แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 2
65% Complete
8 of 20
ข้อที่ 8.

มนัสมีเงิน 62,500 บาท ซื้อเครื่องซักผ้า 27,580 บาท มนัสเหลือเงินกี่บาท

เฉลย

62,500-27,580 = 34,920