ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่องจำนวนนับไม่เกิน 100,000
30% Complete
16 of 20
ข้อที่ 16. พี่มีเงิน 8,350 บาท น้องมีเงิน 5,670 พี่และน้องมีเงินรวมกันกี่บาท