หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 30 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCMA313549 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 2 45 ม.3 7.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA313545 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ปี 2561 39 ม.3 8K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA313531 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 1 45 ม.3 32.3K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA313348 ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ปี 2558 ชุดที่ 2 20 ม.3 23.5K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA313343 ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ปี 2558 ชุดที่ 1 20 ม.3 48.3K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA312529 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ชุดที่ 2 5 ม.3 121.6K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA311837 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 1 10 ม.3 103.9K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA311312 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ชุดที่ 1 20 ม.3 68.3K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA311031 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 16 15 ม.3 86.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA311030 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 15 20 ม.3 54.2K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA311026 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 14 19 ม.3 44.3K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA311025 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 13 20 ม.3 136.5K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA310836 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 เรื่อง ดาราศาสตร์ ชุดที่ 3 20 ม.3 37.5K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA310610 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง 5 ม.3 57.2K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA310133 แนวข้อสอบ สอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดม/โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 10 ม.3 84.2K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA309148 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 เรื่อง ดาราศาสตร์ ชุดที่ 2 25 ม.3 96.7K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA305920 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 เรื่อง ดาราศาสตร์ ชุดที่ 1 19 ม.3 65.8K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA02759 แบบฝึกผัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 เรื่อง การประหยัดไฟ 10 ม.3 25.8K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA300661 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 12 11 ม.3 64.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA300660 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 11 20 ม.3 38.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA300659 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 10 20 ม.3 63.4K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA300658 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 9 15 ม.3 91.2K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA300657 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 8 15 ม.3 31.4K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA300656 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 7 15 ม.3 31.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA300655 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 6 15 ม.3 51.9K เริ่มทำข้อสอบ