟังธรรมะบรรยาย โดยพระอาจารย์
- ๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.     เดินจงกรม
- ๑๑.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.     นั่งสมาธิภาวนา 
- ๑๑.๓๐ น.                  รับประทานอาหารกลางวัน

ภาคบ่าย

 -๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.      ฟังเทปบรรยายธรรมเรื่อง "อานาปานสติ" โดยหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ
- ๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.       นั่งสมาธิภาวนา
- ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.       เดินจงกรม
- ๑๖.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.    นั่งสมาธิภาวนา
- ๑๗.๐๐ น.                 ดื่มน้ำปานะที่ศาลาโรงครัว   

ภาคค่ำ

- ๑๘.๓๐ - ๑๙.๐๐ น.      ทำวัตรเย็น
- ๑๙.๐๐ - ๑๙.๔๕ น.      ฟังธรรมะบรรยาย โดยหลวงพ่อโพธิ์
- ๑๙.๔๕ - ๒๐.๓๐ น.     นั่งสมาธิภาวนา
- ๒๐.๓๐ น.                 กลับที่พัก นอนหลับพักผ่อนด้วยความมีสติสัมปชัญญะ 

 

วันที่ ๑๗

- ๔.๐๐ น.                    เสียงสัญญาณระฆังปลุกเตรียมตัวทำวัตรเช้า
- ๕.๐๐ - ๕.๔๕ น.          ธรรมะรับอรุณ โดยหลวงพ่อโพธิ์
- ๕.๔๕ - ๖.๑๕ น.         นั่งสมาธิภาวนา
- ๖.๑๕ - ๗.๐๐ น.          ออกกำลังกายอย่างมีสติ 
- ๗.๓๐ น.                    รับประทานอาหารเช้า 

- กลับที่พัก เก็บข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว  และเก็บเครื่องนอนคืนที่เจ้าหน้าที่ 
- เดินทางกลับ 


*********************

ที่มา : เฟซบุ๊กทีปภาวัน

 

หลักสูตร ๑ วัน  "สุดสัปดาห์ตามหาอริยทรัพย์" สำหรับชาวไทย 

เปิดอบรมทุกวันเสาร์สัปดาห์แรกของเดือน


ตารางการฝึกอบรม

ภาคเช้า

- ๘.๓๐ - ๙.๐๐ น.         ทำวัตรเช้า ที่ศาลาปฏิบัติธรรม
- ๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.        ฟังธรรมะบรรยาย
- ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.      เดินจงกรม
- ๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.    รับประทานอาหารกลางวันที่ศาลาโรงครัว

ภาคบ่าย 
- ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.     ฟังเทปธรรมะบรรยาย ของหลวงพ่อพุทธทาส ภิกขุ
- ๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.     เดินจงกรม
- ๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.    นั่งสมาธิ
- ๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.    สอบถามปัญหาธรรมะ หรือ แสดงความคิดเห็น

- ๑๕.๓๐ น.                ทำวัตรเย็น
- เดินทางกลับ

 

การเดินทางมายังทีปภาวัน


รายละเอียดการเดินทางมายังเกาะสมุย ทางทีปภาวันธรรมสถาน ได้อธิบายไว้ใน เว็บทีปภาวัน หัวข้อ วิธีการเดินทาง ที่ด้านบนของหน้าเว็บโดยละเอียดแล้ว
เพียงแต่ในปัจจุบันนี้ ได้เปลี่ยนจุดรับส่งผู้ปฏิบัติขึ้นสู่ทีปภาวันธรรมสถาน จากจุดเดิมที่วัดศิลางู หรือ วัดราชธรรมาราม มาเป็นตึกที่ตั้งของมูลนิธิทีปภาวัน บริเวณบ้านหัวถนนแทน

 

วิธีเดินทางต่อ เพื่อขึ้นไปยังสถานปฏิบัติธรรมทีปภาวันธรรมสถาน
 

เมื่อท่านเดินทางถึงเกาะสมุยแล้วท่านสามารถเดินทางต่อไปยังทีปภาวันธรรมสถานตามเส้นทางดังต่อไปนี้

สำหรับท่านที่เลือกเดินทาง ด้วยรถทัวร์โดยสารขนส่ง
รถจะนำท่านข้ามฟากที่ท่าเรือสองแห่งคือ ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ และท่าเรือซีทรานซ์เฟอร์รี่

 

เมื่อเดินทางถึงฝั่งเกาะสมุยแล้ว ให้เดินลงจากเรือมายืนรอขึ้นรถทัวร์โดยสารเพื่อเดินทางต่อไปยังท่ารถโดยสารขนส่งประจำเกาะสมุย
 รถทัวร์โดยสารที่อยู่ในท้องเรือ จะแล่นมาจอดรับผู้โดยสารที่รออยู่ (บางครั้งรถจะเป็นฝ่ายรอผู้โดยสาร

 

หลังจากที่ถึงสถานีขนส่ง และลงจากรถรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ให้ข้ามมายังฝั่งตรงกันข้าม  ซึ่งปัจจุบันเป็นอาคารที่ทำการของบริษัทสมบัติทัวร์
ให้ท่านรอรถโดยสารสองแถวสีแดง ที่มุ่งหน้าไปยังบ้านหัวถนน ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักมูลนิธิทีปภาวัน และเป็นจุดรับผู้ปฏิบัติธรรม ขึ้นสู่ทีปภาวันธรรมสถาน

 

 ข้อสำคัญ คือ ท่านต้องมาขึ้นรถสองแถวยังฝั่งตรงกันข้ามของด้านที่รถทัวร์จอดรับส่งผู้โดยสาร หากท่านขึ้นผิดทาง รถจะนำท่านอ้อมไปอีกด้านของเกาะ ซึ่งจะเสียเวลามาก

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • มหัทธโน
  • 4 Followers
  • Follow