ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่องจำนวนนับไม่เกิน 100,000
30% Complete
14 of 20
ข้อที่ 14. 98,611 - 67,983 มีผลลัพธ์เท่ากับข้อใด