ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่องจำนวนนับไม่เกิน 100,000
95% Complete
17 of 20
ข้อที่ 17. ตู่มีเงิน 45,800 บาท รุ่งมีเงินมากกว่าตู่ 7,640 บาท รุ่งมีเงินกี่บาท