แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 2
40% Complete
3 of 20
ข้อที่ 3. 63,742 – 38,563 = .......