แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 2
40% Complete
4 of 20
ข้อที่ 4. 79,513 – 44,733 = .......