แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 2
25% Complete
10 of 20
ข้อที่ 10. อ่ำมีเงิน 65,800 บาท ออยมีเงิน 52,500 บาท อ่ำมีเงินมากกว่าออยกี่บาท
เฉลย

65,800-52,500 = 13,300