หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 4876 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
013609 ความเข้าใจพื้นฐาน เทคโนโลยีสื่อสารยุค 5G 5 อุดมศึกษา 3.6K เริ่มทำข้อสอบ
013608 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development) 10 อุดมศึกษา 894 เริ่มทำข้อสอบ
013607 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข วิชาเอก วิทยาศาสตร์ 20 ไม่ระบุระดับชั้น 1.4K เริ่มทำข้อสอบ
013606 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข วิชาเอก ภาษาไทย 20 ไม่ระบุระดับชั้น 905 เริ่มทำข้อสอบ
013605 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข วิชาเอก วิชาการศึกษา 20 ไม่ระบุระดับชั้น 1.7K เริ่มทำข้อสอบ
013604 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข วิชาเอก สังคมศึกษา 20 ไม่ระบุระดับชั้น 771 เริ่มทำข้อสอบ
013603 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข วิชาเอก คณิตศาสตร์ 20 ไม่ระบุระดับชั้น 894 เริ่มทำข้อสอบ
013602 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก วิชาความสามารถในการวิเคราะห์ 28 ไม่ระบุระดับชั้น 1K เริ่มทำข้อสอบ
013601 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข วิชาเอก ภาษาอังกฤษ 20 ไม่ระบุระดับชั้น 836 เริ่มทำข้อสอบ
013600 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 10 ไม่ระบุระดับชั้น 2.3K เริ่มทำข้อสอบ