ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่องจำนวนนับไม่เกิน 100,000
50% Complete
15 of 20
ข้อที่ 15. 63,742 - 38,563 มีผลลัพธ์เท่ากับข้อใด