Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Science

วิทยาศาสตร์โลก

Editor's Picks
การเกิดพายุหมุนเขตร้อน
ประเทศไทยมักมีลมพายุหรือพายุหมุนเขตร้อนพัดผ่านสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนและผู้คน ซึ่งการเกิดพายุหมุนเขตร้อนนี้มักก่อตัวมาจากบริเวณกลางมหาสมุทรแปซิฟิก และพัฒนาเป็นพายุดีเปรสชัน พายุโซนร้อน หรือพายุไต้ฝุ่นในที่สุด
Contents of the week
90
Contents
14
Content creator
1
Msmillp
Blogger of the week
2
Amki Green
Blogger of the week
วิทยาศาสตร์โลก
ผลการค้นหา 90 บทความ Last | Most View
วัฏจักรของหิน
หินเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ และพบเห็นได้ทั่วไป พวกมันมีที่มาที่ไป มีการก่อตัวและสึกกร่อนเป็นวงจรแบบนี้ไปเรื่อย ๆ ซึ่งเราเรียกว่า วัฏจักรของหิน โดยในวัฏจักรของหินนี้จะประกอบไปด้วยหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร
ปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีหรือปรากฏการณ์ขี้ปลาวาฬ (Red tide)
ในบางครั้งเราจะเห็นน้ำทะเลเปลี่ยนสีไป เช่น สีแดง หรือสีเขียว ปรากฏการณ์นั้นเรียกว่า ปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีหรือปรากฏการณ์ขี้ปลาวาฬ (Red tide) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกและประเทศไทยก็พบเจอเช่นกัน แล้วปรากฏการณ์ขี้ปลาวาฬนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร
การเกิดพายุหมุนเขตร้อน
ประเทศไทยมักมีลมพายุหรือพายุหมุนเขตร้อนพัดผ่านสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนและผู้คน ซึ่งการเกิดพายุหมุนเขตร้อนนี้มักก่อตัวมาจากบริเวณกลางมหาสมุทรแปซิฟิก และพัฒนาเป็นพายุดีเปรสชัน พายุโซนร้อน หรือพายุไต้ฝุ่นในที่สุด