แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 2
40% Complete
9 of 20
ข้อที่ 9. เนตรต้องการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ราคา 38,500 บาท แต่เนตรมีเงิน 30,957 บาท เนตรต้องหาเงินเพิ่มกี่บาท
เฉลย

38,500-30,957 = 7,543