รู้จักกับโปรแกรมมิ่งเบื้องต้น
ม.6
ประวัติการทำแบบทดสอบ
รู้จักกับโปรแกรมมิ่งเบื้องต้น
คุณยังไม่เคยทำแบบทดสอบนี้ Login เพื่อเก็บประวัติการทำข้อสอบ